Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-6300

Sterowanie REC (film)

Po podłączeniu aparatu do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza można zdalnie zlecić nagrywarce/odtwarzaczowi rozpoczęcie/zakończenie nagrywania z wykorzystaniem aparatu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] [Sterowanie REC] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Aparat może wysłać polecenie nagrywania do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza.
Aparat wysyła polecenie nagrywania do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza.
WYŁ.:
Aparat nie może wysłać polecenia do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza w celu rozpoczęcia/zakończenia nagrywania.

Uwaga

  • Dostępne w przypadku zewnętrznych nagrywarek/odtwarzaczy zgodnych z funkcją [Sterowanie REC].
  • Gdy opcja [Wyjście TC] ma ustawienie [WYŁ.], [Sterowanie REC] jest ustawiona na [WYŁ.].
  • Nawet w przypadku wyświetlenia symbolu , przy pewnych ustawieniach lub stanach zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza, urządzenia te mogą nie działać prawidłowo. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zewnętrzna nagrywarka/zewnętrzny odtwarzacz działają prawidłowo.