Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7RM2

Oglądanie zdjęć na telewizorze zgodnym z „BRAVIA” Sync

Po podłączeniu opisywanego produktu do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), funkcje odtwarzania opisywanego produktu można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.

  1. Wyłącz zarówno urządzenie jak i telewizor.
  2. Połączyć gniazdo mikro HDMI opisywanego produktu z gniazdem HDMI telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

  3. Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
  4. Włączyć opisywane urządzenie.
  5. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] → [STER.PRZEZ HDMI] → [WŁ.].
  6. Naciskając przycisk SYNC MENU na pilocie telewizora, wybierz właściwy tryb.

Uwaga

  • Jeżeli opisywany produkt nie jest w trybie odtwarzania, naciśnij przycisk (Odtwarzanie).
  • Tylko telewizory obsługujące „BRAVIA” Sync zapewniają funkcje SYNC MENU. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
  • Jeżeli opisywany produkt podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z poziomu pilota telewizora, należy wybrać kolejno: MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][STER.PRZEZ HDMI][WYŁ.].