Digitalkamera med utskiftbart objektivILCA-68

Hvordan bruke

Før bruk

Navn på deler

Ikoner og indikatorer

Bruke remmen

Feste øyemuslingen

Justere søkeren

Kameraveiviser

Klargjøre kameraet

Lade batteriet

Sette inn et minnekort (selges separat)

Sette på et objektiv

Justere dato og klokkeslett

Bekrefte bruksmetode

Bekrefte bruksmetode

Opptak

Ta stillbilder/ta opp film

Velge opptaksmodus

Bruke opptaksfunksjoner

Bruke zoomen

Bruke blitsen

Velge en skjermvisningsmodus

Velge stillbildestørrelse/bildekvalitet

Justere fokus

Justere eksponeringen

Velge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)

Velge ISO-følsomhet

Korrigere lysstyrken eller kontrasten

Justere fargetoner

Velge en effektmodus

Ta opp film

Tilpasse opptaksfunksjonene for praktisk bruk

Stille inn de andre funksjonene i dette produktet

Visning

Vise stillbilder

Slette bilder

Spille av film

Vise panoramabilder

Utskrift

Bruke visningsfunksjonene

Vise bilder på en TV

Endre innstillinger

Oppsettmeny

Vise på datamaskiner

Anbefalt datamaskinmiljø

Bruke programvaren

Koble sammen dette produktet og en datamaskin

Lage filmplater

Forholdsregler / dette produktet

Forholdsregler

Rengjøre dette produktet

Antall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film

Bruke dette produktet i utlandet

Annen informasjon

Varemerker

Feilsøking

Hvis du har problemer

Hvis du har problemer

Feilsøking

Batteri og strøm

Ta stillbilder / ta opp film

Vise bilder

Datamaskiner

Minnekort

Utskrift

Annet

Meldinger

Meldinger

Situasjoner som er vanskelige å håndtere for dette produktet

Situasjoner som er vanskelige å håndtere for dette produktet

[1] Hvordan brukeFør brukNavn på delerKontrollere kameraet og de medfølgende delene

Kontroller først modellnavnet til kameraet ditt.
Tilbehøret som følger med, avhenger av modellen.
Tallet i parentes angir antall deler.

Leveres med alle modeller:

 • Kamera (1)
 • BC-VM10A Batterilader (1)

 • Strømkabel (1) (inkludert i visse land/regioner)

  *Flere strømkabler kan bli levert med kameraet. Bruk den som er riktig for ditt land eller din region.

 • NP-FM500H Oppladbart batteri (1)

 • Mikro-USB-kabel (1)

 • Skulderrem (1)

 • Kamerahusdeksel (1) (festet på kamerahuset)

 • Øyemusling (1) (festet på kamerahuset)
 • Bruksanvisning (1)

ILCA-68K

 • DT 18-55 mm zoomobjektiv (1)/Fremre objektivdeksel (1)/Emballasjedeksel (1)

[2] Hvordan brukeFør brukNavn på delerIdentifisere deler (sett forfra)

 1. Lukkerknapp
 2. Strømbryter
 3. Kontrollskive
 4. Selvutløserlampe
 5. Objektivkontakter*
 6. Speil*
 7. Forhåndsvisningsknapp
 8. Fatning
 9. Innebygget blits*
  • Trykk på (Sprettoppknapp for blits) for å bruke blitsen. I modusene [Intelligent Auto] og [Scenevalg] spretter blitsen opp automatisk når du trykker på lukkerknappen, hvis kameraet registrerer at lyset ikke er sterkt nok, eller at du fotograferer i motlys.
  • Når du ikke skal bruke blitsen, må du trykke den ned i kamerahuset.
 10. Mikrofon**
 11. Frigjøringsknapp for moduslås
 12. Modusvelger
 13. (Sprettoppknapp for blits)
 14. Fatningsindeks
 15. Utløserknapp for objektivet
 16. Fokusmodusbryter

*Ikke berør disse delene direkte.

**Ikke dekk til denne delen under filmopptak. Det kan føre til støy eller lavere lydstyrke.

[3] Hvordan brukeFør brukNavn på delerIdentifisere deler (sett bakfra)

 1. Øyemusling
 2. øyesensor
 3. MENU-knapp
 4. Søker*
  • Når du ser i søkeren, aktiveres søkermodus, og når du beveger ansiktet bort fra søkeren, settes visningsmodus tilbake til skjermmodus.
 5. Diopterjusteringsskive
  • Tilpass diopteret til synet ditt ved å bevege diopterjusteringsskiven til displayet vises tydelig i søkeren.

 6. Skjerm
 7. MOVIE-knappen
 8. For opptak: C1 (egendefinert 1-knappen)
  For visning: (Forstørrelsesknapp)
 9. For opptak: AEL (AE-låseknappen)/SLOW SYNC-knappen
  For visning: (Bildeindeksknapp)
 10. Kontrollhjul
 11. For fotografering: Fn (funksjonsknappen)
  For visning:(bilderotasjonsknappen)
 12. C2 (egendefinert 2-knappen)
  For visning: (Sletteknapp)
 13. (avspillingsknapp)

*Ikke berør denne delen direkte.

[4] Hvordan brukeFør brukNavn på delerIdentifisere deler (på oversiden)

 1. Multigrensesnitt-sko*
 2. FINDER/MONITOR-knapp
 3. Indikatorpanel
 4. /(Bruksmodus)-knapp
 5. WB-knapp (hvitbalanse)
 6. (Eksp.-komp.)-knapp
 7. ISO-knapp
 8. (Knapp for indikatorpanelbelysning)
 9. Posisjonsmerke for billedsensor

*For nærmere informasjon om kompatibelt tilbehør til multigrensesnitt-skoen, gå til Sony-nettsiden i ditt område, eller ta kontakt med Sony-forhandleren din, eller en autorisert Sony-servicebedrift.
Tilbehør til tilbehørskoen kan også brukes.
Det gis ingen garanti for at dette produktet vil virke med tilbehør fra andre produsenter.

[5] Hvordan brukeFør brukNavn på delerIdentifisere delene (på sidene/under)

 1. Kroker for skulderrem
  • Fest begge endene av remmen til kameraet.

 2. Mikrofonkontakt
  • Når det kobles til en ekstern mikrofon, blir den interne mikrofonen slått av automatisk.
   Er den eksterne mikrofonen av typen "plug-in-power", får mikrofonen strøm fra kameraet.
 3. Høyttaler
 4. DC IN-kontakt
  • Når du skal koble vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat) til kameraet, må du slå av kameraet og deretter plugge inn vekselstrømadapteren i DC IN-kontakten på kameraet.
 5. HDMI mikrokontakt
 6. Multi/Micro USB-terminal*
  • Støtter enheter som er kompatible med mikro-USB.
 7. Minnekortspor
 8. Minnekortdeksel
 9. Tilgangslampe
 10. Spor for innsetting av batteri
 11. Batterideksel
 12. Skruehull for stativ
  • Bruk et stativ der skruen er kortere enn 5,5 mm.
   Ellers kan du ikke feste kameraet skikkelig, og kameraet kan ta skade.

*Du finner flere opplysninger om kompatibelt tilbehør for Multi/Micro USB-terminalen, på nettstedet til Sony, eller du kan kontakte Sony-forhandleren din eller en lokal, autorisert Sony-servicebedrift.

[6] Hvordan brukeFør brukNavn på delerIdentifisering av deler Objektiv DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II (inkludert med ILCA-68K)

 1. Fokusring
 2. Zoomring
 3. Brennviddeskala
 4. Brennviddemarkør
 5. Objektivkontakter*
 6. Fokusmodusbryter
 7. Fatningsindeks

*Ikke berør denne delen direkte.

 • DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II er beregnet for Sony-kameraer med A-fatning (modeller som har en bildesensor av APS-C-størrelse).
  Du kan ikke bruke dette objektivet på 35 mm kameraer.
 • Når det gjelder andre objektiver enn DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II, kan du se i bruksanvisningen som følger med objektivet.

[7] Hvordan brukeFør brukIkoner og indikatorerOversikt over symbolene på skjermen

Det viste innholdet og plasseringen av det er bare illustrerende, og kan avvike fra den faktiske visningen.

Skjermmodus

For avspilling (visning av grunnleggende opplysninger)

Søkermodus

I automodus eller scenevalgmodus

P-, A-, S-, M- eller panoramafotografimodus

 1. P P* A S M
  Opptaksmodus
  Registernummer
  Ikoner for scenegjenkjenning
  Status for minnekort/opplasting
  100
  Gjenværende antall bilder som kan tas opp
  Bildeforhold for stillbilder
  24M / 12M / 6.0M / 20M / 10M / 5.1M
  Stillbildestørrelse
  Stillbildekvalitet
  Bildefrekvens for film
  Bildestørrelse for film
  Gjenværende batteritid
  Varsel om lavt batterinivå
  Blitslading pågår
  Innstillingseffekt Av
  Ikke lydopptak for film
  Vindstøyreduksjon
  SteadyShot/varsel om kamerarystelser
  Advarsel om overoppheting
  Ikke mer plass / feil i databasefilen
  Smart zoom/Klart bilde-zoom/digital zoom
  Punktmålingsområde
  Lydnivå
  Visningsmodus 
  100-0003
  Mappenummer - filnummer
  Beskytt
  Opptaksmodus for film
  DPOF
  DPOF-innstilling
  Autom. innramm.
  Smart telekon.
  Fjern-PC
 2. Bruksmodus
  Blitsmodus / reduksjon av røde øyne
  ±0.0
  Blitskompensering
  Fokusmodus
  Fokusområde
  Smil/Ansiktsregistr.
  Målemodus
  7500K A5 G5
  Hvitbalanse (auto, forhåndsinnstilt, tilpasset, fargetemperatur, fargefilter)
  Optimalisering av dynamisk område / auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreative innst./kontrast, metning, skarphet
  Bildeeffekt


  Smilfølsomhetsindikator

  Sebra
 3. EV-område
  AF-områdekontroll
  Indikator for eksponeringskompensering/blitskompensering
  Eksponeringskompensering / målt manuelt
  REC 0:12
  Opptakstid for filmen (m:s)
  Fokus
  1/250
  Lukkerhastighet
  F3.5
  Blenderverdi
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO-følsomhet
  AE-lås/FEL-lås
  Indikator for lukkerhastighet
  Indikator for blenderåpning
  Histogram
  Auto HDR-bildevarsel
  Bildeeffektfeil
  2016-1-1
  10:37PM
  Opptaksdato
  3/7
  Filnummer / antall bilder i visningsmodusen

[8] Hvordan brukeFør brukIkoner og indikatorerIndikatorpanel

Ved hjelp av indikatorpanelet oppå kameraet kan du blant annet angi lukkerhastighet og blenderåpning, eksponeringskompensering, blitskompensering, ISO, hvitbalanse, bruksmodus og bildekvalitet.

Lukkerhastighet /blenderåpning

Eksponeringskompensering/blitskompensering

ISO

Hvitbalanse

Bruksmodus

Bildekvalitet

Gjenværende batteritid

Antall bilder som kan tas*

*Selv når antall bilder som kan tas er over 9999, vises "9999" på indikatorpanelet.

Slå på bakgrunnsbelysningen for indikatorpanelet

Trykk på lysforsterkningsknappen (A) oppå kameraet. Hvis du trykker på knappen igjen, vil bakgrunnsbelysningen for indikatorpanelet slås av.

[9] Hvordan brukeFør brukBruke remmen Bruke skulderremmen

Fest skulderremmen for å hindre at produktet faller ned og blir ødelagt.

 1. Fest begge endene av remmen.

[10] Hvordan brukeFør brukFeste øyemuslingenFeste øyemuslingen

Det anbefales å feste øyemuslingen når du har tenkt å bruke søkeren.

 1. Juster øyemuslingen så den passer inn i sporet på søkeren, og skyv den på plass.
  • For å ta av øyemuslingen må du ta tak i venstre og høyre side av den, og løfte den opp.

[11] Hvordan brukeFør brukJustere søkerenJustere søkeren (diopterjustering)

Tilpass diopterskalaen til synet ditt, til displayet vises tydelig i søkeren.Hvis det er vanskelig å dreie diopterjusteringsskiven, må du fjerne øyemuslingen og deretter justere skiven.

 1. Drei diopterjusteringsskiven.

[12] Hvordan brukeFør brukKameraveiviserOm [Kameraveiviser]

[Kameraveiviser] viser beskrivelser av MENU-elementer, Fn-knappen (funksjonsknappen) og innstillinger, og hvis en funksjon ikke kan stilles inn, også årsaken til dette.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → ønskede funksjoner tilordnet til knappen → [Kameraveiviser]
 2. Trykk på knappen MENU eller Fn.
 3. Velg det ønskede MENU-elementet ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
 4. Trykk på den knappen som funksjonen [Kameraveiviser] er tilordnet til.

  Deretter vises brukerveiledningen for MENU-elementet du valgte i trinn 3.

  • Hvis du trykker på på midten av kontrollhjulet etter at du har valgt et element som vises i grått, vises årsaken til at det aktuelle elementet ikke kan stilles inn.

[13] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietLade batteriet med en lader

Før du bruker kameraet for første gang, må du lade InfoLITHIUM NP-FM500H (inkludert). InfoLITHIUM-batteriet kan lades selv om det ikke er helt utladet. Det kan også brukes selv om det ikke er ladet helt opp. Et oppladet batteri lades ut litt etter litt selv om du ikke bruker det. For ikke å gå glipp av en mulighet til å fotografere, bør du lade batteriet igjen før du fotograferer.

 1. Sett batteriet inn i batteriladeren.
  Skyv batteriet forsiktig inn til du hører et klikk.

 2. Sett batteriladerens kontakt i en stikkontakt.

  Hvordan batteriladeren skal kobles til, kan variere fra land til land og fra region til region.

  Med en batterilader som kan kobles direkte til stikkontakten

  Med en batterilader som kobles til stikkontakten via en strømkabel

  Lys på: Lading
  Lys av: Lading fullført
  Ladetid (fullstendig opplading): Ca. 175 minutter

  • Ved lading av et fullt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C.
  • Ladelampen CHARGE (A) slukkes når ladingen er fullført.

Merknad

 • Ladetiden avhenger av hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt ladeforholdene.
 • Pass på å kun bruke originale batterier fra Sony.
 • Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Det kan hende du ikke får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette området.
 • Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt. Hvis det skulle oppstå funksjonsfeil ved bruk av laderen, må støpselet tas ut av stikkontakten omgående, for å koble fra strømmen.
 • Selv om CHARGE-lampen på denne batteriladeren er slukket, er ikke strømmen koblet fra. Hvis det oppstår problemer mens denne enheten er i bruk, må du koble den fra stikkontakten for å bryte strømtilførselen.
 • Når du bruker kameraet for første gang, eller hvis du bruker et batteri som ikke har vært brukt på lenge, vil CHARGE-lampen kanskje blinke raskt når batteriet lades for første gang. I slike tilfeller bør du ta batteriet ut av laderen og sette det inn igjen for å lade det.
 • Ikke lad batteriet kontinuerlig eller gjentatte ganger uten å bruke det, hvis det allerede er fulladet eller nesten fulladet. Dette kan føre til redusert batteriytelse.

[14] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietSette inn batteriet i kameraet

Hvordan batteriet skal settes inn i kameraet

 1. Skyv på opplåsingshendelen for å åpne batteridekselet.

 2. Sett inn batteriet mens du trykker på låsehendelen (A) med kanten av batteriet, inntil batteriet låses på plass.

 3. Lukk dekselet.

[15] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietBatterilevetid og antallet bilder som kan tas opp / spilles av når det brukes batteri

Skjermmodus

Fotografering (stillbilder):
Antall bilder: ca. 580

Faktisk opptak (film):
Batterilevetid: ca. 130 min.

Kontinuerlig opptak (film):
Batterilevetid: ca. 220 min.

Visning (stillbilder):
Batterilevetid: ca. 410 min., antall bilder: ca. 8200

Søkermodus

Fotografering (stillbilder):
Antall bilder: ca. 540

Faktisk opptak (film):
Batterilevetid: ca. 130 min.

Kontinuerlig opptak (film):
Batterilevetid: ca. 220 min.

Visning (stillbilder):
Batterilevetid: ca. 410 min., antall bilder: ca. 8200

Merknad

 • Ovenstående batterilevetid og antall bilder gjelder når batteriet er fulladet. Batterilevetiden og antallet bilder kan synke, avhengig av bruksforholdene.
 • Batterilevetiden og det oppgitte antallet bilder som kan tas, er basert på fotografering under følgende forhold:
  • Når batteriet brukes ved en omgivelsestemperatur på 25 °C.
  • Ved bruk av objektivet DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II
  • Bruke Sony Memory Stick PRO Duo (selges separat)
  • [Søker-lysstyrke]: [Manuell][±0]
  • [Skjermlysstyrke]: [Manuell][±0]
 • Antallet angitt under "Fotografering (stillbilder)" baserer seg på CIPA-standarden, og gjelder fotografering under følgende forhold (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Vis alle info.]
  • Fokusmodus: [Enkeltbilde-AF]
  • Ett bilde tas hvert 30. sekund.
  • Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
  • Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
 • Antall minutter for filmopptak baserer seg på CIPA-standarden, og gjelder opptak under følgende forhold:
  • Bildekvaliteten er stilt inn på XAVC S 30p 50M/25p 50M.
  • Faktisk opptak (film): Batterilevetid basert på gjentatt opptak, zooming, standby for opptak, av- og på-slåing osv.
  • Kontinuerlig filmopptak: Batterilevetid basert på sammenhengende opptak til grensen (29 minutter) er nådd, og med fortsatt opptak etter et nytt trykk på MOVIE-knappen. Andre funksjoner, som f.eks. zoom, brukes ikke.
 • Hvis gjenværende batteri ikke vises, må du trykke på DISP (displayinnstillinger).

[16] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietKoble til strøm via en stikkontakt

Ved hjelp av en vekselstrømadapter AC-PW10AM (selges separat) kan kameraet forsynes med strøm under opptak/avspilling.

 1. For å forsyne kameraet med strøm under opptak/avspilling må du koble sammen kameraet og vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat), og plugge inn vekselstrømadapteren i en stikkontakt.

[17] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietFjerne batteriet

Hvordan fjerne batteriet

 1. Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og slå av kameraet.
 2. Skyv på låsehendelen (A) og ta ut batteriet.

  • Vær forsiktig så du ikke mister batteriet.

[18] Hvordan brukeKlargjøre kameraetSette inn et minnekort (selges separat)Sette inn et minnekort

Slik setter du inn et minnekort

 1. Skyv på minnekortdekselet for å åpne det.

 2. Sett inn minnekortet.

  • Kontroller at det skrå hjørnet vender i riktig retning.
  • Når det skrå hjørnet vender i riktig retning som vist, setter du inn minnekortet til du hører et klikk.
 3. Lukk minnekortdekselet.

[19] Hvordan brukeKlargjøre kameraetSette inn et minnekort (selges separat)Ta ut minnekortet

Slik tar du ut minnekortet

 1. Åpne minnekortdekselet.
 2. Forsikre deg om at tilgangslampen (A) ikke lyser.

 3. Press én gang på minnekortet for å ta det ut.

 4. Lukk minnekortdekselet.

[20] Hvordan brukeKlargjøre kameraetSette på et objektivSette på et objektiv

Sett strømbryteren til kameraet på OFF før du setter på objektivet.

 1. Ta kamerahusdekselet (A) av kameraet og emballasjedekselet (B) av baksiden av objektivet.

  • Når du skifter objektiv, bør du arbeide hurtig på et støvfritt sted for å hindre støv og smuss i å komme inn i kameraet.
  • Når du fotograferer, må du ta av fremre objektivdeksel fra fronten på objektivet.
 2. Monter objektivet ved å rette inn de to oransje indeksmerkene (monteringsindekser) på objektivet og kameraet.

  • Hold kameraet med objektivet vendt ned for å unngå at det kommer støv og smuss inn i kameraet.
 3. Samtidig med at du presser objektivet lett mot kameraet vender du objektivet sakte i pilretningen til du hører et klikk i låst posisjon.

  • Pass på at du holder objektivet rett når du setter det på.

Merknad

 • Ikke trykk på utløserknappen for objektivet når du setter på et objektiv.
 • Ikke bruk makt når du setter på et objektiv.
 • E-fatningsobjektiver er ikke kompatible med dette kameraet.
 • Når du bruker et objektiv med stativsokkel, bør du feste et stativ til stativsokkelen på objektivet for å balansere vekten til objektivet.
 • Når du bærer kameraet med et objektiv påmontert, må du ha godt tak i både kameraet og objektivet.
 • Ikke hold i delen av objektivet som forlenges for zoom eller fokusjustering.

