กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

[Eye-Start AF] ไม่ทำงาน

  • [Eye-Start AF] ใช้งานได้เมื่อเสียบอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (LA-EA2, LA-EA4) (แยกจำหน่าย) อยู่เท่านั้น
  • ตั้งค่า [Eye-Start AF] ไปที่ [เปิด]