Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-6300

Sygnały audio

Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej opisywanego produktu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Sygnały audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Dźwięki będą słyszalne na przykład po uzyskaniu ostrości po uprzednim naciśnięciu przycisku migawki do połowy.

WYŁ.:
Nie słychać dźwięków.

Uwaga

  • Po ustawieniu w pozycji [Tryb ostrości] opcji [Ciągły AF], aparat nie będzie sygnalizował dźwiękiem ustawienia ostrości na obiekcie.