[21] Hvordan brukeKlargjøre kameraetSette på et objektivTa av objektivet

Sett strømbryteren til kameraet på OFF før du tar av objektivet.

 1. Fortsett å holde inne utløserknappen for objektivet (A) og drei objektivet i pilretningen til det stopper.

 2. Sett på objektivdekslene foran og bak på objektivet og kamerahusdekselet på kameraet.

  • Fjern eventuelt støv fra dekslene før du setter dem på.
  • Et bakre objektivdeksel følger ikke med objektivsettet DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II. Hvis du har tenkt å oppbevare objektivet uten at det er montert på kameraet, bør du kjøpe Bakre objektivdeksel ALC-R55.

[22] Hvordan brukeKlargjøre kameraetSette på et objektivOm å bytte objektiv

Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og fester seg på overflaten av bildesensoren (den delen som konverterer lyset til elektriske signaler) når du bytter objektiv, kan det vises på bildet som mørke punkter, avhengig av fotograferingsforholdene.
Dette kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon som får bildesensoren til å vibrere litt når kameraet slås av, og kameraets bildesensor har et antistøvbelegg som hindrer støv i å feste seg på bildesensoren. Men sørg alltid for å feste/fjerne objektivet raskt og vendt bort fra støvete steder.

[23] Hvordan brukeKlargjøre kameraetJustere dato og klokkeslettStille inn dato og klokkeslett

Når du slår på kameraet for første gang eller etter at du har initialisert funksjonene, vises innstillingsskjermen for dato og klokkeslett.

 1. Sett strømbryteren på ON for å slå på kameraet.
  Innstillingsskjermen for dato og klokkeslett vises.
 2. Kontroller at [Enter] er valgt på skjermen, og trykk deretter på på kontrollhjulet.
 3. Velg ønsket geografisk sted, og trykk deretter på .
 4. Velg et innstillingselement ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet eller ved å vri på kontrollhjulet og deretter trykke på på midten.
 5. Still inn [Sommertid] eller [Dato/Klokkeslett] og [Datoformat] ved å bruke øvre, nedre, venstre eller høyre side, og trykk deretter på i midten.
  • Midnatt indikeres som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
 6. Gjenta trinn 4 og 5 for å stille inn andre elementer, og velg deretter [Enter] og trykk påi midten.
  • Du kan avbryte innstillingen av dato og klokkeslett ved å trykke på MENU-knappen.

Merknad

 • Dette kameraet har ikke en funksjon for å sette datoen på bildene. Du kan sette datoen på bildene og deretter lagre og skrive dem ut ved å bruke PlayMemories Home.
 • Hvis innstillingen av dato og klokkeslett avbrytes halvveis, vises innstillingsskjermen for dato og klokkeslett hver gang du slår på kameraet.

[24] Hvordan brukeBekrefte bruksmetodeBekrefte bruksmetodeBruke kontrollhjulet

Du kan velge å stille inn elementer ved å dreie eller trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet. Du bekrefter valget ved å trykke på midt på kontrollhjulet.

DISP (visningsinnstilling) er tilordnet den øvre delen av kontrollhjulet. [Standard] er tilordnet til på midten av kontrollhjulet i standardinnstillingene.


Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.

[25] Hvordan brukeBekrefte bruksmetodeBekrefte bruksmetodeBruke MENU-elementer

I denne delen lærer du å endre innstillinger som har med alle kameraoperasjoner å gjøre, og å utføre kamerafunksjoner, inklusive fotografering, avspilling og bruksmetoder.

 1. Trykk på MENU-knappen for å vises menyskjermbildet.

 2. Velg det aktuelle MENU-elementet ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller til venstre på kontrollhjulet eller ved å vri på kontrollhjulet og deretter trykke på midt på kontrollhjulet.
  • Skjermbildet vil kanskje ikke gå direkte fra trinn 1 til trinn 3, avhengig av innstillingen for [Rutemeny].

 3. Velg det ønskede innstillingselementet ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på på kontrollhjulet.
  • Velg et ikon på toppen av skjermen, og trykk på venstre/høyre side av kontrollhjulet for å gå til et annet MENU-element.

 4. Velg innstillingen du ønsker, og trykk deretter på for å bekrefte valget.

[26] Hvordan brukeBekrefte bruksmetodeBekrefte bruksmetodeBruke Fn (funksjonsknappen)

Du kan registrere funksjoner du bruker ofte, på Fn (funksjonsknappen) og hente dem fram når du fotograferer. Opptil 12 hyppig brukte funksjoner kan registreres på Fn (funksjonsknappen).

 1. Trykk på DISP-knappen, og trykk deretter på Fn (funksjonsknappen) i en annen skjermmodus enn [For søker].

 2. Velg en funksjon som skal registreres, ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

 3. Velg den ønskede innstillingen, ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk på på midten av kontrollhjulet.
  • Enkelte funksjoner kan finjusteres ved bruk av kontrollskiven.

Foreta innstillinger på den spesifikke skjermen

 • Velg den ønskede funksjonen i trinn 2, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjermen for funksjonen vises. Følg veiledningen (A) for å foreta innstillingene.

[27] Hvordan brukeBekrefte bruksmetodeBekrefte bruksmetodeBruke "Quick Navi"

Du kan endre innstillingene direkte ved hjelp av Quick Navi-skjermbildet når du bruker søkeren. Det viste innholdet og plasseringen av det er bare illustrerende, og kan avvike fra den faktiske visningen.

 1. MENU→(Tilpassede innstillinger) → [DISP-knapp] [Skjerm] [For søker] [Enter].
 2. Trykk gjentatte ganger på DISP (visningsinnstillingsknappen) på kontrollhjulet inntil innstillingen for skjermbildet er [For søker].
 3. Trykk på Fn (funksjonsknappen) for å bytte til Quick Navi-skjermbildet.

 4. Velg den ønskede funksjonen ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
 5. Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede innstillingen.
  • Enkelte innstillingsverdier kan du finjustere ved å dreie på kontrollskiven.

Foreta innstillinger på den spesifikke skjermen

 • Velg den ønskede funksjonen i trinn 4, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjermen for funksjonen vises. Følg veiledningen (A) for å foreta innstillingene.

[28] Hvordan brukeOpptakTa stillbilder/ta opp filmTa stillbilder

Tar stillbilder.

 1. Still inn opptaksmodus på (Auto-modus).

  • Drei modusvelgeren mens du trykker på frigjøringsknapen for moduslås på midten av modusvelgeren.
 2. Still inn vinkelen på skjermen og hold kameraet. Eller se på søkeren og hold kameraet.
 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  Når bildet er i fokus, tennes indikatoren ( eller ).

 4. Trykk lukkerknappen helt ned.

Fokusindikator

tennes:
Bildet er i fokus.

blinker:
Fokusering mislyktes.

tennes:
Bildet er i fokus. Den fokuserte posisjonen vil endres for å passe med motivets bevegelse.

tennes:
Fokusering pågår.

Hint

 • Hvis produktet ikke kan fokusere automatisk, vil fokusindikatoren blinke, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på nytt eller endre fokusinnstillingen.Når [Kontinuerlig AF] er stilt inn, høres ikke pipetonen når fokus oppnås.
 • I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
  • Når det er mørkt og motivet er langt unna.
  • Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
  • Når motivet ses gjennom glass.
  • Når motivet beveger seg raskt.
  • Ved lysreflekser eller skinnende overflater.
  • Ved blinkende lys.
  • Når motivet er i motlys.
  • De ulike elementene i fokusområdet har ulike fokusavstander.
  • Kontinuerlig gjentatt mønster, som f.eks. en bygningsfasade.

[29] Hvordan brukeOpptakTa stillbilder/ta opp filmTa opp film

Du kan ta opp film ved å trykke på MOVIE-knappen.

 1. Still inn modusvelgeren på (Film).
 2. Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptak.

 3. Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Merknad

 • For å justere lukkerhastigheten og blenderverdien til de ønskede innstillingene, må du stille inn opptaksmodus på (Film).
 • Hvis du bruker f.eks. zoomefunksjonen når du tar opp en film, vil støyen fra produktets arbeidsoperasjoner også tas opp. Lyden av MOVIE-knappen kan komme til å tas opp når du trykker på MOVIE-knappen for å stoppe opptaket.
 • Kontinuerlig opptakstid for et filmopptak, se "Opptakstid for film". Når filmopptaket er avsluttet, kan du starte det igjen ved å trykke på MOVIE-knappen på nytt. Opptaket kan stoppes av hensyn til produktet, hvis produkt- eller batteritemperaturen blir for høy.
 • Når du gjør opptak, kan lyden av krokene på skulderremmen (trekantkroker) bli tatt opp, avhengig av situasjonen.

[30] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusListe over modusvelgerfunksjoner

Du kan velge den ønskede opptaksmodusen ved å dreie på modusvelgeren.

 • Drei modusvelgeren mens du trykker på frigjøringsknapen for moduslås på midten av modusvelgeren.

Tilgjengelige funksjoner

(Auto-modus):
Setter deg i stand til å ta stillbilder av et hvilket som helst motiv med gode resultater, under alle forhold, ved å stille inn de verdiene produktet angir som passende.

P (Program Auto):
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning (f-tall)). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.

A (Blenderprioritet):
Setter deg i stand til å justere blenderåpningen og fotografere når du ønsker å gjøre bakgrunnen uklar e.l.

S (Lukkerprioritet):
Gir deg muligheten til å ta bilder av motiv i rask bevegelse, ved manuell justering av lukkerhastigheten.

M (Man. Eksponering):
Gir deg muligheten til å ta stillbilder med ønsket eksponering, ved å justere både lukkerhastighet og blenderverdi.

1/2/3 (Hent minne):
Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes eller numeriske innstillinger som er registrert på forhånd.

(Film):
Setter deg i stand til å endre innstillingen for filmopptak.

(Telezoom serieb. AE):
Setter deg i stand til å utføre kontinuerlig fremtrekk så lenge lukkerknappen er trykket helt ned. Midten av bildet beskjæres, og kameraet tar bilder kontinuerlig med maksimalt ca. 8 bilder i sekundet. Antallet fokusområdepunkter er stilt inn på maksimalt 25 punkter.

(Panoramafotografer.):
Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde ved å sette sammen bildene.

SCN (Scenevalg):
Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger som samsvarer med scenen.

[31] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusIntelligent Auto

Produktet analyserer motivet, slik at du kan fotografere med de innstillingene som passer best.

 1. Still inn modusvelgeren på (Auto-modus).
 2. MENU (Kamerainnst.) → [Auto-modus] [Intelligent Auto].
  • Når [Modusratthjelp] er stilt inn på [På], kan du velge de ønskede innstillingene etter at du har endret posisjonen til modusvelgeren.
 3. Rett kameraet mot motivet.
  Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet på skjermen.

 4. Juster fokus og ta bildet.

Merknad

 • Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
 • Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne en scene på riktig måte.

[32] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusFremragende auto

Produktet gjenkjenner og vurderer automatisk opptaksforholdene og setter passende innstillinger automatisk.

Produktet kan blant annet ta seriebilder, generere sammensatte bilder og ta bilder med høyere kvalitet ettersom det har tilgang til flere opptaksinnstillinger sammenlignet med Intelligent auto-modus.
 1. Still inn modusvelgeren på (Auto-modus).
 2. MENU(Kamerainnst.) → [Auto-modus][Fremragende auto].
  • Når [Modusratthjelp] er stilt inn på [På], kan du velge de ønskede innstillingene etter at du har endret posisjonen til modusvelgeren.
 3. Rett kameraet mot motivet.
  Når kameraet kjenner igjen en scene, vises ikonet for scenegjenkjenning på skjermen. Om nødvendig vises også den aktuelle fotograferingsfunksjonen for den gjenkjente scenen og hvor mange ganger lukkeren utløses.

 4. Juster fokus og ta bildet.

Hint

Hvordan ta kontinuerlige bilder i [Fremragende auto]-modus

MENU →(Tilpassede innstillinger)[Fremragende auto][Seriebilder] → ønskede innstillinger.

Hvordan endre lagringsmetoden for kontinuerlige bilder tatt opp i [Fremragende auto]-modus

Du kan velge om du vil lagre alle de kontinuerlige bildene eller bare ett enkeltbilde som velges automatisk som beste bilde.
MENU →(Tilpassede innstillinger)[Fremragende auto][Bildeekstraktering] → ønskede innstillinger.

Merknad

 • Når produktet brukes til å lage sammensatte bilder, tar opptaksprosessen mer tid enn vanlig.
 • Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
 • Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne en scene på riktig måte.
 • Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan produktet ikke lage et sammensatt bilde.

[33] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusOm scenegjenkjenning

Scenegjenkjenning bruker modusene [Intelligent Auto] og [Fremragende auto].

Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner produktet automatisk opptaksforholdene, og tar bildet.

Scenegjenkjenning:

Ikon og veivisere, for eksempel (Portrett), (Spedbarn), (Nattportrett), (Nattscene), (Portrett i motlys), (Motlys), (Landskap), (Makro), (Søkelys), (Svakt lys), (Nattscene med stativ) eller (Håndh. kam. i halvlys) vises.

Bildebehandling:

Seriebilder, Sakte synkron., Auto HDR, Dagslyssynk., Langsom lukker, Håndh. kam. i halvlys

Merknad

 • Når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Av], gjenkjennes ikke scenene [Portrett], [Portrett i motlys], [Nattportrett] og [Spedbarn].

[34] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusFordelene ved automatisk opptak

I [Fremragende auto]-modus tar produktet bilder med høyere kvalitet enn i [Intelligent Auto]-modus, og tar sammensatte bilder ved behov.
I [Program Auto]-modus kan du ta bilder etter at du har justert ulike funksjoner, som f.eks. hvitbalanse, ISO osv.

(Intelligent Auto):
Velg denne modusen når du vil at kameraet skal gjenkjenne scenen automatisk.

(Fremragende auto):
Velg denne modusen for å fotografere scener under vanskelige forhold, for eksempel under dårlige lysforhold eller ved motlys. Velg denne modusen for å ta bilder med høyere kvalitet enn det du kan med (Intelligent Auto).

P (Program Auto):
Velg denne modusen for å gjøre opptak etter å ha justert ulike funksjoner, bortsett fra eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning).

Merknad

 • I modusen [Intelligent Auto] vil du kanskje ikke kunne gjøre klare opptak av mørke scener eller i motlys.
 • I [Fremragende auto]-modus tar opptaksprosessen mer tid, siden produktet lager et sammensatt bilde.

[35] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusProgram Auto

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

Du kan stille inn opptaksfunksjoner, som f.eks. [ISO].
 1. Still inn modusvelgeren på P (Program Auto).
 2. Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.

Programskift

Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi) ved å rotere kontrollskiven, uten å endre den passende eksponeringen som er stilt inn av dette produktet. Denne funksjonen er tilgjengelig når du ikke bruker blitsen.

 • "P" på skjermen endres til "P*" når du dreier kontrollskiven.
 • Programskift kan kanselleres ved å velge en annen opptaksmodus enn [Program Auto], eller ved å slå av kameraet.

Merknad

 • Avhengig av lysstyrken i omgivelsene vil Programskift kanskje ikke brukes.
 • Velg en annen opptaksmodus enn "P", eller slå av produktet for å oppheve den innstillingen du foretok.
 • Når lysstyrken endres, endres også blenderåpningen (f-tallet) og lukkerhastigheten, men forholdet mellom dem forblir det samme.

[36] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodus Panoramafotografer.

Tillater deg å ta ett panoramabilde, sammensatt av flere enkeltbilder, mens du panorerer kameraet.

 1. Still inn modusvelgeren på (Panoramafotografer.).
 2. Rett kameraet mot motivet.
 3. Mens du trykker lukkerknappen halvveis ned, må du rette kameraet mot den ene enden av den ønskede panoramakomposisjonen.


  (A) Denne delen kommer ikke med.

 4. Trykk lukkerknappen helt ned.
 5. Panorer kameraet til enden av veiviseren i retning av den pilen som vises på skjermen.


  (B) Hjelpelinje

Merknad

 • Hvis du ikke har dekket hele panoramabildevinkelen i løpet av den innstilte tiden, vises et grått område i det sammensatte bildet. I så fall må du bevege produktet raskere, slik at du får tatt et fullstendig panoramabilde.
 • Hvis [Vid] er valgt for [Panorama: Størrelse], vil kanskje ikke hele panoramabildevinkelen dekkes i løpet av den tiden som står til rådighet. Hvis dette skjer, må du prøve å ta bildet etter å ha endret [Panorama: Størrelse] til [Standard].
 • Fordi flere bilder blir satt sammen, vil ikke overgangene alltid bli helt jevne.
 • Bildene kan være uskarpe i mørke områder.
 • Hvis en lyskilde, som f.eks. et fluorescerende lys, blinker, vil lysstyrken og fargen i et sammensatt bilde kanskje ikke være lik overalt.
 • Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke og fokus, vil bildet kanskje ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta bildet på nytt.
 • Følgende situasjoner egner seg ikke for panoramafotografering:
  • Motiv som beveger seg.
  • Motiv som er for tett innpå produktet.
  • Motiv med gjennomgående ensartede mønstre, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
  • Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
  • Motiv med en lysstyrke som er meget forskjellig fra omgivelsene, f.eks. solen eller en lyspære.
 • Panoramafotografering kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
  • Hvis kameraet panoreres for raskt eller for sakte.
  • Motivet er for uskarpt.

Hint

 • Du kan dreie kontrollskiven på opptaksskjermen for å velge opptaksretning.

[37] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusScenevalg

Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger som samsvarer med scenen.

 1. Still inn modusvelgeren på SCN (Scenevalg).
 2. Drei kontrollskiven for å velge den ønskede innstillingen.
  • Når [Modusratthjelp] er stilt inn på [På], kan du velge de ønskede innstillingene etter at du har endret posisjonen til modusvelgeren.

Menyelementdetaljer

Portrett:
Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir hudtoner med en myk valør.

Sportsbilder:
Tar bilde av et motiv i bevegelse med høy lukkerhastighet, slik at det ser ut som om motivet står stille. Produktet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.

Makro:
Tar nærbilder av motiv som blomster, insekter, mat eller små gjenstander.

Landskap:
Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus med livaktige farger.

Solnedgang:
Tar vakre bilder av røde solnedganger.

Nattscene:
Fotograferer nattscener uten at den mørke atmosfæren går tapt.

Håndh. kam. i halvlys:
Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie bilder, og bildene behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy.

Nattportrett:
Tar nattportretter ved hjelp av blitsen.

Merknad

 • I modusene [Nattscene] og [Nattportrett] er lukkerhastigheten lavere, så det anbefales å bruke stativ for å unngå at bildet blir uskarpt.
 • I modusen [Håndh. kam. i halvlys] klikker lukkeren 4 ganger, og et bilde blir lagret.
 • Hvis du velger [Håndh. kam. i halvlys] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir bildekvaliteten midlertidig [Fin].
 • Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt selv i [Håndh. kam. i halvlys] når du fotograferer følgende motiv:
  • Et motiv som beveger seg i rykk og napp.
  • Motiv som er for tett innpå produktet.
  • Motiv med gjennomgående ensartede mønstre, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
  • Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
 • Når det gjelder [Håndh. kam. i halvlys], kan det dannes et støysignal ved bruk av lyskilder som flimrer, for eksempel fluorescerende lys.
 • Minimumsavstanden mellom kameraet og motivet endres ikke selv om du velger [Makro]. Når det gjelder minimumsavstanden til fokusområdet, kan du slå opp minimumsavstanden til objektivet på produktet.

Hint

 • For å endre scenen må du dreie kontrollskiven på opptaksskjermen, og velge en ny scene.

[38] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusTelezoom serieb. AE

Kameraet tar bilder kontinuerlig med høy hastighet ved å beskjære midten av bildet.

 1. Still inn modusvelgeren på (Telezoom serieb. AE).
 2. Juster fokus og ta bildet.
  • Kameraet fortsetter å ta bilder så lenge du holder lukkerknappen helt ned.
  • Midten av bildet beskjæres, og kameraet tar bilder kontinuerlig med maksimalt ca. 8 bilder i sekundet.

