Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-6300

Regulacja AF

Pozwala ustawiać i rejestrować pozycję automatycznej regulacji ostrości dla każdego obiektywu, gdy używany jest obiektyw z bagnetem A oraz adapterem obiektywu LA-EA2 lub LA-EA4 (sprzedawany oddzielnie).

  1. Wybierz MENU (Ustawienia niestandard.)[Regulacja AF].
  2. Wybierz [Ustaw. regulacji AF][WŁ.].
  3. [Wartość reg.] → odpowiednia wartość.
    • Możesz wybrać wartość pomiędzy −20 a +20. Im większa jest wybrana wartość, tym dalej od produktu znajdzie się pozycja z autofokusem. Im mniejsza jest wybrana wartość, tym bliżej produktu znajdzie się pozycja z autofokusem.

Uwaga

  • Wskazana jest regulacja tej pozycji w rzeczywistych warunkach fotografowania.
  • Po założeniu obiektywu, dla którego zarejestrowano już tę wartość, na ekranie pojawi się zapisana liczba. W przypadku obiektywów, dla których nie zarejestrowano jeszcze wartości, pojawia się [±0].
  • Jeśli jako wartość pojawia się [−], zarejestrowano łącznie 30 obiektywów i nie można już zarejestrować dalszych. Aby zarejestrować nowy obiektyw, załóż obiektyw, dla którego ma być usunięta rejestracja i ustaw jego wartość na [±0] lub skasuj wartości wszystkich obiektywów przy użyciu opcji [Kasuj].
  • Funkcja [Regulacja AF] obsługuje obiektywy firm Sony, Minolta lub Konica-Minolta. Wykonanie polecenia [Regulacja AF] w stosunku do obiektywów innych niż obsługiwane obiektywy może mieć wpływ na zarejestrowane ustawienia dla obsługiwanych obiektywów. Nie wykorzystuj funkcji [Regulacja AF] z obiektywem, który nie obsługuje tej funkcji.
  • Nie można ustawić opcji [Regulacja AF] indywidualnie dla obiektywów Sony, Minolta i Konica-Minolta, które mają te same specyfikacje.