Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-6300

Ustaw. przesyłania(Eye-Fi)

Określa, czy używać funkcji przekazywania, gdy używana jest karta Eye-Fi (dostępna w handlu). Opcja ta pojawia się po umieszczeniu karty Eye-Fi w gnieździe karty pamięci w urządzeniu.

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustaw. przesyłania] → odpowiednie ustawienie.
 2. Ustaw sieć Wi-Fi lub miejsce docelowe na karcie Eye-Fi.
  Szczegółowe informacji można znaleźć w instrukcji dołączanej do karty Eye-Fi.
 3. Włóż skonfigurowaną kartę Eye-Fi do urządzenia i przystąp do robienia zdjęć.
  Zdjęcia będą automatycznie przesyłane za pośrednictwem sieci Wi-Fi do komputera itp.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Włącza funkcję przesyłania.

WYŁ.:
Wyłącza funkcję przesyłania.

Wyświetlanie ekranu stanu komunikacji

: Oczekiwanie. Brak zdjęć do przesłania.

: Oczekiwanie na przekazanie

: Trwa łączenie

: Trwa przekazywanie

: Błąd

Uwaga

 • Karty Eye-Fi są sprzedawane tylko w niektórych krajach/regionach.
 • Więcej informacji na temat kart Eye-Fi można uzyskać po skontaktowaniu się bezpośrednio z ich producentem lub sprzedawcą.
 • Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/regionów, gdzie zostały zakupione.
 • Karty Eye-Fi obsługują funkcję komunikacji bezprzewodowej LAN. Karty Eye-Fi nie wolno wkładać do opisywanego produktu w miejscach, gdzie zabrania się ich używania, na przykład na pokładzie samolotu. Po włożeniu karty Eye-Fi do urządzenia, w pozycji [Ustaw. przesyłania] należy ustawić opcję [WYŁ.]. Gdy funkcja przesyłania ustawiona jest na [WYŁ.], na urządzeniu pojawi się symbol .
 • Tryb oszczędzania energii nie będzie działał podczas przesyłania.
 • Jeśli wyświetlany jest (błąd), wyjmij kartę pamięci i włóż ją z powrotem lub wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Ponowne pojawienie się wskaźnika może świadczyć o uszkodzeniu karty Eye-Fi.
 • Na komunikację bezprzewodową LAN mogą wpływać inne urządzenia komunikacyjne. Przy słabej sile sygnału należy przybliżyć się do punktu dostępowego sieci, aby uzyskać połączenie.
 • Opisywane urządzenie nie obsługuje trybu Eye-Fi „Endless Memory Mode”. Przed użyciem karty Eye-Fi należy sprawdzić, czy tryb „Endless Memory Mode” jest wyłączony.