Hint

 • Hvis fokusmodusbryteren er stilt inn på "AF", og fokusmodus er stilt inn på (Kontinuerlig AF), fortsetter kameraet å justere fokus og eksponering mens det tar bilder. ISO kan settes på en ønsket innstilling.
 • Hvis fokusmodusbryteren er stilt inn på "MF", eller hvis fokusmodusbryteren er stilt inn på "AF", og fokusmodus er stilt inn på (Enkeltbilde-AF), låses fokus til det første bildet. Du kan justere ISO-følsomheten og blenderåpningen.

Merknad

 • Antallet fokusområdepunkter er stilt inn på maksimalt 25 punkter.
 • Når den er stilt inn på [Auto HDR], vil prosessen midlertidig være basert på DRO-innstillingene.
 • [Bildestørr.] er låst på [S].
 • [Bruksmodus] er låst på [Seriebilder: Hi].
 • [Skyggekomp.], [Krom. ab.-komp.] og [Forvrengningskomp.] i [Objektivkomp.] er stilt inn på [Av].
 • Den minste zoomeskalaen er stilt inn på 2x og [Smart telekon.] er ikke tilgjengelig.
 • Når du fotograferer i [Telezoom serieb. AE], er følgende funksjoner ikke tilgjengelige.
  • [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
  • [Flerbilde-NR] i [ISO]
  • [Smil/Ansiktsregistr.]
  • [Støyred.lang]
  • [Høy ISO Støyred.]
  • [Autom. innramm.]
  • [Bildeeffekt]
  • [Måls.-AF m. senterk.]
  • [Øye-AF]
 • Hastigheten på kontinuerlig opptak er estimert med Sonys kriterier. Hastigheten på kontinuerlig opptak kan være lavere avhengig av opptaksforholdene.

[39] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusLukkerprioritet

Du kan få frem bevegelsen til et bevegelig motiv på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, for eksempel fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse ved hjelp av lav lukkerhastighet.Lukkerhastigheten kan endres mens du tar opp film.

 1. Still inn modusvelgeren på S (Lukkerprioritet).
 2. Velg den ønskede verdien ved å dreie kontrollskiven.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.
  Blenderåpningen justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Merknad

 • Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil blenderverdien på opptaksskjermen blinke. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
 • Bruk et stativ for å motvirke uskarphet når du bruker lav lukkerhastighet.
 • Indikatoren (SteadyShot-advarsel) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
 • Når lukkerhastigheten er 1 sekund(er) eller lengre, utføres støyreduksjon etter at bildene er tatt, noe som varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan imidlertid ikke ta flere bilder mens støyreduksjon utføres.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Hint

 • Ved bruk av høyere lukkerhastighet fremstår motiver i bevegelse, som for eksempel en person som løper, biler eller sjøsprøyt, som om de er frosset i bevegelsen. Hvis du bruker en lavere lukkerhastighet, får bildet spor av bevegelse som gjør det mer naturlig og dynamisk.

[40] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusBlenderprioritet

Du kan fotografere ved å justere blenderen og endre fokusområdet, eller gjøre bakgrunnen uskarp.Blenderverdien kan endres under filmopptak.

 1. Still inn modusvelgeren på A (Blenderprioritet).
 2. Velg den ønskede verdien ved å dreie kontrollskiven.
  • Lavere F-verdi: Motivet er i fokus, men ting foran og bak motivet er uskarpe.
   Høyere F-verdi: Både motivet, forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.
  Lukkerhastigheten justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Merknad

 • Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil lukkerhastigheten på opptaksskjermen blinke. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Hint

 • Lavere F-verdi (større blenderåpning) begrenser området som er i fokus. Det gir deg mulighet til å fokusere skarpt på motivet og gjøre alt foran og bak motivet uskarpt (mindre dybdeskarphet). Høyere F-verdi (redusert blenderåpning) utvider området som er i fokus. Det betyr at du kan få frem dybden i landskapet (større dybdeskarphet).

[41] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusMan. Eksponering

Du kan fotografere med ønsket innstilling ved å justere både lukkerhastigheten og blenderåpningen.Lukkerhastigheten og blenderverdien kan endres under filmopptak.

 1. Still inn modusvelgeren på M (Man. Eksponering).
 2. Velg den ønskede blenderverdien ved å dreie på kontrollskiven.
  Velg den ønskede lukkerhastigheten ved å dreie på kontrollhjulet.
  Når innstillingen for [ISO] er noe annet enn [ISO AUTO], bruker du MM (målt manuelt) for å kontrollere eksponeringsverdien.
  Mot +: Bildene blir lysere.
  Mot - : Bildene blir mørkere.
  0: Passende eksponering, analysert av produktet
 3. Juster fokus og fotografer motivet.

Merknad

 • Hvis [ISO] stilles inn på [ISO AUTO], endres ISO-verdien automatisk for å oppnå den passende eksponeringen ved den blenderverdien og lukkerhastigheten du har stilt inn. Hvis blenderverdien og lukkerhastigheten du har stilt inn ikke egner seg til passende eksponering, vil indikatoren for ISO-verdien blinke.
 • Indikatoren for manuell måling vises ikke når [ISO] er angitt for [ISO AUTO].
 • Når mengden av lokalt lys overstiger måleområdet for MM (målt manuelt), blinker MM-lampen.
 • (SteadyShot-varslet) vises ikke i manuell eksponeringsmodus.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Hint

 • Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi) uten å endre eksponeringsverdien som er innstilt, ved å dreie på kontrollskiven mens du holder inne AEL-knappen. (Manuell justering)

[42] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusBULB

Men lang eksponeringstid kan du fotografere et spor av bevegelse etter motivet.

BULB er velegnet for fotografering av lysspor, f.eks. fra fyrverkeri.

 1. Still inn modusvelgeren på M (Man. Eksponering).
 2. Drei kontrollhjulet mot klokken til [BULB] vises.
 3. Velg blenderverdi (F-verdi) med kontrollskiven.
 4. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.
 5. Trykk og hold lukkerknappen nede så lenge opptaket varer.
  Så lenge lukkerknappen trykkes ned, vil lukkeren være åpen.

Merknad

 • Fordi lukkerhastigheten reduseres og det blir vanskeligere å holde kameraet stødig, anbefales det å bruke stativ.
 • Jo lengre eksponeringstid, desto tydeligere blir støyen på bildet.
 • Etter opptaket vil støy bli fjernet for det samme tidsrommet som lukkeren var åpen. Du kan imidlertid ikke ta flere bilder mens støyreduksjon utføres.
 • Du kan ikke stille inn lukkerhastigheten på [BULB] i følgende situasjoner:
  • Når du fotograferer i [Telezoom serieb. AE]-modus.
  • Når [Smilutløser]-funksjonen er aktivert.
  • Når [Auto HDR]-funksjonen er aktivert.
  • Når [Bildeeffekt] er stilt inn på [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono].
  • Når [Flerbilde-NR]-funksjonen er aktivert.
  • Når innstillingen for [Bruksmodus]-funksjonen er [Seriebilder], [Kontin. nivåtrinn], [Selvutl. (seriebilder)].
  Hvis du bruker funksjonene ovenfor med [BULB] angitt som lukkerhastighet, benyttes 30 sekunders lukkerhastighet midlertidig.

Hint

 • Bilder som tas i [BULB]-modus, har en tendens til å bli uskarpe. Vi anbefaler at du bruker et stativ eller en fjernstyring (selges separat) med låsefunksjon for lukkerknappen.

[43] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusHent minne

Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller forhåndsregistrerte kamerainnstillinger.

 1. Still inn modusvelgeren på 1, 2 eller 3 (Hent minne).
 2. Trykk på på midten av kontrollhjulet.

Merknad

 • Registrer opptaksinnstillinger på forhånd ved å bruke [Minne].
 • Hvis du stiller inn [Hent minne] etter at du har fullført opptaksinnstillingene, prioriteres de registrerte innstillingene, og de opprinnelige innstillingene blir ugyldige. Kontroller indikatorene på skjermen før du starter opptaket.

[44] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusFilm

Du kan justere lukkerhastigheten eller blenderåpningen til de ønskede innstillingene for å ta opp film. Du kan også kontrollere bildevinkelen før opptak.

 1. Still inn modusvelgeren på (Film).
 2. MENU (Kamerainnst.) → [Film] → ønsket innstilling.
  • Når [Modusratthjelp] er stilt inn på [På], kan du velge de ønskede innstillingene etter at du har endret posisjonen til modusvelgeren.
 3. Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptak.
  • Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Menyelementdetaljer

Program Auto:
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi). Andre innstillinger kan justeres manuelt, og innstillingene beholdes.

Blenderprioritet:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt.

Lukkerprioritet:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.

Man. Eksponering:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) manuelt.

 • (Blenderprioritet), (Lukkerprioritet) og (Man. Eksponering) er kun tilgjengelig når fokusmodusen er stilt inn på "MF" (Manuelt fokus).

[45] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke zoomenZoom

Når et zoomobjektiv er montert, kan du forstørre bilder ved å dreie på zoomeringen på objektivet.

 1. Drei på zoomeringen på zoomobjektivet for å forstørre motivet.

Om andre [Zoom]-funksjoner enn den optiske zoomen

Når du stiller inn [Zoominnstilling] på noe annet enn [Kun optisk zoom], kan du bruke andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen.

MENU (Kamerainnst.) → [Zoom] → ønsket verdi.

[46] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke zoomenTilgjengelige zoomefunksjoner for dette produktet

Zoomefunksjonen til produktet gir en kraftigere forstørrelses-zoom ved å kombinere ulike zoomefunksjoner. Ikonet som vises på skjermen, endres i samsvar med den valgte zoomefunksjonen.

(1) Optisk zoomområde
Zoom bilder i zoomområdet til et objektiv.

(2) Smart zoomområde ()
Zoom bilder uten at den opprinnelige kvaliteten forringes, ved delvis å beskjære et bilde (kun når bildestørrelsen er [M] eller [S]).

(3) Tøm bildezoomområdet ()
Zoom bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse. Still først inn [Zoominnstilling][På: Klart bilde-zoom] eller [På: Digital zoom].

(4) Digitalt zoomområde ()
Du kan forstørre bilder med en bildebehandlingsprosess. Når du velger [På: Digital zoom] for [Zoominnstilling], kan du bruke denne zoomefunksjonen.

Merknad

 • Standardinnstillingen for [Zoominnstilling] er [Kun optisk zoom].
 • Standardinnstillingen for [Bildestørr.] er [L]. For å bruke smart zoom, må du endre [Bildestørr.] til [M] eller [S].
 • I følgende situasjoner er ingen andre zoomefunksjoner enn optisk zoom tilgjengelig:
  • [Panoramafotografer.]
  • [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG]
 • Ingen andre zoomefunksjoner enn digital zoom er tilgjengelige ved fotografering i [Telezoom serieb. AE] modus.
 • Du kan ikke bruke smart zoom-funksjonen til film.
 • Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, er [Målemodus] låst til [Multi].
 • Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, er ikke [Autom. innramm.] tilgjengelig.
 • Hvis du vil bruke en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen til filmer, kan du tilordne [Zoom] til den ønskede knappen ved å bruke [Tilp. skjermkn.-inns.].

[47] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke zoomenZoominnstilling

Du kan velge produktets zoomeinnstilling.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Zoominnstilling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Kun optisk zoom (standardinnstilling):
Optisk zoom er aktivert. Du kan bruke smart zoom-funksjonen hvis innstillingen for [Bildestørr.] er [M] eller [S].

På: Klart bilde-zoom:
Selv om zoomområdet til den optiske zoomen er overskredet, forstørrer produktet bilder i det området hvor bildekvaliteten ikke forringes vesentlig.

På: Digital zoom:
Når zoomområdet for [Klart bilde-zoom] overskrides, forstørres bildene til maksimal størrelse. Dette vil imidlertid resultere i redusert bildekvalitet.

Merknad

 • Still inn [Kun optisk zoom] hvis du ønsker å forstørre bilder i det området hvor bildekvaliteten ikke forringes vesentlig.

[48] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke zoomenOm zoomområdet

Zoomeforstørrelsen som benyttes sammen med zoomeforstørrelsen på objektivet, endres i tråd med bildestørrelsen som er valgt.

Når [Bildeforhold] er [3:2]

[Zoominnstilling] : [Kun optisk zoom]
[Bildestørr.] : L -×, M 1,4×, S 2×
[Zoominnstilling] : [På: Klart bilde-zoom]
[Bildestørr.] : L 2×, M 2,8×, S 4×
[Zoominnstilling] : [På: Digital zoom]
[Bildestørr.] : L 4×, M 5,7×, S 8×

[49] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke zoomenSmart telekon.

Smart telekon.-funksjonen forstørrer og beskjærer midten av bildet og gjør deretter et opptak.

 1. MENU(Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → tilordne [Smart telekon.]-funksjonen til den aktuelle knappen.
 2. Du kan forstørre et bilde ved å trykke på knappen der du har tilordnet [Smart telekon.].
  Innstillingene endres hver gang du trykker på knappen.

[50] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke blitsen Bruke blitsen

På mørke steder kan du bruke blitsen for å lyse opp motivet mens du fotograferer, og unngå kamerarystelser. Når du tar bilder mot solen, kan du bruke blits for å få et lysere bilde av fotoobjektet i motlys.

 1. Trykk på (blitsknappen) for å klargjøre blitsen.
  • Blitsen spretter automatisk opp når [Blitsmodus] er stilt inn på [Autoblits].

 2. Trykk lukkerknappen helt ned.

Når du ikke bruker blitsen

Når du ikke skal bruke blitsen, må du trykke den ned i kamerahuset.

Merknad

 • Hvis du aktiverer blitsen før blitsenheten er helt oppe, kan det oppstå feil.
 • Du kan ikke bruke blitsen under filmopptak.
 • Mens blitsen lades, blinker . Etter at ladingen er fullført, lyser det blinkende ikonet kontinuerlig.
 • Når en ekstern blits (selges separat) er koblet til multigrensesnitt-skoen, prioriteres statusen til den eksterne blitsen høyere enn produktinnstillingen. Du kan ikke bruke produktets innebygde blits.
 • Før tilbehør, som f.eks. en blits, monteres på / fjernes fra multigrensesnitt-skoen, må du slå av produktet.
  Når du monterer tilbehør, må du sette det godt inn i multigrensesnitt-skoen og skru det godt til. Forviss deg også om at tilbehøret er festet godt til produktet.
 • Ikke bruk en vanlig høyspenningsblits med synkroniserte kontakter eller med motsatt polaritet.
 • Lyset fra blitsen kan bli blokkert av objektivet som brukes.
 • Det kan være skygger i hjørnene på et bilde, avhengig av objektivet.

[51] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke blitsenBlitsmodus

Du kan stille inn blitsmodus.

 1. MENU (Kamerainnst.) [Blitsmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Blits av:
Blitsen virker ikke.
Autoblits:
Blitsen virker i mørke eller ved fotografering i motlys.
Fyllblits:
Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen.
Sakte synkron.:
Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motive og bakgrunnen fordi lukkerhastigheten reduseres.
Ettersynkron.:
Blitsen utløses like før eksponeringen er fullført hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av ettersynkronisering kan du ta naturlige bilder av motive i bevegelse, for eksempel en bil eller en gående person.
Trådløs:
Gir deg mulighet til å fotografere ved å fjerne den fjernkontrollerte eksterne blitsen (selges separat) og bruke den på en viss avstand fra kameraet. Skyggeeffekten får motivet til å se mer tredimensjonalt ut.

Merknad

 • Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodus.
 • Den tilgjengelige blitsmodusen avhenger av opptaksmodus.

[52] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke blitsenBlitskompenser.

Justerer mengden blitslys i området fra –3,0 EV til +3,0 EV.
Blitskompensering endrer bare mengden av blitslys. Eksponeringskompensasjon endrer blitslysmengden sammen med endringer av lukkerhastighet og blenderåpning.

 1. MENU (Kamerainnst.) [Blitskompenser.] → ønsket innstilling.
  Valg av høyere verdier (+) øker blitsnivået, og lavere verdier (–) reduserer blitsnivået.

Merknad

 • Hvis motivet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen, vil den økte blitseffekten kanskje ikke være synlig fordi mengden av blitslys er så liten som den er. Hvis motivet er tett innpå, er kanskje ikke den reduserte blitseffekten synlig.

[53] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke blitsenFEL-lås

Blitsnivået justeres automatisk, så motivet får optimal eksponering ved normal blitsfotografering. Du kan også stille inn blitseksponeringen på forhånd.
FEL: blitseksponeringsnivå

 1. Sentrer den delen av motivet FEL skal låses på, og juster fokus.
 2. Trykk på knappen som [FEL-lås veksle] er registrert på, og still inn blitslysmengden.
  • En forhåndsblits blinker.
  • (FEL-lås) blinker.
  • Velg MENU(Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → ønsket knapp → [FEL-lås veksle] for å registrere funksjonen på forhånd.
 3. Juster komposisjonen og ta bildet.
  • Hvis du ønsker å oppheve FEL-låsen, må du trykke en gang til på den knappen [FEL-lås veksle] er registrert på.

Blitser som støtter FEL-lås

 • HVL-F60M, HVL-F43M og HVL-F32M kan brukes påklipset, montert et annet sted enn på kameraet, koblet til med en kabel, og for trådløs blitsfotografering (kontroller/fjernkontroll).
 • HVL-F20M kan brukes påklipset, montert et annet sted enn på kameraet, koblet til med en kabel, og for trådløs blitsfotografering (kontroller).

Merknad

 • FEL-låsen kan ikke stilles uten at en blits er montert.
 • Hvis en blits som ikke støtter FEL-låsen er montert, vises en feilmelding.
 • Når både AE og FEL-låsen er låst, blinker .

Hint

 • Ved å stille inn [FEL-lås hold] kan du holde innstillingen mens knappen trykkes. Ved å stille inn [FEL-lås/AEL hold] og [FEL-lås/AEL veksle] kan du også ta bilder med AE låst i følgende situasjoner.
  • Når [Blitsmodus] er stilt inn på [Blits av] eller [Autoblits].
  • Hvis blitsen ikke kan utløses.
  • Ved bruk av en ekstern blits som er stilt inn på manuell blitsmodus.

[54] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke blitsenBlitskontroll

Stiller inn metoden for å bestemme blitsintensiteten.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Blitskontroll] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

ADI-blits (standardinnstilling):
Kameraets blitskontroll bruker fokusavstandsinformasjonen og lysstyrkeverdien i motivet når forhåndsblitsen reflekteres. Dette gir nøyaktig blitskontroll så å si uten påvirkning fra refleksjonsnivået til motivet.
Forh.blits-TTL:
Kameraets blitskontroll bruker lysstyrkeverdien i motivet når forhåndsblitsen reflekteres. Hvis denne innstillingen brukes, kan kameraets evne til å foreta presise målinger av blitslyset bli påvirket av refleksjoner fra motivet.
Manuell blits:
Setter deg i stand til å stille inn blitslysmengden ved å bruke [Effektforhold], og den innebygde blitsen utløses med den innstilte mengden blitslys, uansett lysstyrken i motivet.

ADI: Avansert avstandsintegrering
TTL: Gjennom objektivet

Hint

 • Hvis du bruker et objektiv som er utstyrt med en avstandssensor i [ADI-blits]-modus, får produktet nøyaktig blitskontroll basert på mer presis avstandsinformasjon.

Merknad

 • Når avstanden mellom motivet og blitsen ikke er fastlagt (som ved fotografering med trådløs, ekstern blits (selges separat) eller med kabeltilkoblet blits, eller ved bruk av en macro twin-blits), eller når en ekstern blits (selges separat) er stilt inn på indirekte lys, er [Blitskontroll] automatisk stilt inn på [Forh.blits-TTL]. Den kan være stilt inn automatisk på [Forh.blits-TTL], avhengig av andre opptaksforhold også.
 • Still inn [Blitskontroll][Forh.blits-TTL] i følgende situasjoner, fordi produktet ikke kan få korrekt blitsinformasjon ved hjelp av [ADI-blits].
  • Når en bred skjerm er montert på blitsen HVL-F36AM
  • Ved fotografering med en blits-lysspreder
  • Ved bruk av filtre som påvirker eksponeringsfaktoren (som for eksempel ND-filtre)
  • Ved bruk av objektiver for nærbilder
 • ADI-blitsen kan brukes i kombinasjon med en objektiv-avstandssensor. For å bekrefte om objektivet ditt er utstyrt med en avstandssensor, må du kontrollere hovedspesifikasjonene i bruksanvisningen til objektivet ditt.
 • [Blitskontroll] kan ikke stilles inn i [Panoramafotografer.]-modus, eller når [Nattscene] eller [Håndh. kam. i halvlys] er valgt i [Scenevalg].

