Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-6300

Ust. nagrywania (film)

Określa rozmiar obrazu, ilość klatek na sekundę oraz jakość obrazu nagrywanego filmu. Im wyższa prędkość bitowa, tym wyższa jakość obrazu.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Ust. nagrywania] → odpowiednie ustawienie.

Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku]

Pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości dzięki konwersji do formatu pliku MP4 z wykorzystaniem kodeka MPEG-4 AVC/H.264.

Przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku]

Pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości dzięki konwersji do formatu pliku MP4 z wykorzystaniem kodeka MPEG-4 AVC/H.264.

Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [AVCHD]

60i/50i: Filmy są zapisywane z przybliżoną prędkością ok. 60 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i) z przeplotem, z audio Dolby Digital, w formacie AVCHD.
24p/25p: Filmy są zapisywane z przybliżoną prędkością ok. 24 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 25 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i) w trybie progresywnym, z audio Dolby Digital, w formacie AVCHD.
60p/50p: Filmy są zapisywane z przybliżoną prędkością ok. 60 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i) w trybie progresywnym, z audio Dolby Digital, w formacie AVCHD.


Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [MP4]

Zarejestrowane filmy są nagrywane w formacie MPEG-4 z szybkością około 60 klatek/s (w przypadku urządzeń zgodnych z formatem 1080 60i), około 50 klatek/s (w przypadku urządzeń zgodnych z formatem 1080 50i), około 30 klatek/s (w przypadku urządzeń zgodnych z formatem 1080 60i) lub około 25 klatek/s (w przypadku urządzeń zgodnych z formatem 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC, w formacie MP4.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku]

30p 100M/25p 100M :
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 3840 × 2160 (30p/25p).
Przepływność: ok. 100 Mbps
30p 60M/25p 60M :
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 3840 × 2160 (30p/25p).
Przepływność: ok. 60 Mbps
24p 100M *:
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 3840 × 2160 (24p). Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do kinowej.
Przepływność: ok. 100 Mbps
24p 60M *:
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 3840 × 2160 (24p). Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do kinowej.
Przepływność: ok. 60 Mbps

Przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku]

60p 50M /50p 50M :
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (60p/50p).
Przepływność: ok. 50 Mbps
30p 50M /25p 50M :
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (30p/25p).
Przepływność: ok. 50 Mbps
24p 50M *:
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (24p). Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do kinowej.
Przepływność: ok. 50 Mbps
120p 100M/100p 100M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (120p/100p) z dużą szybkością. Filmy mogą być nagrywane z szybkością 120 kl./s/100 kl./s.
Korzystając ze zgodnego sprzętu edycyjnego, można tworzyć bardziej płynne obrazy w zwolnionym tempie.
Przepływność: ok. 100 Mbps
120p 60M/100p 60M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (120p/100p) z dużą szybkością. Filmy mogą być nagrywane z szybkością 120 kl./s/100 kl./s.
Korzystając ze zgodnego sprzętu edycyjnego, można tworzyć bardziej płynne obrazy w zwolnionym tempie.
Przepływność: ok. 60 Mbps

Przy ustawieniu [AVCHD] w pozycji [Format pliku]

60i 24M(FX) /50i 24M(FX) :
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (60i/50i).
Przepływność: 24 Mbps (maks.)
60i 17M(FH) /50i 17M(FH) :
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (60i/50i).
Przepływność: ok. 17 Mbps (śr.)
60p 28M(PS) /50p 28M(PS) :
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (60p/50p).
Przepływność: 28 Mbps (maks.)
24p 24M(FX) /25p 24M(FX) :
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (24p/25p). Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do kinowej.
Przepływność: ok. 24 Mbps (maks.)
24p 17M(FH) /25p 17M(FH) :
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (24p/25p). Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do kinowej.
Przepływność: ok. 17 Mbps (śr.)

Przy ustawieniu [MP4] w pozycji [Format pliku]

1080/60p 28M /1080/50p 28M :
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (60p/50p).
Przepływność: ok. 28 Mbps (śr.)
1080/30p 16M /1080/25p 16M :
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (30p/25p).
Przepływność: ok. 16 Mbps (śr.)
720/30p 6M /720/25p 6M :
Pozwala na nagrywanie filmów o niewielkim rozmiarze pliku w formacie 1280 × 720 (30p/25p).
Przepływność: ok. 6 Mbps (śr.)

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

Uwaga

 • Filmy zapisane przy użyciu ustawienia 60p/50p można odtworzyć tylko na urządzeniach obsługujących ten format.
 • Filmy zapisane z ustawieniem [60p 28M(PS) ]/[50p 28M(PS) ]/[60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ]/ [24p 24M(FX) ] /[25p 24M(FX) ] w [Ust. nagrywania] są konwertowane przez program PlayMemories Home, aby można było utworzyć płytę z nagraniem AVCHD. Konwersja ta może zająć dużo czasu. Poza tym nie można stworzyć płyty z wyjściową jakością obrazu. Jeśli chcesz zachować wyjściową jakość obrazu, zapisz swoje filmy na płycie Blu-ray.
 • Aby można było odtwarzać filmy 60p/50p/24p/25p na telewizorze, musi on być zgodny z formatami 60p/50p/24p/25p. Jeżeli telewizor nie jest zgodny z formatem 60p/50p/24p/25p, filmy 60p/50p/24p/25p będą wyświetlane w formacie 60i/50i.
 • Opcji [120p]/[100p] nie można wybrać w przypadku poniższych ustawień.
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
 • Kąt widzenia będzie węższy w poniższych warunkach:
  • Przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku] i ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [Ust. nagrywania]
  • Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku] i ustawieniu [30p]/[25p] w pozycji [Ust. nagrywania]
  • W trakcie rejestrowania z dużą szybkością klatek