[55] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke blitsenEffektforhold

Hvis du stiller inn [Blitskontroll][Manuell blits], kan du justere mengden blitslys manuelt.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Effektforhold] → ønsket innstilling.

MENU-elementdetaljer

1/1 (standardverdi) / 1/2 / 1/4 / 1/8 / 1/16

[56] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en skjermvisningsmodusSkifte skjermvisning (fotografering)

Du kan endre det innholdet som vises på skjermen.

 1. Trykk på DISP (skjerminnstillingsknappen).
  Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter visningen av opptaksinformasjon som følger:
  Grafisk visningVis alle info.Ingen skj.-infoHistogramFor søker* → Grafisk visning


  Grafisk visning

  Vis alle info.

  Ingen skj.-info

  Histogram

  For søker*

  * [For søker] vises kun på skjermen.

Enkelte visningsmoduser er ikke tilgjengelige i standardinnstillingene.
For å endre visningsmodusene må du trykke på MENU → (Tilpassede innstillinger) → [DISP-knapp] og endre innstillingen.

Merknad

 • Histogram vises ikke under panoramaopptak.
 • I filmmodus kan [For søker] ikke vises.

Hint

 • Du kan velge ulike innstillinger for både søkeren og skjermen. Se gjennom søkeren for å stille inn visningsinnstillingene for søkeren.

[57] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en skjermvisningsmodusDISP-knapp (Søker)

Gjør det mulig å stille inn de skjermvisningsmodusene som skal kunne velges for søkeren med (vis innhold) i opptaksmodus.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [DISP-knapp] [Søker] → ønsket innstilling → [Enter].
  Elementer som er merket med , er tilgjengelig.

Menyelementdetaljer

Grafisk visning:
Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk.
Vis alle info.:
Viser opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info:
Viser ikke opptaksinformasjon.
Histogram:
Viser luminansfordelingen grafisk.

[58] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en skjermvisningsmodusDISP-knapp (Skjerm)

Gjør det mulig å stille inn de skjermvisningsmodusene som skal kunne velges for skjermen med (skjermvisning) i opptaksmodus.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [DISP-knapp] [Skjerm] → ønsket innstilling → [Enter].
  Elementer som er merket med , er tilgjengelig.

Menyelementdetaljer

Grafisk visning:
Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk.
Vis alle info.:
Viser opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info:
Viser ikke opptaksinformasjon.
Histogram:
Viser luminansfordelingen grafisk.
For søker:
Viser informasjon som passer for fotografering med søkeren.

[59] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge stillbildestørrelse/bildekvalitetBildestørr. (stillbilde)

Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Bildestørr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 3:2
L: 24M 6000×4000 piksler
M: 12M 4240×2832 piksler
S: 6.0M 3008×2000 piksler
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 16:9
L: 20M 6000×3376 piksler
M: 10M 4240×2400 piksler
S: 5.1M 3008×1688 piksler

Merknad

 • Når innstillingen for [Kvalitet] er [RAW] eller [RAW og JPEG], tilsvarer bildestørrelsen til RAW-bilder [L].

[60] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge stillbildestørrelse/bildekvalitetBildeforhold (stillbilde)

Angir bildeforholdet for stillbilder.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bildeforhold] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

3:2 (standardinnstilling):
Egnet for standardutskrifter.
16:9:
For visning på et HD-TV-apparat.

[61] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge stillbildestørrelse/bildekvalitetKvalitet (stillbilde)

Velger komprimeringsformat for stillbilder.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Kvalitet] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

RAW:
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av komprimeringsformatet RAW.)
Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.

 • Bildestørrelsen er låst til maksimumsstørrelsen. Bildestørrelsen vises ikke på skjermen.

RAW og JPEG:
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.

JPEG-bildekvaliteten er satt til [Fin].

Ekstra fin:
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-formatet og tas opp med høyere kvalitet enn med [Fin].

Fin (standardinnstilling):
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas.

Standard:
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Fordi komprimeringsforholdet til [Standard] er større enn komprimeringsforholdet til [Fin], er filstørrelsen til [Standard] mindre enn filstørrelsen til [Fin]. Dette gjør det mulig å lagre flere filer på 1 minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere.

Merknad

 • Hvis bildene ikke skal modifiseres med datamaskinen din, anbefaler vi at du tar bilder i JPEG-format.
 • Du kan ikke legge en DPOF-registrering (utskriftsbestilling) til bilder i RAW-format.

[62] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge stillbildestørrelse/bildekvalitetPanorama: Størrelse

Brukes til å velge størrelsen av panoramabilder. Bildestørrelsen varierer, avhengig av [Panorama: Retning]-innstillingen.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Panorama: Størrelse] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Når [Panorama: Retning] er [Opp] eller [Ned]

Standard: 3872×2160

Vid: 5536×2160


Når [Panorama: Retning] er [Venstre] eller [Høyre]

Standard: 8192×1856

Vid: 12416×1856

[63] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge stillbildestørrelse/bildekvalitetPanorama: Retning

Brukes til å velge retningen kameraet skal føres i ved panoramafotografering.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Panorama: Retning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høyre (standardinnstilling):
Panorer kameraet fra venstre mot høyre.

Venstre:
Panorer kameraet fra høyre mot venstre.

Opp:
Panorer kameraet nedenfra og opp.

Ned:
Panorer kameraet ovenfra og ned.

[64] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusEndrer fokuseringsmetoden ved hjelp av fokusmodusbryteren

Du kan velge den fokuseringsmetoden som egner seg best til motivets bevegelse.

 1. Skyv fokusmodusbryteren for å velge AF (autofokus) eller MF (manuelt fokus).

 2. Hvis du velger AF med fokusmodusbryteren, må du velge MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(Enkeltbilde-AF):
Kameraet fokuserer og fokus låses når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne modusen når fotoobjektet står i ro.

(Automatisk AF) (standardinnstilling):
Kameraet veksler mellom [Enkeltbilde-AF] og [Kontinuerlig AF], avhengig av motivets bevegelser.

(Kontinuerlig AF):
Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes. Bruk denne modusen når fotoobjektet er i bevegelse.

Merknad

 • Hvis motivet er for nært, støv eller fingeravtrykk på linsen kanskje vises på bildet. Tørk av linsen med en myk klut e.l.
 • Så snart du endrer fokuseringsmetode, slettes den innstilte fokuseringsavstanden.
 • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF], høres ingen pipelyd når motivet er i fokus.

Hint

 • Hvis du ikke klarer å fokusere på motivet du ønsker, ved hjelp av autofokus, må du velge MF og gjøre et nytt opptak.

[65] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFokusområde

Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusområde] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Vidt:
Fokuserer automatisk på et motiv som dekker alle deler av bildet.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt området som er i fokus.
Sone:
Velg en sone å fokusere på på skjermen. En sone består av ni til tolv fokusområder, og produktet velger automatisk et fokusområde å fokusere på.
Midten:
Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet. Når dette brukes sammen med AF-låsfunksjonen, kan du komponere det bildet du ønsker.
Fleksibelt punkt:
Gir deg muligheten til å flytte rammen for AF-området til en hvilken som helst del av skjermbildet og fokusere på et svært lite motiv innenfor et begrenset område.
Utvidet fleks. punkt:
Hvis produktet ikke kan fokusere på det valgte enkeltpunktet, bruker det åtte fokuspunkter rundt det fleksible punktet som andre prioritetsområde for å oppnå fokus.


Målsøking-AF:
Når lukkerknappen trykkes og holdes halvveis ned, sporer produktet motivet innenfor det valgte autofokusområdet. Rett markøren mot [Målsøking-AF] innstillingsskjermen for [Fokusområde] og velg deretter det ønskede sporingsområdet ved å bruke venstre/høyre side av kontrollhjulet. Du kan flytte startområdet for sporing til ønsket punkt ved å angi området for å være det fleksible punktet.

[66] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusMåls.-AF m. senterk.

Når du trykker på senterknappen, oppdager kameraet motivet midt på skjermen og fortsetter å følge motivet.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Måls.-AF m. senterk.][På]
 2. Juster målrammen (A) over motivet og trykk på på midten av kontrollhjulet.
  Trykk på igjen for å stoppe sporing.
  • Hvis kameraet mister sporet av motivet, kan det registrere når motivet dukker opp igjen på skjermen og gjenoppta sporingen.

 3. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Merknad

 • [Måls.-AF m. senterk.] fungerer kanskje ikke spesielt godt i følgende situasjoner:
  • Motivet beveger seg for raskt.
  • Motivet er for lite eller for stort.
  • Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
  • Det er for mørkt.
  • Lyset i omgivelsene endres.
 • Målsøking-AF fungerer ikke i følgende situasjoner:
  • I [Panoramafotografer.]-modus
  • Når [Scenevalg] er stilt inn på [Håndh. kam. i halvlys]
  • Når du bruker [Smart telekon.]
  • Når du fotograferer i manuelt fokus-modus
  • Når du fotograferer i [Telezoom serieb. AE]-modus
 • Når det motivet som skal spores, forsvinner fra skjermen, utløses målsøking-AF.
 • Når [Måls.-AF m. senterk.] er stilt inn på [På], vil kameraet kanskje ikke kunne gjenoppta sporing før en stund etter at den har mistet sporet av motivet.

[67] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusAuto-tøm. AF-omr.

Stiller inn om fokusområdet skal vises hele tiden eller om det skal forsvinne automatisk kort tid etter at fokus er oppnådd.

 1. MENU(Tilpassede innstillinger) → [Auto-tøm. AF-omr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Fokusområdet forsvinner automatisk kort tid etter at fokus er oppnådd.
Av (standardinnstilling):
Fokusområdet vises hele tiden.

[68] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusAF-område-punkter

Setter deg i stand til å begrense antallet fokusområdepunkter som skal brukes. Du kan låse [AF-område-punkter] manuelt for å forhindre at punktene endres automatisk avhengig av hvilket objektiv som er montert, eller når det er vanskelig å fokusere med fokusområdet i omgivelsene.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [AF-område-punkter] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstillingen):
Fokusområdepunktene stilles inn automatisk av kameraet.
61 punkter:
Fokusområdepunktene stilles inn manuelt på 61 punkter.

[69] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFleks. punkt-punkter

Stiller inn om alle AF-områdepunktene skal vises, eller kun om visningen skal begrenses til 15 punkter.

 1. MENU(Tilpassede innstillinger) → [Fleks. punkt-punkter] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Alle (standardinnstilling):
Alle AF-områdepunktene vises.
15 punkter:
Kun 15 punkter vises.

[70] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusVisn. av vidt AF-omr.

Stiller inn om fokusområdet skal vises eller ikke, når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt].

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Visn. av vidt AF-omr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Fokusområdet vises.
Av:
Fokusområdet vises ikke.

[71] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFokuslås

Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet i autofokusmodus.

 1. Still inn fokusmodusbryteren på AF.
 2. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus][Enkeltbilde-AF].
 3. Plasser motivet innenfor AF-området og trykk lukkerknappen halvveis ned.
  Fokus er låst.
 4. Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet på nytt.
 5. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

[72] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusManuelt fokus

Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du justere fokuset manuelt.

 1. Still inn fokusmodusbryteren til objektivet på MF. Hvis objektivet ikke har en fokusmodusbryter, må du stille inn fokusmodusbryteren til kameraet på MF.
 2. Drei fokusringen for å fokusere skarpt.

 3. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

[73] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFokusforstørrer

Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Fokusforstørrer].
 2. Trykk på på midten av kontrollhjulet for å forstørre bildet og velge den posisjonen du vil forstørre, ved hjelp av øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
 3. Bekreft fokus.
 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Hint

 • Hver gang du trykker på , endres forstørrelsen.
 • Hvis du fokuserer manuelt, kan du justere fokus mens bildet forstørres.
 • Funksjonen [Fokusforstørrer] utløses når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
 • Du kan ta bilder mens et bilde er forstørret, men produktet tar et fullformatbilde.
 • Funksjonen [Fokusforstørrer] vil utløses etter at bildet er tatt.
 • Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon, ved å velge MENU(Tilpassede innstillinger) → [Fokusforstørrelsestid].

[74] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFokusforstørrelsestid

Angi hvor lenge bildet skal vises som forstørret, med funksjonen [Fokusforstørrer].

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Fokusforstørrelsestid] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

2 sek.:
Forstørrer bildene i 2 sekunder.
5 sek.:
Forstørrer bildene i 5 sekunder.
Ingen begrens. (standardinnstilling):
Forstørrer bildene inntil du trykker på lukkerknappen.

[75] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFremhevingsnivå

Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge ved fotografering med manuelt fokus. Med denne funksjonen kan du enkelt kontrollere fokus.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Fremhevingsnivå] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høy:
Angir et høyt fremhevingsnivå.
Middels:
Angir et middels fremhevingsnivå.
Lav:
Angir et lavt fremhevingsnivå.
Av (standardinnstilling):
Bruker ikke fremhevingsfunksjonen.

Merknad

 • Siden kameraet avgjør at skarpe områder er i fokus, varierer virkningen av fremheving, avhengig av motivet og opptakssituasjonen.
 • Konturen av områder i fokus fremheves ikke hvis produktet er koblet til med en HDMI-kabel.

[76] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFremhevingsfarge

Angir fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen ved fotografering med manuelt fokus.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Fremhevingsfarge] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Rød:
Fremhever konturer med rødt.

Gul:
Fremhever konturer med gult.

Hvit (standardinnstilling):
Fremhever konturer med hvitt.

[77] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusEye-Start AF (stillbilde)

Angir om autofokus skal brukes eller ikke når du ser på den elektroniske søkeren.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Eye-Start AF] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Automatisk fokusering starter når du ser gjennom den elektroniske søkeren.

Av (standardinnstilling):
Automatisk fokusering starter ikke når du ser gjennom den elektroniske søkeren.

[78] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusAF-lys (stillbilde)

AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. I løpet av tiden etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned og før fokus låses, heves blitsen og aktiveres slik at kameraet lettere kan fokusere.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [AF-lys] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Bruker AF-lyset.
Av:
Bruker ikke AF-lyset.

Merknad

 • Du kan ikke bruke [AF-lys] i følgende situasjoner:
  • I filmmodus
  • I [Panoramafotografer.]-modus
  • Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].
  • Når [Scenevalg] er stilt inn på [Landskap], [Sportsbilder] eller [Nattscene].
 • AF-lyset er meget sterkt. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold.

[79] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusAF mikrojust.

Lar deg justere og registrere en automatisk fokusert posisjon for hvert objektiv.

 1. Velg MENU (Tilpassede innstillinger)[AF mikrojust.].
 2. Velg [AF-justeringsinnst.][På].
 3. [mengde] → ønsket verdi.
  • Du kan velge en verdi mellom -20 og +20. Hvis du velger en positiv verdi, forskyves autofokusposisjonen lengre bort fra produktet. Hvis du velger en negativ verdi, forskyves autofokusposisjonen nærmere produktet.

Merknad

 • Det anbefales at du justerer posisjonen under faktiske opptaksforhold.
 • Hvis du setter på et objektiv som du allerede har registrert en verdi for, vises denne verdien på skjermen. [±0] vises for objektiver med en verdi som ennå ikke er registrert.
 • Hvis [-] vises som verdi, er det totalt registrert 30 objektiver, og da kan det ikke registreres flere. For å registrere et nytt objektiv må du montere et objektiv som registreringen kan slettes for, og stille inn verdien for det på [±0], eller tilbakestille verdiene for alle objektivene ved hjelp av [Tøm].
 • Hvis du utfører [AF mikrojust.] med andre objektiver enn Sony-, Minolta- eller Konica-Minolta-objektiver, kan de registrerte innstillingene for Sony-, Minolta- eller Konica-Minolta-objektivene bli påvirket. [AF mikrojust.] må ikke utføres med et objektiv som ikke støttes.
 • Du kan ikke angi [AF mikrojust.] individuelt for objektiver med samme spesifikasjoner fra Sony, Minolta eller Konica-Minolta.

[80] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusAF m/lukker (stillbilde)

Brukes til å velge om autofokus skal brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Velg [Av] for å justere fokus og eksponeringen hver for seg.

 1. MENU(Tilpassede innstillinger) → [AF m/lukker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Autofokus brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Autofokus brukes ikke, selv om du trykker lukkerknappen halvveis ned.

Hint

 • Når [AF m/lukker] er stilt inn på [Av], kan du fortsatt bruke funksjonen [AF på].

[81] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusAF på

Du kan fokusere med en hvilken som helst knapp i stedet for å trykke lukkerknappen halvveis ned. Innstillingene for [Fokusmodus] vil bli brukt.

 1. Velg knapp, og tilordne funksjonen [AF på] til den aktuelle knappen ved hjelp av MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.].
 2. Trykk på knappen der du har tilordnet funksjonen [AF på] mens du gjør opptak i autofokusmodus.

[82] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusØye-AF

Kameraet fokuserer på motivets øyne mens knappen holdes nede.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Tilp. skjermkn.-inns.] → tilordne [Øye-AF]-funksjonen til den ønskede knappen.
 2. Rett kameraet mot personens ansikt, og trykk på knappen du har tilordnet [Øye-AF]-funksjonen til.
 3. Trykk på lukkerknappen mens du trykker på knappen.

Merknad

 • Kameraet vil kanskje ikke kunne fokusere på øynene avhengig av forholdene, så som når øynene ikke kan registreres innenfor autofokusområdet. I slike tilfeller registrerer kameraet et ansikt og fokuserer på dette.
 • Hvis kameraet ikke gjenkjenner ansiktet til en person , kan du ikke bruke [Øye-AF].
 • Under visse forhold kan du ikke bruke [Øye-AF], som for eksempel når fokusmodus er stilt inn på (Kontinuerlig AF) eller (Manuelt fokus) osv.
 • [Øye-AF] fungerer kanskje ikke i følgende situasjoner:
  • Når en person har på seg solbriller.
  • Når øynene dekkes til av hår.
  • Under forhold med lite lys eller med motlys.
  • Når øynene er lukket.
  • Når personen er i skyggen.
  • Når personen ikke er i fokus.

Hint

 • Når kameraet fokuserer på øynene og [Smil/Ansiktsregistr.] er [På], vises en registreringsramme over ansiktet etter først å ha ligget over øynene. Når [Smil/Ansiktsregistr.] er [Av], blir en registreringsramme værende over øynene i et visst tidsrom.

[83] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusAF-motorhast. (stillbilde)

Du kan velge autofokushastighet for fotografering av stillbilder.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [AF-motorhast.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Hurtig (standardinnstilling):
Stiller inn AF-motorhastigheten på "høy".
Sakte:
Stiller inn AF-motorhastigheten på "lav".

[84] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokus Følsom. AF-spor. (stillbilde)

Du kan velge følsomheten for AF-sporing når du tar stillbilder.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Følsom. AF-spor.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

5 (Høy) / 4 / 3 (Middels) (standardinnstilling) / 2 / 1 (Lav):
Velg [5 (Høy)] for å fotografere motiv i rask bevegelse.

[85] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokus Følsom. AF-spor. (film)

Du kan stille inn følsomheten for AF-sporing i filmmodus.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Følsom. AF-spor.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høy:
Stiller inn følsomheten for AF-sporing på høy. Denne modusen er nyttig for å ta opp film når motivet er i rask bevegelse.
Middels (standardinnstilling):
Stiller inn følsomheten for AF-sporing på normal.
Lav:
Stiller inn følsomheten for AF-sporing på lav.

[86] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusMåle nøyaktig avstand til motivet

-merket viser plasseringen av bildesensoren*. Når du måler den nøyaktige avstanden mellom produktet og motivet, må du vise til plasseringen av horisontallinjen.

*Bildesensoren er den delen som konverterer lyskilden til et digitalt signal.

Merknad

 • Hvis motivet befinner seg nærmere enn minste fotograferingsavstand for objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at avstanden mellom motivet og produktet er stor nok.

[87] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusAF-områdekontroll

Du kan begrense autofokusområdet så det bare fokuserer på en del av motivet, uten påvirkning fra andre deler i bakgrunnen eller forgrunnen. Funksjonen [AF-områdekontroll] er tilordnet til C2 (egendefinert 2-knappen) med standardinnstillingene.

 1. Trykk på C2 (egendefinert 2-knappen) (A).

 2. Angi største fotograferingsavstand med kontrollskiven, og minste fotograferingsavstand med kontrollhjulet.
  • Fokusområder i motivet som befinner seg innenfor det innstilte AF-området, vil bli vist i gult.
 3. Trykk på C2 (egendefinert 2-knappen) igjen og bestem fotograferingsavstanden.
  • Det begrensede området vil fortsatt vises.
  • Fokusområder i motivet som befinner seg innenfor den innstilte avstanden, vil bli vist i gult.

Avslutte funksjonen for AF-områdekontroll

Trykk på C2 (egendefinert 2-knappen) igjen.

Hint

 • Etter at fokus er justert på det ønskede motivet, må AF-området begrenses slik at objektivets fokusindikator havner innenfor det innstilte området.
 • Still inn AF-området på innenfor eller utenfor den begrensede verdien mens du holder øye med det gule fokusområdet.

Merknad

 • [AF-områdekontroll] kan ikke brukes i manuell fokusmodus eller under filmopptak.
 • Hvis du skifter objektiv, vil det innstilte AF-området tilbakestilles.
 • Hvis du bruker et objektiv som er utstyrt med en funksjon for begrensning av fokusområdet, må du ikke bruke kameraets [AF-områdekontroll]-funksjon samtidig. Bruk funksjonen på enten objektivet eller kameraet.
 • Hvis du bruker et objektiv som ikke er utstyrt med en avstandssensor, vises ikke fotograferingsavstanden.
 • Verdien for fotograferingsavstanden er et estimat.
 • Den innstilte verdien for AF-området, verdien for fotograferingsavstanden, og det faktiske fokuspunktet kan avvike noe fra hverandre.
 • Det faktisk innstilte AF-området og den gule markeringen av fokusområdet vil kanskje ikke stemme overens.
 • Fokusområdet vil kanskje ikke vises i gult hvis objektivet ikke oppnår skikkelig fokus.
 • Hvis lyset ikke er sterkt nok, eller det ikke er noe særlig kontrast i motivet, hvilket for eksempel kan være tilfelle med ensfargede og plane overflater, vil fokusområdet kanskje ikke vises i gult. I så fall må du bruke omrisset av motivet som rettesnor.

[88] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusPrioritetsinnst

Angir om lukkeren skal utløses eller ikke selv om fokus ikke er oppnådd i autofokusmodus.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Prioritetsinnst] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

AF:
Bildene tas med fokusprioritering.
Utløse:
Lukkeren utløses selv om fokus ikke er oppnådd.
Balansert vektlegg. (standardinnstilling):
Bildene tas med balanse mellom fokus og fotomulighet.

[89] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenEksp.-komp.

Basert på eksponeringsverdien som er innstilt av av den automatiske eksponeringen, kan du gjøre hele bildet lysere eller mørkere ved å justere [Eksp.-komp.] i retning av henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensering). Vanligvis stilles eksponeringen inn automatisk (automatisk eksponering).

 1. MENU (Kamerainnst.)[Eksp.-komp.] → ønsket innstilling.
  Du kan justere eksponeringen innenfor området –5,0 EV til +5,0 EV.

Merknad

 • Du kan justere eksponeringen innenfor området –2,0 EV til +2,0 EV for filmer.
 • Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.
 • Bare en verdi mellom –3,0 EV og +3,0 EV med tilsvarende lysstyrke på bildene vises på skjermen under opptak. Hvis du angir en eksponering utenfor dette området, viser ikke bildenes lysstyrke på skjermen effekten, men den gjenspeiles på det lagrede bildet.
 • Hvis du bruker [Man. Eksponering], kan du bare kompensere for eksponeringen når [ISO] er angitt for [ISO AUTO].

[90] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringen Eksponeringskompenseringsknapp

Basert på eksponeringsverdien som er innstilt av av den automatiske eksponeringen, kan du gjøre hele bildet lysere eller mørkere ved å justere [Eksp.-komp.] i retning av henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensering). Vanligvis stilles eksponeringen inn automatisk (automatisk eksponering).

 1. Trykk på eksponeringskompenseringsknappen.

 2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Merknad

 • Du kan justere eksponeringen innenfor området –2,0 EV til +2,0 EV for filmer.
 • Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.
 • Hvis du bruker [Man. Eksponering], kan du bare kompensere for eksponeringen når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO].

[91] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenMålemodus

Angir målemodusen som styrer hvilken del av skjermen som skal benyttes for fastsettelse av eksponering.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Målemodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Multi (standardinnstilling):
Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).

Senter:
Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger størst vekt på sentrum av skjermen (sentervektet måling).

Punkt:
Måler bare det sentrale området (punktmåling). Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.

Merknad

 • [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto] eller[Fremragende auto]
  • [Scenevalg]
  • Andre zoomefunksjoner enn optisk zoom

[92] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenAE-lås

Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er sterk, f.eks. når man fotograferer et bakgrunnsbelyst motiv eller et motiv nær et vindu, må man måle lyset i et punkt hvor lysstyrken i motivet virker riktig, og så låse eksponeringen på forhånd. For å redusere lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er lysere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen. For å øke lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er mørkere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen.
 1. Juster fokus i det punktet hvor eksponeringen justeres.
 2. Trykk på AEL-knappen.

  Eksponeringen er låst, og (AE-lås) tennes.
 3. Fortsett å trykke på AEL-knappen, fokuser på motivet igjen, og ta så bildet.
  • Fortsett å holde AEL-knappen nede og ta et bilde hvis du ønsker å fortsette å ta bilder med uforandret eksponering. Slipp opp knappen for å tilbakestille eksponeringen.

Hint

 • Hvis du velger funksjonen [Lås/låsopp AEL] i [Tilp. skjermkn.-inns.], kan du låse eksponeringen uten å holde AEL-knappen nede.

[93] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenAEL med lukker (stillbilde)

Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [AEL med lukker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Korrigerer automatisk eksponeringen etter at det er utført automatisk justering av fokus når du trykker lukkerknappen halvveis ned og [Fokusmodus] er angitt som [Enkeltbilde-AF].
Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF], og produktet avgjør at motivet beveger seg, eller du tar seriebilder, oppheves den låste eksponeringen.
:
Låser eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Låser ikke eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne modusen når du vil justere fokus og eksponering hver for seg.
Produktet fortsetter å justere eksponeringen mens du fotograferer i modusen [Seriebilder].

Merknad

 • Arbeidsoperasjoner som bruker AEL-knappen prioriteres høyere enn [AEL med lukker]-innstillingene.

[94] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenEksp.komp.innst

Brukes til å stille inn om eksponeringskompensasjonsverdien skal kontrollere både blitslys og lyset i omgivelsene, eller bare lyset i omgivelsene.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Eksp.komp.innst] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

L.lys og blits (standardinnstilling):
Bruker eksponeringskompensasjonsverdien til å kontrollere både blitslys og lyset i omgivelsene.
Kun lokalt lys:
Bruker eksponeringskompensasjonsverdien til å kontrollere bare lyset i omgivelsene.

[95] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenSebra

Stripemønsteret vil dukke opp over en del av bildet, hvis lysstyrken i den delen av bildet tilsvarer det IRE-nivået du har stilt inn. Bruk dette stripemønsteret som en veiviser til å justere lysstyrken.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Sebra] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Viser ikke stripemønsteret.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Justerer lysstyrken.

Merknad

 • Stripemønsteret vises ikke i løpet av HDMI-tilkoblingen.

[96] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenGuide f. eksp.-innst.

Du kan stille inn om en veiviser skal vises eller ikke når du endrer eksponeringen.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Guide f. eksp.-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Viser ikke veiviseren.

På:
Viser veiviseren.

[97] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenEksponer.-trinn

Du kan stille inn innstillingsområdet for lukkerhastigheten, blenderåpningen og eksponeringskompenseringsverdiene.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Eksponer.-trinn] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

0,3 EV (standardinnstilling)/0,5 EV

[98] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringen Ev-komp. f. ratt/hjul

Du kan kompensere eksponeringen ved hjelp av kontrollskiven eller kontrollhjulet.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Ev-komp. f. ratt/hjul] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av(standardinnstilling):
Aktiverer ikke eksponeringskompensering med kontrollskiven eller kontrollhjulet.

Ratt/Hjul:
Aktiverer eksponeringskompensering med kontrollskiven eller kontrollhjulet.

Merknad

 • Hvis du tilordner eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollskiven, kan den funksjonen som opprinnelig var tilordnet, styres med kontrollhjulet, og omvendt.

[99] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Bruksmodus

Du kan angi bruksmodus, som kontinuerlig opptak eller selvutløser.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Enkeltbilde (standardinnstilling):
Tar ett stillbilde. Normal opptaksmodus.

Seriebilder:
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

Selvutløser:
Tar et bilde etter 10 eller 2 sekunder.

Selvutl. (seriebilder):
Tar opp et bestemt antall bilder kontinuerlig etter 10 sekunder.

Kontin. nivåtrinn:
Tar bilder mens du holder lukkerknappen nede, hvert bilde med litt forskjellig lysstyrke.

Enkelt nivåtrinn:
Tar en serie med det antall bilder som er angitt, der hvert bilde har forskjellig lysstyrke.

HB-nivåtrinn:
Tar tre bilder totalt, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

DRO nivåtrinn:
Tar tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

Merknad

 • Når opptaksmodus er stilt inn på [Scenevalg] og [Sportsbilder] er valgt, kan ikke[Enkeltbilde] utføres.

[100] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Seriebilder

Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][Seriebilder].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Seriebilder: Hi (standardinnstilling):
Kontinuerlig fremtrekk er stilt inn på maksimalt 5 bilder i sekundet.

Seriebilder: Lo:
Kontinuerlig fremtrekk er stilt inn på maksimalt 2,5 bilder i sekundet.

Hint

 • For å holde fokus og eksponering ved serieopptak må du endre følgende innstillinger:
  Eksponeringen av det første bildet bestemmes når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Eksponeringsinnstillingen for det første bildet brukes til de etterfølgende opptakene.
  • Still inn [Fokusmodus][Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF].
  • Still inn [AEL med lukker][Av] eller [Auto].

[101] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Selvutløser

Produktet tar et bilde med selvutløseren med en forsinkelse på 10 sekunder eller 2 sekunder.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][Selvutløser].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Selvutløser: 10 s (standardinnstilling):
Stiller inn selvutløserens 10 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, en pipelyd høres, og etter 10 sekunder aktiveres lukkeren. For å avbryte selvutløseren må du trykke på lukkerknappen igjen.

Selvutløser: 2 s:
Angir 2 sekunders forsinkelse for selvutløseren. Dette reduserer de kamerarystelsene som oppstår når du trykker på lukkerknappen.

Hint

 • Trykk på /-knappen for å stoppe selvutløseren.
 • Trykk på /-knappen og velg (Enkeltbilde) for å deaktivere selvutløseren.

[102] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Selvutl. (seriebilder)

Tar kontinuerlig det antall bilder du har angitt, etter 10 sekunder. Du kan velge det beste bildet av de som tas.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][Selvutl. (seriebilder)].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild. (standardinnstilling):
Tar tre bilder etter hverandre 10 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, en pipelyd høres, og etter 10 sekunder aktiveres lukkeren.

Selvutløser (serieb.): 10 s. 5 bild.:
Tar fem bilder etter hverandre 10 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, en pipelyd høres, og etter 10 sekunder aktiveres lukkeren.

[103] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Kontin. nivåtrinn

Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Trykk på og hold lukkerknappen nede til nivåtrinnopptaket er fullført.
Etter opptaket kan du velge bildet som passer best til ditt behov.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Bruksmodus][Kontin. nivåtrinn].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Kontin. nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder (standardinnstilling):
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,3 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,3EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,3 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,5EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,5 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,5EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,5 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,7EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,7 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,7EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,7 EV.
Kontin. nivåtrinn: 1,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 1,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 1,0EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 1,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 2,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 2,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 2,0EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 2,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 3,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 3,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 3,0EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 3,0 EV.

Merknad

 • Det siste bildet vises i autovisningen.
 • Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. Eksponering], endres eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
 • Når du justerer eksponeringen, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompensasjonsverdien.
 • Når blitsen utløses, velges nivåtrinn med blits, hvilket endrer mengden blitslys selv om [Kontin. nivåtrinn] er valgt. Trykk på lukkerknappen for hvert bilde.

[104] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Enkelt nivåtrinn

Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere.
Trykk på lukkerknappen for hvert bilde. Etter opptak kan du velge bildet du foretrekker.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Bruksmodus] [Enkelt nivåtrinn].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Enkeltvis nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder (standardinnstilling):
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,3 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,3EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,3 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,5EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,5 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,5EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,5 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,7EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,7 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,7EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,7 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 1,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 1,0 EV.
Enkelt nivåtrinn: 1,0 EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 1,0 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 2,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 2,0 EV.
Enkelt nivåtrinn: 2,0 EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 2,0 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 3,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 3,0 EV.
Enkelt nivåtrinn: 3,0 EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 3,0 EV.

Merknad

 • Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. Eksponering], endres eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
 • Når du justerer eksponeringen, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompensasjonsverdien.

[105] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)HB-nivåtrinn

Tar tre bilder, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][HB-nivåtrinn].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Hvitballanse nivåtrinn: Lo (standardinnstilling):
Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i hvitbalansen.
Hvitballanse nivåtrinn: Hi:
Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i hvitbalansen.

Merknad

 • Det siste bildet vises i autovisningen.

[106] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)DRO nivåtrinn

Du kan ta tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][DRO nivåtrinn].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

DRO nivåtrinn: Lo (standardinnstilling):
Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer.
DRO nivåtrinn: Hi:
Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer.

Merknad

 • Det siste bildet vises i autovisningen.

[107] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Nivåtr.-rekkef.

Du kan stille inn rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

 1. MENU(Tilpassede innstillinger)[Nivåtr.-rekkef.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

0→-→+ (standardinnstilling):
Tar bilder i følgende rekkefølge: 0 → - → +.

-→0→+:
Tar bilder i følgende rekkefølge: - → 0 → +.

[108] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge ISO-følsomhetISO

Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.

 1. MENU (Kamerainnst.)[ISO] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flerbilde-NR:
Kombinerer kontinuerlig fotografering for å skape et bilde med mindre støy.
ISO AUTO (standardinnstilling):
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.

100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).

Merknad

 • [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]
  • [Panoramafotografer.]
 • Jo høyere ISO-verdien er, jo mer støy vil vises på bildene.
 • Når du tar opp film, er ISO-verdier på mellom ISO 100 og ISO 12800 tilgjengelige.
 • Når du bruker [Flerbilde-NR], tar det litt tid før produktet har fått lagt bildene over hverandre og behandlet dem.

Hint

 • Du kan endre det automatisk innstilte ISO-sensitivitetsområdet for [ISO AUTO]-modusen. Velg [ISO AUTO], trykk på høyre side av kontrollhjulet, og still inn de ønskede verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum]. Verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum] brukes også ved fotografering i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR].

[109] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge ISO-følsomhetFlerbilde-NR

Produktet tar automatisk flere bilder kontinuerlig, setter sammen bildene, reduserer støy og lagrer dem som ett bilde. Bildet som lagres, er ett sammensatt bilde.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [ISO] [Flerbilde-NR].
 2. Trykk på høyre side av kontrollhjulet for å vise innstillingsskjermen, og velg så en ønsket verdi ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

Merknad

 • Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funksjonen ikke brukes.
 • Blitsen, [Dyn.omr.opt.] og [Auto HDR] kan ikke brukes.
 • Du kan ikke stille inn [Flerbilde-NR] når [Bildeeffekt] er stilt inn.

Hint

 • Du kan endre det automatisk innstilte ISO-følsomhetsområdet i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR]. Velg [ISO AUTO] under [ISO], trykk på høyre side av kontrollhjulet, og still inn de ønskede verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum]. Verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum] brukes også ved fotografering i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR].

[110] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerKorrigere lysstyrken eller kontrastenDyn.omr.opt. (DRO)

Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer produktet lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [DRO/Auto HDR] [Dyn.omr.opt.].
 2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Dyn.omr.-optimal.: Auto (standardinnstilling):
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Dyn.omr.-optimal.: Lv1Dyn.omr.-optimal.: Lv5:
Optimaliserer graderingen av et lagret bilde for hvert av områdene bildet er delt inn i. Velg optimalt nivå mellom Lv1 (svak) og Lv5 (sterk).

Merknad

 • [DRO/Auto HDR] fastsettes til [Av] når opptaksmodusen er stilt inn på [Panoramafotografer.], eller når [Flerbilde-NR] eller [Bildeeffekt] brukes.
 • [DRO/Auto HDR] er fastsatt til [Av] hvis [Solnedgang], [Nattscene], [Nattportrett] eller [Håndh. kam. i halvlys] er valgt i [Scenevalg]. Innstillingen fastsettes til [Dyn.omr.-optimal.: Auto] når andre moduser er valgt i [Scenevalg].
 • Når du fotograferer med [Dyn.omr.opt.], kan det være en del støy i bildet. Velg riktig nivå ved å kontrollere bildeopptaket, særlig hvis du forsterker effekten.

[111] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerKorrigere lysstyrken eller kontrastenAuto HDR

Utvider området (overgangene), slik at du kan ta opp fra lyse til mørke partier med riktig lysstyrke (HDR: høyt dynamisk område). Det tas ett bilde med riktig eksponering, og ett overlagt bilde.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Auto HDR: Autoeksp.-diff. (standardinnstilling):
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
Auto HDR: Eksponer.diff. 1,0 EVAuto HDR: Eksponer.diff. 6,0 EV:
Angir eksponeringsforskjellen på grunnlag av kontrasten i motivet. Velg optimalt nivå mellom 1,0 EV (svak) og 6,0 EV (sterk).
Hvis du for eksempel stiller inn eksponeringsverdien på 2,0 EV, komponeres tre bilder med følgende eksponeringsnivåer: −1,0 EV, korrekt eksponering og +1,0 EV.

Merknad

 • [Auto HDR] er ikke tilgjengelig for RAW-bilder.
 • Hvis fotograferingsmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Panoramafotografer.], [Telezoom serieb. AE] eller [Scenevalg], kan du ikke velge [Auto HDR].
 • Når [Flerbilde-NR] er valgt, kan du ikke velge [Auto HDR].
 • Når du bruker [Bildeeffekt], kan du ikke velge [Auto HDR].
 • Når et bilde er tatt, kan du ikke fotografere på nytt før bildebehandlingen er fullført.
 • Du vil kanskje ikke oppnå ønsket effekt på grunn av luminansforskjeller i motivet og opptaksforholdene.
 • Denne funksjonen har liten effekt ved bruk av blits.
 • Hvis kontrasten i scenen er liten, eller hvis produktet rister eller motivet blir uskarpt, vil du kanskje ikke få gode HDR-bilder. Hvis produktet oppdager et problem, vises på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Fotografer på nytt og ta om nødvendig hensyn til kontrast eller uskarphet.

[112] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fargetonerHvitbalanse

Justerer fargetonene i henhold til lokale lysforhold. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå forskjellige effekter.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Hvitbalanse] → ønsket innstilling.
  • Du kan også stille inn hvitbalansen ved å trykke på WB (Hvitbalanse)-knappen.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Produktet registrerer lyskilden automatisk, og justerer fargetonene deretter.
Dagslys:
Fargetonene justeres for å ta hensyn til dagslyset.
Skygge:
Fargetonene justeres for å ta hensyn til skygger.
Overskyet:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til at det er overskyet.
Hvitglødende:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til steder under strålende lamper, eller under klart lys, som f.eks. i et fotostudio.
Fluor.: Varmt hvitt:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til varmt, hvitt, fluorescerende lys.
Fluor.: Kjølig hvitt:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til hvitt, fluorescerende lys.
Fluor.: Dagslyshvitt:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til nøytralt, hvitt, fluorescerende lys.
Fluor.: Dagslys:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til fluorescerende dagslys.
Blits:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til blitslys.

F.-temp./filter:
Justerer fargetonene etter lyskilden. Oppnår effekten av CC-filtre (fargekompensering) for fotografering.

Kundetilpasset 1/Kundetilpasset 2/Kundetilpasset 3:
Bruker hvitbalanseinnstillingen som er lagret i [Tilpasset innst.].

Tilpasset innst.:
Lagrer den grunnleggende hvite fargen under lysforholdene for opptaksmiljøet.
Velg et lagret, tilpasset hvitbalansenummer.

Hint

 • Du kan trykke på den høyre siden av kontrollhjulet for å vise finjusteringsskjermbildet og utføre finjustering av fargetemperaturen etter behov.
 • I [F.-temp./filter] kan du bruke den høyre knappen til å vise skjermen for fargetemperaturinnstilling og foreta en innstilling. Hvis du trykker på den høyre knappen igjen, vises finjusteringsskjermen, så du kan foreta finjusteringer ved behov.

Merknad

 • [Hvitbalanse] er låst til [Auto] i følgende situasjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]

[113] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fargetonerÅ få frem den grunnleggende hvitfargen i modusen [Tilpasset innst.]

I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Hvitbalanse] [Tilpasset innst.].
  • Du kan også stille inn hvitbalansen ved å trykke på WB (Hvitbalanse)-knappen.
 2. Hold produktet slik at det hvite området fullstendig dekker AF-området i midten, og trykk deretter på i midten av kontrollhjulet.
  De kalibrerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter) vises.
 3. Velg et registreringsnummer ved hjelp av høyre eller venstre knapp.
  Skjermen går tilbake til opptaksinformasjonsskjermbildet med den lagrede, tilpassede hvitbalanseinnstillingen.

Merknad

 • Meldingen [Feil ved tilpasset hvitbalanse] angir at verdien er høyere enn det forventede området når blitsen brukes på et motiv med for sterke farger innenfor rammen. Hvis du registrerer denne verdien, blir -indikatoren oransje på opptaksinformasjonsbildet. Du kan ta bilde i denne situasjonen, men det anbefales at du angir hvitbalansen på nytt for å få en mer presis hvitbalanseverdi.

[114] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en effektmodusBildeeffekt

Velg ønsket effektfilter for å få mer imponerende og kunstneriske bilder.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Bildeeffekt] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Deaktiverer funksjonen [Bildeeffekt].
Lekekamera:
Skaper et mykt bilde med skygger i hjørnene og redusert skarphet.
Popfarge:
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.
Posterisering:
Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig, eller i svart/hvitt.
Retrofoto:
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster.
Mykt veldig lyst:
Skaper et bilde med den angitte atmosfæren; lyst, transparent, eterisk, kjærlig, mykt.
Delfarge:
Skaper et bilde som har en bestemt farge, mens andre farger er omgjort til svart/hvitt.
Høy kontrast s/h:
Skaper et høykontrastbilde i svart/hvitt.
Mykt fokus:
Skaper et bilde fylt med en myk, lysende effekt.
HDR-maleri:
Skaper et inntrykk av maleri, med forsterkede farger og detaljer.
Fulltone Mono:
Skaper et bilde i svart/hvitt med mange overganger og reproduksjon av detaljer.
Miniatyr:
Skaper et bilde som forsterker motivet intenst, med veldig uskarp bakgrunn. Denne effekten kan ofte sees i bilder av miniatyrmodeller.
Vannfarge:
Skaper et bilde med effekter som blekkflekker og uskarphet, slik at bildet ser ut som et akvarellmaleri.
Illustrasjon:
Skaper et bilde som minner om illustrasjoner, ved å betone konturene.

Hint

 • Du kan foreta detaljerte innstillinger for følgende [Bildeeffekt]-moduser ved å bruke venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
  • [Lekekamera]
  • [Posterisering]
  • [Delfarge]
  • [Mykt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Miniatyr]
  • [Illustrasjon]

Merknad

 • Hvis [Delfarge] velges, er det ikke sikkert at bilder beholder den valgte fargen, noe som avhenger av motivet og opptaksforholdene.
 • Du kan ikke kontrollere følgende effekter på opptaksskjermen, fordi produktet behandler bildet etter at det er tatt. Du kan heller ikke ta et nytt bilde før bildebehandlingen er fullført. Du kan ikke bruke disse effektene i filmer.
  • [Mykt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Fulltone Mono]
  • [Miniatyr]
  • [Vannfarge]
  • [Illustrasjon]
 • Når det gjelder [HDR-maleri] og [Fulltone Mono], utløses lukkeren tre ganger for ett opptak. Vær nøye med følgende:
  • Denne funksjonen kan bare benyttes når motivet står stille og ikke utstråler blinkende lys.
  • Ikke endre komposisjonen før du tar bildet.

  Når kontrasten i motivet er liten, eller når kamerarystelsene er tydelige eller fotoobjektet er blitt uskarpt, vil du kanskje ikke kunne få gode HDR-bilder. Hvis produktet oppdager en slik situasjon, vises / på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Om nødvendig må du endre komposisjonen eller justere innstillingene på annen måte, være oppmerksom på uskarphet og ta bildet på nytt.

[115] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en effektmodusKreative innst.

Gir deg mulighet til å velge ønsket bildebehandling. Med [Kreative innst.] kan du justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning) som du ønsker, i motsetning til hva som er tilfelle for [Scenevalg], der produktet justerer eksponeringen.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Kreative innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard (standardinnstilling):
For opptak av ulike scener med mange fargeoverganger og vakre farger.
Livlig:
Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå himmel og bilder av hav.
Nøytral:
Fargemetningen og skarpheten reduseres for å ta bilder med mer dempede fargetoner. Dette passer også for å ta bilder som skal redigeres med datamaskin.
Klar:
For å ta bilder med skarpe fargetoner med gjennomskinnelige farger i høylys, passende for å fange inn strålende lys.
Dyp:
For å ta bilder med dype og tette farger, passende for å gi motivet tyngde.
Lys:
For å ta bilder med lyse og enkle farger, passende for å fange opp friske og lyse stemninger.
Portrett:
For fotografering av hud i myke fargetoner, noe som er ideelt for portrettbilder.
Landskap:
Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved fotografering av livlige og skarpe scener. Fjerne landskap avtegnes også bedre.
Solnedgang:
For fotografering av den vakre rødfargen ved solnedganger.
Nattscene:
Kontrasten reduseres for å gjenskape nattscener.
Høstblader:
For å fange opp høststemninger, økes intensiteten på rødt og gult i bladverket.
Svart/hvitt:
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
Sepia:
For å ta bilder i sepiatoner.
Registrere foretrukne innstillinger (Stilboks):
Velg de seks stilboksene (boksene med tall på venstre side ()) for å registrere foretrukne innstillinger. Velg deretter de ønskede innstillingene ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
Du kan hente opp den samme stilen med bare litt forskjellige innstillinger.

For å stille inn [Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet]

[Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet] kan justeres for hver [Kreative innst.].

Velg et element å stille inn ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet, og still deretter inn verdien ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

Kontrast:
Jo høyere verdi som er valgt, desto større vil forskjellen mellom lys og skygge være, og desto sterkere vil dette påvirke bildet.

Fargemetning:
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og dempet.

Skarphet:
Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere blir konturene.

Merknad

 • [Standard] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]
  • [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av].
 • Når [Kreative innst.] er stilt inn på [Svart/hvitt] eller [Sepia], kan ikke [Fargemetning] justeres.

[116] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmFilmopptaksformater

Du kan bruke filmopptaksformatet "XAVC S" med dette kameraet. Se følgende beskrivelse for detaljer om "XAVC S"-formatet.

Hva er XAVC S?

Tar opp høydefinisjonsfilmer ved å konvertere dem til MP4-filmer ved bruk av MPEG-4 AVC/H.264-kodeksen. MPEG-4 AVC/H.264 er i stand til å komprimere bilder med høyere effektivitet. Du kan ta opp bilder med høy kvalitet mens du reduserer datamengden.

XAVC S/AVCHD-opptaksformat

XAVC S:
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps
Tar opp mer livaktig film sammenlignet med AVCHD med økt mengde informasjon.
AVCHD:
Overføringshastighet: Ca. 28 Mbps*
AVCHD-formatet har en høy grad av kompatibilitet med andre lagringsenheter enn datamaskiner.
 • Overføringshastighet er mengden data som prosesseres innenfor en gitt tidsperiode.
*Maksimum

[117] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmFilformat (film)

Velger filmfilformat.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Filformat] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

XAVC S:
Tar opp HD-film i XAVC S-format. Dette filformatet passer for høye overføringshastigheter.
Lyd: LPCM

 • For å kunne ta opp film med [Filformat] stilt inn på [XAVC S], trenger du følgende type minnekort:
  • Memory Stick PRO-HG Duo
  • SDHC/microSDHC-minnekort (SD hastighetsklasse 10, eller UHS hastighetsklasse U1 eller raskere)
  • SDXC/microSDXC minnekort med en kapasitet på 64 GB eller mer (SD hastighetsklasse 10, eller UHS hastighetsklasse U1 eller raskere)

AVCHD (standardinnstilling):
Tar opp HD-film i AVCHD-format. Dette filformatet passer for HD-TV.
Lyd: Dolby Digital

MP4:
Tar opp mp4 (AVC)-filmer. Dette formatet passer for WEB-opplasting, e-postvedlegg osv.
Lyd: AAC

Hint

 • Du kan lagre bilder på en datamaskin eller kopiere dem til et kompatibelt medium ved hjelp av programvaren PlayMemories Home.

[118] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmOpptaksinnst. (film)

Velger bildestørrelse, rammefrekvens og bildekvalitet for filmopptak. Jo høyere overføringshastighet, desto høyere bildekvalitet.

 1. MENU(Kamerainnst.) → [Opptaksinnst.] → ønsket innstilling.

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S]

Tar opp høydefinisjonsfilmer ved å konvertere dem til MP4-filformat ved bruk av MPEG-4 AVC/H.264-kodeksen.

Når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD]

60i/50i: Film tas opp med ca. 60 felter/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felter/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i linjesprangmodus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.
24p/25p: Film tas opp med ca. 24 rammer/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 25 rammer/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i progressiv modus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.
60p/50p: Film tas opp med ca. 60 rammer/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 rammer/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i progressiv modus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.


Når [Filformat] er stilt inn på [MP4]

Film tas opp i MPEG-4-format, med ca. 30 rammer/sekund (for 1080 60i-kompatible enheter) eller ca. 25 rammer/sekund (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format.

Menyelementdetaljer

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S]

60p 50M*/50p 50M**:
Tar opp filmer med høy kvalitet med 1920 × 1080 (60p/50p).
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps
30p 50M (standardinnstilling)*:
25p 50M (standardinnstilling)**:
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 × 1080 (30p/25p).
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps
24p 50M (kun for 1080 60i-kompatible modeller):
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 × 1080 (24p). Dette gir et kinoliknende resultat.
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps

Når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Tar opp filmer med høy kvalitet med 1920 × 1080 (60i/50i).
Overføringshastighet: Ca. 24 Mbps (maks.)
60i 17M(FH) (standardinnstilling)*:
50i 17M(FH) (standardinnstilling)**:
Tar opp filmer i standardkvalitet med 1920 × 1080 (60i/50i).
Overføringshastighet: Ca. 17 Mbps (gj.snitt)
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Tar opp filmer i beste bildekvalitet med 1920 × 1080 (60p/50p).
Overføringshastighet: Ca. 28 Mbps (maks.)
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir et kinoliknende resultat.
Overføringshastighet: Ca. 24 Mbps (maks.)
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Tar opp filmer i standardkvalitet med 1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir et kinoliknende resultat.
Overføringshastighet: Ca. 17 Mbps (gj.snitt)

Når [Filformat] er stilt inn på [MP4]

1440×1080 12M (standardinnstilling):
Tar opp filmer med 1440 × 1080.
Overføringshastighet: Ca. 12 Mbps (gj.snitt)
VGA 3M:
Tar opp filmer i VGA-størrelse.
Overføringshastighet: Ca. 3 Mbps (gj.snitt)

* Enhet som er kompatibel med 1080 60i (NTSC)

** Enhet som er kompatibel med 1080 50i (PAL)

Merknad

 • 60p/50p-filmer kan spilles av kun på kompatible enheter.
 • Filmer som tas opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] i [Opptaksinnst.] blir konvertert av PlayMemories Home for å lage en skrivbar AVCHD-plate. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan heller ikke opprette en plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmene dine på en Blu-ray-plate.
 • For å spille av 60p/50p/24p/25p-filmer på en TV, må TV-en være kompatibel med 60p/50p/24p/25p-formater. Hvis TV-en ikke er kompatibel med 60p/50p/24p/25p-formatet, vil 60p/50p/24p/25p-filmer opprettes som 60i/50i-filmer.

[119] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmSteadyShot (film)

Aktiverer [SteadyShot]-effekten under filmopptak.Hvis du setter [SteadyShot]-effekten [Av] når du bruker stativ (selges separat), produseres et naturlig bilde.

 1. MENU (Kamerainnst.)[SteadyShot] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Bruker [SteadyShot].
Av (standardinnstilling):
Bruker ikke [SteadyShot].

Merknad

 • Hvis du endrer innstillingen for [SteadyShot], vil visningsvinkelen endres.

[120] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmLydopptak

Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Lydopptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstilling):
Tar opp lyd (stereo).

Av:
Tar ikke opp lyd.

Merknad

 • Når [På] er valgt, vil lyd som lages ved bruk av objektivet og produktet også bli tatt opp.

[121] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmLydnivåvisning

Brukes til å stille inn om lydnivået skal vises på skjermen eller ikke.

 1. MENU(Tilpassede innstillinger) → [Lydnivåvisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Viser lydnivået.
Av:
Viser ikke lydnivået.

Merknad

 • Lydnivået vises ikke i følgende situasjoner:
  • Når innstillingen for [Lydopptak] er stilt inn på [Av].
  • Når innstillingen for DISP (visningsinnstilling) er stilt inn på [Ingen skj.-info].
 • Still inn opptaksmodus på [Film]. Det er bare i filmopptaksmodus at du kan se lydnivået før opptak.

[122] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmLydopptaksnivå

Du kan justere lydopptaksnivået mens du sjekker nivåmåleren.

 1. MENU(Kamerainnst.) → [Lydopptaksnivå] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

+:
Justerer opp lydopptaksnivået.
−:
Justerer ned lydopptaksnivået.
Tilbakestille:
Tilbakestiller lydopptaksnivået til standardinnstillingen.

Merknad

 • Uansett [Lydopptaksnivå]-innstillinger, er begrenseren alltid aktiv.
 • [Lydopptaksnivå] er kun tilgjengelig når opptaksmodus er satt til Film.
 • [Lydopptaksnivå]-innstillingene brukes både på den interne mikrofonen og på terminalinngangen (mikrofon).

Hint

 • Når du tar opp lydfilm med høyt volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et lavere lydnivå. Dette gjør det mulig for deg å ta opp mer realistisk lyd. Når du tar opp lydfilm med lavere volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et høyere lydnivå for å gjøre det enklere å høre lyden.

[123] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmVindstøyreduksjon

Angir om vindstøy skal reduseres under filmopptak eller ikke.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Vindstøyreduksjon] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:
Reduserer vindstøy.

Av (standardinnstilling):
Reduserer ikke vindstøy.

Merknad

 • Hvis du setter denne innstillingen på [På] når det ikke blåser tilstrekkelig, kan normal lyd bli tatt opp med for lav lydstyrke.
 • Hvis en ekstern mikrofon (selges separat) brukes, virker ikke [Vindstøyreduksjon].

[124] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmAuto. langs. lukk. (film)

Still inn om lukkerhastigheten skal justeres automatisk eller ikke under filmopptak, i tilfelle motivet er mørkt.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Auto. langs. lukk.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstillingen):
Bruker [Auto. langs. lukk.]. Lukkerhastigheten reduseres automatisk ved fotografering på mørke steder. Du kan redusere støy i filmen ved å bruke en lav lukkerhastighet ved opptak i mørke omgivelser.

Av:
Bruker ikke [Auto. langs. lukk.]. Den innspilte filmen vil være mørkere enn når [På] er valgt, men du kan ta opp film med jevnere bevegelser og mindre uskarphet.

Merknad

 • [Auto. langs. lukk.] fungerer ikke i følgende situasjoner:
  • Når [Film] i opptaksmodus er stilt inn på [Lukkerprioritet] eller [Man. Eksponering].
  • Når [ISO] er stilt inn på noe annet enn [ISO AUTO].

[125] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmMOVIE-knapp

Brukes til å stille inn om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ikke.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [MOVIE-knapp] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Alltid (standardinnstilling):
Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, uansett hvilken modus som er aktiv.

Kun filmmodus:
Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, men kun hvis opptaksmodus er stilt inn på [Film].

[126] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukMinne

Setter deg i stand til å registrere opptil 3 hyppig brukte moduser eller produktinnstillinger i produktet. Du kan hente frem innstillingene med modusvelgeren.

 1. Still inn produktet på den innstillingen du vil registrere.
 2. MENU (Kamerainnst.) → [Minne] → ønsket innstilling.

Elementer som kan registreres

 • Opptaksmodus
 • Blenderåpning (f-verdi)
 • Lukkerhastighet
 • Kamerainnst.

Hente frem registrerte innstillinger

Velg minnenummeret fra "1", "2" eller "3" på modusvelgeren.

Endre registrerte innstillinger

Endre innstillingen til den ønskede innstillingen, og registrer innstillingen under samme modusnummer igjen.

Merknad

 • Programskift kan ikke registreres.

[127] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonsmenyinnst.

Du kan tilordne funksjonene som aktiveres når du trykker på Fn (funksjonsknappen).

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Funksjonsmenyinnst.] → still inn en funksjon på det ønskede stedet.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[128] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukTilp. skjermkn.-inns.

Ved å tilordne funksjoner til ulike knapper går det raskere å utføre en funksjon ved å trykke på riktig knapp når opptaksinformasjons- eller avspillingsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn en funksjon på den ønskede tasten.

Merknad

 • Enkelte funksjoner kan ikke tilordnes til bestemte taster.

[129] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til holdfokusknappen

Setter deg i stand til å tilordne en funksjon til holdfokusknappen på objektivet.

 1. MENU(Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.][Hold fokus-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[130] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til AEL-knappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til AEL-knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på AEL-knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [AEL-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[131] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til ISO-knappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til ISO-knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på ISO-knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [ISO-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[132] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til knappen for eksponeringskompensering

Så snart du har tilordnet en funksjon til knappen for eksponeringskompensering, kan du bruke funksjonen ved å trykke på knappen for eksponeringskompensering når skjermbildet med opptaksinformasjon vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [Eksp.-komp.-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[133] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til WB-knappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til WB-knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på WB-knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [WB-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[134] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til bruksmodusknappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til bruksmodusknappen, kan du bruke funksjonen ved å trykke på bruksmodusknappen når skjermbildet med opptaksinformasjon vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.][Bruksmodusknapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[135] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til forhåndsvisningsknappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til forhåndsvisningsknappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på forhåndsvisningsknappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.][Forhåndsvis.-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[136] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til Tilpasset-knappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til tilpasset-knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på tilpasset-knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Tilp. skjermkn.-inns.][Egendefin. knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[137] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til senterknappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til senter-knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på senter-knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) [Tilp. skjermkn.-inns.] [Senterknapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[138] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukOppsett for ratt/hjul

Du kan bytte om på funksjonene til kontrollskiven og kontrollhjulet.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Oppsett for ratt/hjul] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

LH F/nr. (standardinnstilling):
Du kan endre lukkerhastigheten ved å bruke kontrollhjulet, og endre blenderverdien med kontrollskiven.

F/nr. LH:
Du kan endre blenderverdien ved å bruke kontrollhjulet, og endre lukkerhastigheten med kontrollskiven.

Merknad

 • [Oppsett for ratt/hjul] er aktivert når opptaksmodus er stilt inn på "M".

[139] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetSmil/Ansiktsregistr.

Gjenkjenner ansiktene til personer på bildet, justerer automatisk innstillingene for fokus, blits og eksponering, og foretar automatisk bildebehandling.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Smil/Ansiktsregistr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.

På (regist. ansikter) (standardinnstilling):
Gjenkjenner det registrerte ansiktet med høyere prioritet, ved hjelp av [Ansiktregistrering].

:
Gjenkjenner et ansikt uten å prioritere det registrerte ansiktet høyere.

Smilutløser:
Gjenkjenner smil og fotograferer det automatisk.

Ansiktsgjenkjenningsramme

 • Når produktet gjenkjenner et ansikt, vises den grå ansiktsgjenkjenningsrammen. Hvis produktet fastslår at autofokus er aktivert, blir ansiktsgjenkjenningsrammen hvit. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, blir rammen grønn.
 • I tilfelle du har registrert prioritert rekkefølge for de ulike ansiktene ved hjelp av [Ansiktregistrering], velger produktet automatisk det høyest prioriterte ansiktet, og ansiktsgjenkjennelsesrammen over dette ansiktet blir hvit. Ansiktsgjenkjennelsesrammene til de andre registrerte ansiktene blir rødlilla.

Tips for å få med smilet ditt på bildet

 • Pass på at øynene ikke tildekkes av hår, og at du hele tiden smiler.
 • Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
 • Prøv å posisjonere ansiktet foran produktet, og beveg deg minst mulig opp og ned.
 • Smil tydelig med åpen munn. Smilet gjenkjennes lettere når tennene synes.
 • Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er aktivert, tar produktet bildet. Etter at bildet er tatt, går produktet tilbake til smilutløsermodus.

Hint

 • Når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Smilutløser], kan du velge smilfølsomheten fra [På: Svakt smil] , [På: Normalt smil] og [På: Stort smil] .

Merknad

 • Du kan ikke bruke Ansiktsregistrering sammen med følgende funksjoner:
  • [Panoramafotografer.]
  • [Bildeeffekt] er stilt inn på[Posterisering].
  • Når du bruker [Fokusforstørrer]-funksjonen.
  • [Telezoom serieb. AE]
  • [Scenevalg] er stilt inn på [Landskap], [Nattscene] eller [Solnedgang].
 • Ansiktene til opptil åtte personer på bildet kan registreres.
 • Under visse forhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne noen av ansiktene, eller feilaktig oppfatte andre gjenstander som ansikter.
 • Hvis produktet ikke kan oppdage et smil, må du stille inn smilgjenkjenningsfølsomheten.
 • Hvis du sporer et ansikt ved hjelp av [Målsøking-AF] mens du utfører [Smilutløser], utføres smilregistrering kun for det ansiktet.

[140] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetMyke hudton.-eff. (stillbilde)

Angir effekten som brukes til opptak av myke hudtoner i Ansiktsregistreringsfunksjonen.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Myke hudton.-eff.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Bruker ikke [Myke hudton.-eff.]-funksjonen.

På:
Bruker [Myke hudton.-eff.].

Hint

 • Når [Myke hudton.-eff.] er stilt inn på [På], kan du stille inn nivået på effekten.

Merknad

 • [Myke hudton.-eff.] er ikke tilgjengelig for RAW-bilder.

[141] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetAnsiktregistrering (Ny registrering)

Hvis du registrerer ansikter på forhånd, kan produktet prioritere å gjenkjenne de registrerte ansiktene når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [På (regist. ansikter)].

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Ansiktregistrering] [Ny registrering].
 2. Plasser styrerammen i forhold til ansiktet som skal registreres, og trykk på lukkerknappen.
 3. Når en bekreftelsesmelding vises, må du velge [Enter].

Merknad

 • Opptil åtte ansikter kan registreres.
 • Fotografer ansiktet forfra på et godt opplyst sted. Det er ikke sikkert at ansiktet registreres riktig hvis det er skjult av en hatt, en maske, solbriller e.l.

[142] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetAnsiktregistrering (Rekkefølgeendring)

Når flere ansikter er registrert slik at de skal prioriteres, vil det ansiktet som er registrert først, bli prioritert. Du kan endre prioriteringsrekkefølgen.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Ansiktregistrering] [Rekkefølgeendring].
 2. Velg et ansikt for å endre prioriteringsrekkefølgen.
 3. Velg ønsket plassering.

[143] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetAnsiktregistrering (Slett)

Sletter et registrert ansikt.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Ansiktregistrering] [Slett].
  Hvis du velger [Slett alle], kan du slette alle registrerte ansikter.

Merknad

 • Selv om du utfører operasjonen [Slett], beholdes dataene for det registrerte ansiktet i produktet. For å fjerne dataene for registrerte ansikter fra produktet, må du velge [Slett alle].

[144] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetRødøyereduksj.

Når blitsen brukes, utløses den to eller flere ganger før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Rødøyereduksj.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Blitsen utløses alltid for å redusere problemet med røde øyne.

Av (standardinnstilling):
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.

Merknad

 • Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle forskjeller og de aktuelle forholdene, som avstanden til personen på bildet, eller om vedkommende ser mot forhåndsblinket eller ikke.

[145] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetAutom. innramm. (stillbilde)

Når dette produktet gjenkjenner og fotograferer ansikter, eller personer som følges av [Målsøking-AF], optimaliserer produktet bildet automatisk til en mer passende komposisjon, og lagrer det. Både det opprinnelige og det optimaliserte bildet lagres. Det optimaliserte bildet lagres i samme størrelse som det opprinnelige bildet.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Autom. innramm.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Optimaliserer ikke bilder.
Auto:
Optimaliserer bilder automatisk til en passende komposisjon.

Merknad

 • Det optimaliserte bildet vil kanskje ikke få sin best mulige komposisjon, da dette avhenger av opptaksforholdene.
 • [Autom. innramm.] kan ikke stilles inn hvis [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].

[146] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetSteadyShot (stillbilde)

Angir om funksjonen SteadyShot skal brukes eller ikke.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [SteadyShot] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstillingen):
Bruker [SteadyShot].

Av:
Bruker ikke [SteadyShot].

Vi anbefaler at du stiller inn kameraet på [Av] når du bruker stativ.

[147] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetStøyred.lang (stillbilde)

Når du stiller inn lukkerhastigheten på ett sekund eller mer (fotografering med lang eksponering), blir støyreduksjon aktivert like lenge som lukkeren er åpen. Når funksjonen er slått på, blir kornetheten, som er så typisk for langtidseksponerte bilder, redusert.

 1. MENU (Kamerainnst.) [Støyred.lang] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Aktiverer støyreduksjon like lenge som lukkeren er åpen. Mens støyreduksjonen pågår, vises en melding og du kan ikke ta et nytt bilde. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.
Av:
Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.

[148] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetHøy ISO Støyred. (stillbilde)

Når du fotograferer med høy ISO-følsomhet, vil produktet redusere støyen som er mer merkbar ved høy produktfølsomhet. En melding vil kanskje vises under støyreduksjonsbehandlingen; du kan ikke ta et nytt bilde før meldingen forsvinner.

 1. MENU (Kamerainnst.) [Høy ISO Støyred.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Normal (standardinnstilling):
Aktiverer normal støyreduksjon ved høye ISO-verdier.
Lav:
Aktiverer moderat støyreduksjon ved høye ISO-verdier. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.
Av:
Aktiverer ikke støyreduksjon for høye ISO-verdier.

Merknad

 • [Høy ISO Støyred.] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Når opptaksmodusen er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Scenevalg] eller [Panoramafotografer.].
 • [Høy ISO Støyred.] er ikke tilgjengelig for RAW-bilder.

[149] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetFargerom (stillbilde)

Måten farger blir representert på, med kombinasjoner av tall eller verdiområdet for fargereproduksjon, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av formålet med bildet.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Fargerom] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

sRGB (standardinnstilling):
Dette er standardfargerommet til digitalkameraet. Bruk [sRGB] ved normal fotografering, som når du har tenkt å skrive ut bildene uten noen form for endring.
AdobeRGB:
Dette fargerommet har et bredt spektrum for fargereproduksjon. Hvis en stor del av motivet er livaktig grønt eller rødt, er Adobe RGB i bruk. Filnavnet til bildet begynner med "_DSC".

Merknad

 • [AdobeRGB] brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og fargeromalternativet DCF2.0. Bilder vil kanskje ikke skrives ut eller vises med korrekte farger, hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter Adobe RGB.
 • Når du viser bilder som er tatt opp med [AdobeRGB] på enheter som ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav metningsgrad.

[150] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetRutenettlinje

Angir om rutenettet skal vises eller ikke. Rutenettet vil hjelpe deg med å komponere bilder.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Rutenettlinje] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

3x3 rutenett:
Plasser hovedmotivene nær en av rutenettlinjene som deler bildet i tre, så du får en velbalansert komposisjon.

Firkantet rutenett:
Firkantrutenett gjør det enklere å kontrollere det horisontale nivået til komposisjonen. Dette er egnet til å avgjøre kvaliteten på komposisjonen ved opptak av landskap, makroopptak eller dupliserte bilder.

Diag. og firk. ruten.:
Plasser et motiv på diagonallinjen, så du får et oppløftende og kraftig uttrykk.

Av (standardinnstilling):
Viser ikke rutenettet.

[151] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetAutovisning

Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du kan også stille inn visningstiden for autovisning.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Autovisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

10 sek./5 sek./2 sek. (standardinnstilling):
Viser bildet på skjermen umiddelbart etter at den innstilte fotograferingstiden er omme. Hvis du utfører en forstørrelsesoperasjon under autovisning, kan du sjekke bildet ved hjelp av zoomeforstørrelsen.
Av:
Ingen autovisning.

Merknad

 • Når produktet forstørrer et bilde ved hjelp av bildebehandling, kan det forbigående vise det opprinnelige bildet før forstørring, og deretter vise det forstørrede bildet.
 • DISP (skjerminnstillingene) brukes for autovisningsskjermen.

[152] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetLive View-visning

Angir hvorvidt bilder skal vises med endringer fra eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt] på skjermen.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Live View-visning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Innstillingseffekt På (standardinnstilling):
Viser Live View tilnærmet slik bildet ditt vil se ut ved bruk av alle innstillingene dine. Denne innstillingen er nyttig når du ønsker å ta bilder mens du sjekker resultatet på Live View-skjermen.

Innstillingseffekt Av:
Viser Live View uten effekten av eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt]. Når denne innstillingen brukes, kan du lett sjekke bildekomposisjonen.
Live View vises alltid med riktig lysstyrke, selv i modusen [Man. Eksponering].
Når [Innstillingseffekt Av] er valgt, vises -ikonet på Live View-skjermen.

Merknad

 • Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Panoramafotografer.], [Film] eller [Scenevalg], kan [Live View-visning] ikke stilles inn på [Innstillingseffekt Av].
 • Når [Live View-visning] er angitt for [Innstillingseffekt På], kan det være vanskelig å kontrollere komposisjonen, ettersom Live View-skjermbildet kan virke for mørkt eller for lyst. Hvis dette skjer, kan du stille inn [Live View-visning] [Innstillingseffekt Av]. Når [Live View-visning] er angitt for [Innstillingseffekt Av] er lysstyrken i bildeopptaket ikke den samme som lysstyrken i Live View-skjermbildet.

Hint

 • Når du bruker en blits fra tredjepart, f.eks. en studioblits, kan Live View-visningen være for mørk for enkelte lukkerhastighetsinnstillinger. Når [Live View-visning] er stilt inn på [Innstillingseffekt Av], vil Live View-visningen være så lyssterk at du enkelt kan kontrollere komposisjonen.

[153] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetFINDER/MONITOR

Angir metoden for å veksle mellom visning i den elektroniske søkeren og på skjermen.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [FINDER/MONITOR] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Når du ser inn i den elektroniske søkeren, skifter visningen automatisk til elektronisk søker.
Manuell:
Produktet veksler ikke automatisk mellom skjermvisning og visning i den elektroniske søkeren.
Du kan skifte visningsmodus ved å trykke på FINDER/MONITOR-knappen.

Hint

 • Hvis du vil skifte visningsmodus midlertidig når [FINDER/MONITOR] er stilt inn på [Auto], må du trykke på FINDER/MONITOR-knappen.

[154] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetUtløser uten objektiv

Angir om lukkeren kan utløses eller ikke, når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Utløser uten objektiv] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Aktiver:
Utløser lukkeren når det ikke er montert noe objektiv. Velg [Aktiver] når du vil feste produktet på et teleskop e.l.
Deaktiver (standardinnstilling):
Du kan ikke utløse lukkeren når det ikke er montert noe objektiv.

Merknad

 • Korrekt lysmåling oppnås ikke når du bruker et objektiv uten objektivkontakter, som for eksempel objektivet i et astronomisk teleskop. I slike tilfeller må du justere eksponeringen manuelt ved å kontrollere bildet som tas.

[155] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetSteadyS. m. lukk.

Reduserer uskarphet i bildet ikke bare idet du utløser lukkeren, men også mens du trykker lukkerknappen halvveis ned.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [SteadyS. m. lukk.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstilling):
Uskarphet i bildet reduseres mens du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Uskarphet i bildet reduseres ikke mens du trykker lukkerknappen halvveis ned. Hvis du vil spare batteristrøm, må du velge [Av].

Merknad

 • Når [SteadyShot] er stilt inn på [Av], er [SteadyS. m. lukk.] ikke aktivert.

[156] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetEl. frem. lukkergard.

Den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen forkorter tidsintervallet mellom lukkerutløsninger.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [El. frem. lukkergard.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Bruker den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

Av:
Bruker ikke den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

Merknad

 • Når du tar bilder med høy lukkerhastighet og har montert et objektiv med stor diameter, kan ekkoeffekter forekomme i uskarpe områder, avhengig av motivet og opptaksforholdene. I slike tilfeller må du stille inn denne funksjonen på [Av].
 • Når et objektiv fra en annen produsent (inkludert objektiver fra Minolta eller Konica-Minolta) brukes, må denne funksjonen stilles inn på [Av]. Hvis du stiller inn denne funksjonen på [På], vil ikke korrekt eksponering bli stilt inn, eller lysstyrken til bildet vil bli ujevn.

[157] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktet Fremragende auto (Bildeekstraktering)

Stiller inn om alle bilder som er tatt med kontinuerlig fremtrekk i modusen [Fremragende auto], skal lagres eller ikke.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Fremragende auto] [Bildeekstraktering] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Lagrer ett passende bilde som er valgt av produktet.
Av:
Lagrer alle bildene.

Merknad

 • Selv om du stiller inn [Bildeekstraktering] [Av] med [Håndh. kam. i halvlys] valgt som scenegjenkjenningsmodus, lagres ett kombinert bilde.
 • Når funksjonen [Autom. innramm.] er aktivert, lagres to bilder, selv om du stiller inn [Bildeekstraktering] [Auto].

[158] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetFremragende auto (Seriebilder)

Stiller inn om kontinuerlig opptak skal utføres i [Fremragende auto]-modus eller ikke.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Fremragende auto][Seriebilder] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Kontinuerlig opptak utføres.
Av:
Kontinuerlig opptak utføres ikke.

[159] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetSkyggekomp.

Kompenserer for skygge i hjørnene på skjermen, som skyldes bestemte objektivegenskaper.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Objektivkomp.] [Skyggekomp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skjermen

Av:
Kompenserer ikke automatisk for mørkere hjørner på skjermen.

Merknad

 • Mengden lys rundt kantene vil kanskje ikke korrigeres, avhengig av objektivtypen.

[160] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetKrom. ab.-komp.

Reduserer fargeavvik i skjermens hjørner, som skyldes bestemte objektivegenskaper.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Objektivkomp.] [Krom. ab.-komp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Reduserer fargeavvik automatisk.

Av:
Reduserer ikke fargeavvik automatisk.

[161] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetForvrengningskomp.

Kompenserer for forvrengning på skjermen, som skyldes bestemte objektivegenskaper.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Objektivkomp.] [Forvrengningskomp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Kompenserer automatisk for forvrengning på skjermen.

Av (standardinnstilling):
Kompenserer ikke for forvrengning på skjermen.

Merknad

 • Avhengig av hvilket objektiv som er montert, vil [Forvrengningskomp.] kunne være låst på [Auto], og du vil ikke kunne velge [Av].

[162] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktet Ratt/hjul-lås

Du kan stille inn hvorvidt kontrollskiven og kontrollhjulet skal låses, ved å trykke på og holde nede Fn (funksjonsknappen).

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Ratt/hjul-lås] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Låse:
Låser kontrollskiven og kontrollhjulet.
Lås opp (standardinnstilling):
Kontrollskiven eller kontrollhjulet låses ikke selv om du trykker på og holder nede Fn (funksjonsknappen).

Hint

 • Du kan utløse den låste skiven/kontrollhjulet ved å holde nede Fn (funksjonsknappen).

[163] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetDeaktiver skjermen

Når du trykker på tasten som funksjonen [Deaktiver skjermen] er tilordnet til, blir skjermen svart, og skjermvisningen låses til [Ingen skj.-info].

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn funksjonen [Deaktiver skjermen] på den ønskede tasten.
 2. Trykk på den tasten som [Deaktiver skjermen] ble tilordnet til.

Merknad

 • Selv om du utfører [Deaktiver skjermen], vil baklyset på skjermen fortsatt være på. Trykk på FINDER/MONITOR-knappen for å slå av baklyset på skjermen.

[164] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetBlenderforhåndsv.

Bildet på skjermen eller i søkeren har kanskje en blenderverdi som er forskjellig fra det bildet som faktisk vil bli tatt.Siden motivets uskarphet endres hvis blenderåpningen endres, vil det faktiske bildet være mer eller mindre uskarpt sammenliknet med visningen før du tok bildet.
Mens du trykker ned og holder den tasten du tilordnet funksjonen [Blenderforhåndsv.] til, reduseres blenderåpningen til den innstilte blenderverdien, og du kan kontrollere uskarpheten før du tar bildet.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn funksjonen [Blenderforhåndsv.] på den ønskede tasten.
 2. Bekreft bildet ved å trykke på den tasten [Blenderforhåndsv.] ble tilordnet til.

[165] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetOppt.-res. forhåndsv.

Bildet på skjermen eller i søkeren har kanskje en blenderverdi som er forskjellig fra det bildet som faktisk vil bli tatt.Siden motivets uskarphet endres hvis blenderåpningen endres, vil det faktiske bildet være mer eller mindre uskarpt sammenliknet med visningen før du tok bildet. Mens du trykker på den tasten som [Oppt.-res. forhåndsv.] er tilordnet til, kan du kontrollere forhåndsvisningen av bildet med bruk av innstillingene for DRO, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet. Kontroller opptaksforhåndsvisningen før du tar bildet.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn funksjonen [Oppt.-res. forhåndsv.] på den ønskede tasten.
 2. Bekreft bildet ved å trykke på den tasten [Oppt.-res. forhåndsv.] ble tilordnet til.

Hint

 • Bildet i [Oppt.-res. forhåndsv.] gjenspeiler innstillingene du har angitt for DRO, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet, men enkelte effekter kan ikke forhåndsvises, avhengig av opptaksinnstillingene. Selv da vil de innstillingene du har valgt, brukes på de bildene du tar.

[166] Hvordan brukeVisningVise stillbilderSpille av bilder

Spiller av lagrede bilder.

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.
 2. Velg et bilde med kontrollhjulet.

Hint

 • Produktet oppretter en bildedatabasefil på et minnekort for opptak og avspilling av bilder. Et bilde som ikke registreres i bildedatabasefilen, vil kanskje ikke kunne spilles av på riktig måte. For å spille av bilder som er tatt med andre enheter, må du registrere disse bildene i bildedatabasefilen ved å bruke MENU [Oppsett][Gjenoppr. bilde-DB].

[167] Hvordan brukeVisningVise stillbilderAvspillingszoom

Forstørrer bildet som avspilles.

 1. Vis det bildet du vil forstørre, og trykk deretter på -knappen.
  • Hvis bildet er for stort, må du trykke på -knappen for å justere zoomeforstørrelsen.
 2. Velg den delen du vil forstørre, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet.
 3. Trykk på MENU-knappen eller på på midten av kontrollhjulet for å avslutte avspillingszoomen.

Hint

 • Du kan også forstørre et bilde som spilles av, ved hjelp av MENU.

Merknad

 • Du kan ikke forstørre filmer.

[168] Hvordan brukeVisningVise stillbilderBildeindeks

Du kan vise flere bilder samtidig i avspillingsmodus.

 1. Trykk på (bildeindeksknappen) mens bildet spilles av.
  For å endre antallet bilder som skal vises,
  MENU(Avspilling) → [Bildeindeks] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

9 bilder (standardinnstilling)/25 bilder


Gå tilbake til visning av enkeltbilder

Velg det ønskede bildet, og trykk på på midten av kontrollhjulet.


Raskt vise et ønsket bilde

Velg linjen på venstre side av bildeindeksskjermen med kontrollhjulet, og trykk deretter øverst eller nederst på kontrollhjulet. Når linjen er valgt, kan du vise kalenderskjermen eller mappevalgskjermen ved å trykke på i midten. I tillegg kan du skifte visningsmodus ved å velge et ikon.

[169] Hvordan brukeVisningVise stillbilderSkifte skjermvisning (under avspilling)

Skifter skjermvisning.

 1. Trykk på DISP (skjerminnstillingsknappen).
  • Skjermvisningen veksler i rekkefølgen "Display infoHistogramIngen skj.-infoDisplay info" hver gang du trykker på knappen DISP.
  • DISP (skjerminnstillingene) brukes for autovisningsskjermen.

Merknad

 • Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
  • Under filmavspilling
  • Under rullende avspilling av panoramabilder
  • Under lysbildevisning
  • Ved mappevisning (MP4)
  • Ved AVCHD-visning
  • Ved XAVC S-visning

[170] Hvordan brukeVisningSlette bilderSlette et vist bilde

Du kan slette et bilde som vises.

 1. Vis det bildet du vil slette.
 2. Trykk på (sletteknappen).
 3. Velg [Slett] ved å bruke kontrollhjulet, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet.

[171] Hvordan brukeVisningSlette bilderSlette flere valgte bilder

Du kan slette flere valgte bilder.

 1. MENU(Avspilling) → [Slett] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:
Sletter valgte bilder.

(1) Velg de bildene som skal slettes, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på igjen for å fjerne -merket.

(2) For å slette andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU [OK] → Trykk på i midten.

Alle i denne mappen:
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
Alle fra datoen:
Sletter alle bildene i det valgte datoområdet.

Hint

 • Utfør [Formater] for å slette alle bildene, inkludert beskyttede bilder.

Merknad

 • Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.

[172] Hvordan brukeVisningSpille av filmSpiller av film

Spiller av lagrede filmer.

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å bytte til avspillingsmodus.
 2. Velg den filmen som skal spilles av, ved hjelp av kontrollhjulet.
 3. Trykk på i midten for å spille av film.

Tilgjengelige operasjoner under filmavspilling

Du kan aktivere sakte avspilling, justering av lydvolumet og andre funksjoner ved å trykke nederst på kontrollhjulet.

 • : Avspilling
 • : Pause
 • : Spole raskt forover
 • : Spole raskt bakover
 • : Spille av sakte forover
 • : Spille av sakte bakover
 • : Neste filmfil
 • : Forrige filmfil
 • : Viser neste bilde
 • : Viser forrige bilde
 • : Justering av lydvolumet
 • : Lukker kontrollpanelet

Hint

 • "Spille av sakte forover", "Spille av sakte bakover", "Viser neste bilde" og "Viser forrige bilde" er tilgjengelige ved pause.

[173] Hvordan brukeVisningVise panoramabilderSpille av panoramabilder

Produktet ruller automatisk gjennom et panoramabilde fra begynnelse til slutt.

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å bytte til avspillingsmodus.
 2. Velg det panoramabildet som skal vises, ved hjelp av kontrollhjulet.
 3. Trykk midt på for å spille av bildet.

  • Du kan stoppe avspillingen midlertidig ved å trykke på i midten én gang til.
  • For å gå tilbake til å vise hele bildet må du trykke på MENU-knappen.

Merknad

 • Panoramabilder tatt med andre produkter vil kanskje vises i en annen enn den faktiske størrelsen, eller vil kanskje ikke kunne rulles på riktig måte.

[174] Hvordan brukeVisningUtskriftSpesif. Utskrift

Du kan på forhånd angi hvilke av stillbildene på minnekortet som skal skrives ut.

(utskriftsbestillingsmerket) vil vises på de markerte bildene. DPOF betyr "Digital Print Order Format" (digitalt utskriftsbestillingsformat).
 1. MENU (Avspilling) → [Spesif. Utskrift] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:
Velger bilder for utskriftsbestilling.

(1) Velg et bilde, og trykk midt på på kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke du på og slette -merket.

(2) Gjenta trinn (1) hvis du vil skrive ut andre bilder.

(3) MENU[OK] i midten.

Opphev alle:
Fjerner alle DPOF-merker.

Utskriftsinnstilling:
Du kan stille inn hvorvidt du vil skrive ut datoen på bilder som er registrert med DPOF-merker.

Velg [På] eller [Av][Enter] i [Datopåskrift].

Merknad

 • Du kan ikke merke følgende filer med DPOF-merket:
  • Film
  • RAW-bilder

[175] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneVisningsmodus

Stiller inn visningsmodus (bildevisningsmetode).

 1. MENU (Avspilling) → [Visningsmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Datovisning:
Viser bildene sortert etter dato.

Mappevisn. (Stillbilder):
Viser kun stillbilder.

Mappevisning (MP4):
Viser kun filmer i MP4-format.

AVCHD-visning:
Viser kun filmer i AVCHD-format.

XAVC S-visning:
Viser kun filmer i XAVC S-format.

[176] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneVisningsretning

Brukes for å angi retningen ved avspilling av stillbilder.

 1. MENU (Avspilling) → [Visningsretning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Manuell (standardinnstilling):
Et portrettbilde vises som et vertikalt bilde. Hvis du har stilt inn bildeorienteringen ved hjelp av [Roter]-funksjonen, vil bildet vises i henhold til dette.
Av:
Viser bildet alltid liggende.

[177] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneLysbildevisning

Spiller av bilder automatisk og kontinuerlig.

 1. MENU(Avspilling) → [Lysbildevisning] → ønsket innstilling.
 2. Velg [Enter].

Menyelementdetaljer

Gjenta:
Velg [På], der bildene spilles av i en sløyfe som gjentas, eller [Av] (standardinnstilling), der lysbildevisningen avsluttes når alle bildene er avspilt én gang.

Intervall:
Velg visningsintervallet for bilder fra [1 sek.], [3 sek.] (standardinnstilling), [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

Avslutte lysbildevisningen midtveis

Trykk på MENU-knappen for å avslutte lysbildevisningen. Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.

Hint

 • Du kan bare aktivere lysbildevisning når [Visningsmodus] eller [Datovisning] er angitt som [Mappevisn. (Stillbilder)].

[178] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneRoter

Roterer et innspilt stillbilde mot klokken.

 1. MENU (Avspilling) → [Roter].
 2. Trykk på på midten av kontrollhjulet.
  Bildet roteres mot klokken. Bildet roterer når du trykker på i midten. Hvis du roterer bildet én gang, forblir bildet rotert, selv etter at produktet er slått av.

Merknad

 • Du kan ikke rotere filmene.
 • Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre produkter.
 • Når du viser roterte bilder på en datamaskin, vil bildene kanskje vises i sin opprinnelige visningsretning, avhengig av programvaren.

[179] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneBeskytt

Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting. -merket vises på beskyttede bilder.

 1. MENU(Avspilling) → [Beskytt]→ ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:
Beskytter eller opphever beskyttelsen av flere valgte bilder.

(1) Velg det bildet som skal beskyttes, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på igjen for å fjerne -merket.

(2) For å beskytte andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU [OK] → Trykk på i midten.

Alle i denne mappen:
Beskytter alle bildene i den valgte mappen.
Alle fra datoen:
Beskytter alle bildene i det valgte datoområdet.
Avbryt alle i mappen:
Opphever beskyttelsen av alle bilder i den valgte mappen.
Avbryt alle fra datoen:
Opphever beskyttelsen av alle bilder i det valgte datoområdet.

Merknad

 • Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.

[180] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneAvs. av 4K-stillbilde

Overfører stillbilder i 4K-oppløsning via en HDMI-kabel til en TV som støtter 4K.

 1. Slå av dette produktet og TV-en.
 2. Koble sammen HDMI-mikroterminalen på dette produktet og HDMI-kontakten på TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

 3. Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
 4. Slå på dette produktet.
 5. Spill av et stillbilde og trykk deretter på nederste del av kontrollhjulet.
  Stillbildet genereres med en oppløsning på 4K.
  • Du kan generere stillbilder med 4K-oppløsning ved å velge MENU(Avspilling) → [Avs. av 4K-stillbilde][OK].

Merknad

 • Denne menyen er bare tilgjengelig ved bruk av 4K-kompatible TV-er. Nærmere detaljer finner du i TV-ens bruksanvisning.

[181] Hvordan brukeVisningVise bilder på en TVVise bilder på en HD-TV

For å vise bilder som er lagret på dette produktet, på en TV, kreves det en HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV med HDMI-kontakt.

 1. Slå av både produktet og TV-en.
 2. Koble sammen HDMI-mikroterminalen på dette produktet og HDMI-kontakten på TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

 3. Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
 4. Slå på dette produktet.
  Bilder som er tatt med produktet, vises på TV-skjermen.

Hint

 • Dette produktet er kompatibelt med PhotoTV HD-standarden. Hvis du kobler til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), stiller TV-en inn bildekvaliteten som er best egnet for visning av stillbilder. Deretter kan du nyte bildene i forbløffende høy kvalitet.
 • PhotoTV HD gir et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine strukturer og fargenyanser.
 • Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med den kompatible TV-en.

Merknad

 • Du må ikke koble produktet til en annen enhet ved hjelp av utgangsterminalene på begge enhetene. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
 • Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal, når de er koblet til dette produktet. De kan for eksempel slutte å produsere bilde eller lyd.
 • Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen eller en ekte Sony-kabel.
 • Bruk en HDMI-kabel som er kompatibel med både HDMI-mikroterminalen til produktet og HDMI-kontakten til TV-en.

[182] Hvordan brukeVisningVise bilder på en TVVise bilder på en "BRAVIA" Sync-Kompatibel TV

Hvis du kobler dette produktet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene dette produktets avspillingsfunksjoner ved hjelp av TV-fjernkontrollen.

 1. Slå av både produktet og TV-en.
 2. Koble sammen HDMI-mikroterminalen på produktet og HDMI-kontakten på TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

 3. Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
 4. Slå på dette produktet.
 5. MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [KTRL for HDMI] → [].
 6. Trykk på SYNC MENU-knappen på TV-fjernkontrollen, og velg modusen du ønsker.

Merknad

 • Hvis produktet ikke er i avspillingsmodus, trykker du på (avspillingsknappen).
 • Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, støtter funksjonene i SYNC MENU. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
 • Hvis produktet utfører andre operasjoner enn planlagt når du bruker TV-fjernkontrollen, og produktet er koblet til en TV fra en annen produsent ved hjelp av en HDMI-forbindelse, må du velge MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger][KTRL for HDMI][Av].

[183] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenySkjermlysstyrke

Du kan justere lysstyrken på skjermen.

 1. MENU (Oppsett) → [Skjermlysstyrke] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Manuell (standardinnstilling):
Justerer lysstyrken innenfor intervallet –2 til +2.

Solskinn:
Stiller inn lysstyrken til en verdi tilpasset utendørs fotografering.

Merknad

 • Innstillingen [Solskinn] er for lys for innendørs fotografering. Still inn [Skjermlysstyrke] [Manuell] for innendørs fotografering.

[184] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenySøker-lysstyrke

Når du bruker en elektronisk søker, justerer dette produktet lysstyrken for den elektroniske søkeren i samsvar med omgivelsene.

 1. MENU (Oppsett) → [Søker-lysstyrke] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Brukes til å justere lysstyrken for den elektroniske søkeren automatisk.
Manuell:

Brukes til å velge lysstyrken for den elektroniske søkeren fra området –2 til +2.

Merknad

 • Når du bruker vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat) når innstillingen er [Auto], settes søkeren alltid på den lyseste innstillingen.

[185] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyFargetemp. i søker

Stiller inn fargetemperaturen for den elektroniske søkeren.

 1. MENU (Oppsett) → [Fargetemp. i søker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

-2 til +2:
Når du velger "-", får søkerskjermen varmere farge, og når du velger "+", blir fargen kaldere.

[186] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyVoluminnstillinger

Brukes til å justere lydvolumet.

 1. MENU(Oppsett) → [Voluminnstillinger] → ønsket innstilling.

Justere lydvolumet under avspilling

Trykk nederst på kontrollhjulet under filmavspilling for å vise kontrollpanelet. Deretter kan du justere volumet. Du kan justere volumet mens du lytter til den faktiske lyden.

[187] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyLydsignaler

Velger om produktet skal lage en lyd eller ikke.

 1. MENU (Oppsett) → [Lydsignaler] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Lyder blir for eksempel laget når fokus oppnås ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

Av:
Lyder blir ikke laget.

[188] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyOpplastingsinnst.(Eye-Fi)

Angir om opplastingsfunksjonen skal benyttes ved bruk av Eye-Fi-kort (kjøpes separat fra annen produsent). Elementet vises når et Eye-Fi-kort settes inn i minnekortsporet på produktet.

 1. MENU (Oppsett) → [Opplastingsinnst.] → ønsket innstilling.
 2. Angi Wi-Fi-nettverket ditt eller destinasjonen på Eye-Fi-kortet.
  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
 3. Sett Eye-Fi-kortet du har angitt, inn i produktet og ta stillbilder.
  Bildene overføres automatisk til datamaskinen e.l. via Wi-Fi-nettverket.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Aktiverer opplastingsfunksjonen.

Av:
Deaktiverer opplastingsfunksjonen

Kommunikasjonsstatus på skjermbildet

: Standby. Ingen bilder skal sendes.

: Opplasting i standby.

: Kobler til.

: Laster opp.

: Feil

Merknad

 • Eye-Fi-kort selges bare i visse land og regioner.
 • Hvis du ønsker mer informasjon om Eye-Fi-kort, kan du ta direkte kontakt med produsenten eller en forhandler.
 • Eye-Fi-kort kan bare brukes i landene eller regionene hvor de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i samsvar med loven i det landet eller den regionen hvor du kjøpte kortet.
 • Eye-Fi-kort har funksjonalitet for trådløst nettverk. Ikke sett inn et Eye-Fi-kort i produktet på steder der bruk av slike er forbudt, for eksempel på fly. Når du setter inn et Eye-Fi-kort i produktet, angir du [Opplastingsinnst.] som [Av]. Når innstillingen for opplasting er [Av], vises -indikatoren på produktet.
 • Strømsparermodus er ikke aktivert under opplasting.
 • Hvis (feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå produktet av og på igjen. Hvis indikatoren vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
 • Trådløs LAN-kommunikasjon kan bli påvirket av andre kommunikasjonsenheter. Hvis kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du gå nærmere tilgangspunktet som skal kobles til.
 • Dette produktet støtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode". Kontroller at "Endless Memory Mode" er deaktivert, før du bruker Eye-Fi-kort.

[189] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyRutemeny

Brukes til å velge hvorvidt den første skjermen i menyen alltid skal vises når du trykker på MENU-knappen.

 1. MENU (Oppsett) → [Rutemeny] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Viser alltid det første menyskjermbildet (flismenyen).
Av (standardinnstilling):
Deaktiverer visningen av flismenyen.

[190] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyModusratthjelp

Du kan vise beskrivelsen av en opptaksmodus når du dreier på modusvelgeren og endrer innstillingene som er tilgjengelige for den aktuelle opptaksmodusen.

 1. MENU (Oppsett) → [Modusratthjelp] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Viser Modusvelger-veiviseren.

Av (standardinnstilling):
Viser ikke Modusvelger-veiviseren.

[191] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyBekreft sletting

Du kan velge enten [Slett] eller [Avbryt] som standardalternativ for bekreftelsesskjermbildet for sletting.

 1. MENU (Oppsett) → [Bekreft sletting] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

"Slette" først:
[Slett] angis som standardinnstilling.

"Avbryt" først (standardinnstilling):
[Avbryt] angis som standardinnstilling.

[192] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyStarttid for strømsp.

Du kan stille inn tidsintervaller for automatisk innkobling av strømsparemodus. For å gå tilbake til opptaksmodus må du utføre en arbeidsoperasjon, som f.eks. å trykke lukkerknappen halvveis ned.

 1. MENU (Oppsett) → [Starttid for strømsp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

30 min./5 min./2 min./1 min. (standardinnstilling)/10 sek.

Merknad

 • Slå av produktet når du ikke skal bruke det på en stund.
 • Strømsparefunksjonen aktiveres ikke under lysbildevisning eller filmopptak, eller ved tilkobling til en datamaskin.

[193] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyPAL/NTSC-velger

Spiller av filmer som er tatt opp med produktet, på en TV med PAL/NTSC-system.

 1. MENU (Oppsett) → [PAL/NTSC-velger] [Enter]

Merknad

 • Denne funksjonen leveres kun med 1080 50i-kompatible enheter. Den leveres ikke med 1080 60i-kompatible enheter. 1080 50i-kompatible enheter har et "50i"-symbol på undersiden av produktet.
 • Hvis du setter inn et minnekort som nylig er formatert med PAL-systemet, vises en melding som sier at du må reformatere kortet. Når du tar opp med NTSC-systemet, må du omformatere minnekortet eller bruke et annet minnekort.
 • Når NTSC-modus er angitt, vises meldingen "Kjører i NTSC." på oppstartsskjermbildet hver gang du slår på produktet.

[194] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyRensemodus

Setter deg i stand til å rense bildesensoren.

 1. Bekreft at batteriet er tilstrekkelig ladet.
 2. MENU (Oppsett) → [Rensemodus] [Enter]
 3. Slå av produktet mens du følger instruksjonene på skjermen.
 4. Ta av objektivet.
 5. Trykk på låsespaken for speilet (A) og åpne speilet.

 6. Bruk blåseren til å rengjøre overflaten på bildesensoren og området rundt.
 7. Når du er ferdig med å rengjøre bildesensoren, skyver du ned speilet til du hører et klikk.
  • Skyv ned den ene siden (B) av speilet.

 8. Sett på objektivet.
  • Når du setter på objektivet, må du bekrefte at speilet er skjøvet helt ned.

Merknad

 • En blåser følger ikke med dette produktet. Bruk en vanlig blåser (fås i fotoutstyrsbutikker).
 • Rensingen kan bare utføres når batterinivået er (3 gjenværende batteriikoner) eller mer.
 • Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
 • Ikke stikk spissen av blåseren lenger inn i åpningen enn til objektivfatningen, slik at ikke spissen på blåseren berører bildesensoren.
 • Hold kameraet slik at det peker litt nedover, så sanden faller ut.
 • Ikke utsett produktet for slag under rengjøring.
 • Når du rengjør bildesensoren med en blåser, må du ikke blåse for hardt. Hvis du blåser for kraftig på sensoren, kan produktet bli skadet innvendig.
 • Når du setter på objektivet etter at du er ferdig med å rengjøre bildesensoren, må du bekrefte at speilet er skjøvet helt ned. Ellers kan det skade objektivet eller føre til feil. Hvis ikke speilet er helt skjøvet ned, vil heller ikke autofokussystemet kunne oppnå ordentlig fokus.
 • Du kan ikke ta bilder når speilet er åpent.
 • Hvis støvet ikke er borte etter at du har rengjort produktet som beskrevet, må du rådføre deg med serviceavdelingen.

[195] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyDemomodus

[Demomodus] -funksjonen viser automatisk filmene som er tatt opp på minnekortet (demonstrasjon), når kameraet ikke har blitt brukt på en stund.

Vanligvis må du velge [Av].

 1. MENU (Oppsett) → [Demomodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Filmavspillingsdemonstrasjonen begynner automatisk når produktet ikke er blitt betjent på rundt ett minutt. Kun beskyttede AVCHD-filmer spilles av.
Velg [AVCHD-visning] som visningsmodus, og beskytt filmfilen med eldste dato og klokkeslett for opptaket.

Av (standardinnstilling):
Viser ikke demonstrasjonen.

Merknad

 • Du kan bare velge denne innstillingen hvis produktet får strøm fra vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat).
 • Selv om [På] er valgt, starter ikke produktet noen demonstrasjon hvis det ikke er noen film på minnekortet.
 • Når [På] er valgt, skifter ikke produktet til strømsparemodus.

[196] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyHDMI-oppløsning

Når du kobler produktet til en HD-TV (High Definition-TV) med HDMI-kontakter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av bilder på TV-en.

 1. MENU (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] [HDMI-oppløsning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Produktet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn utgangsoppløsningen.

1080p:
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080p).

1080i:
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i).

Merknad

 • Hvis bildene ikke vises riktig ved bruk av [Auto]-innstillingen, velger du enten [1080i] eller [1080p], avhengig av TV-en som produktet er tilkoblet.

[197] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyKTRL for HDMI

Hvis produktet kobles til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene produktet ved å rette TV-fjernkontrollen mot TV-en.

 1. MENU(Oppsett)[HDMI-innstillinger][KTRL for HDMI] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstilling):
Du kan betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

Av:
Du kan ikke betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

Merknad

 • [KTRL for HDMI] er bare tilgjengelig ved bruk av TV-er som støtter "BRAVIA" Sync.

[198] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyHDMI-infovisning

Angir om opptaksinformasjonen skal vises når produktet og TV-en er koblet sammen ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

 1. MENU (Oppsett)[HDMI-innstillinger][HDMI-infovisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Viser opptaksinformasjonen for det avspilte bildet.

Av:
Opptaksinformasjonen vises ikke for det avspilte bildet.

[199] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyUSB-tilkobling

Brukes til å velge riktig USB-tilkoblingsmetode for den enkelte datamaskinen eller USB-enheten som er koblet til produktet.

 1. MENU (Oppsett) → [USB-tilkobling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Oppretter automatisk en masselager- eller MTP-forbindelse, avhengig av hva slags datamaskin eller andre USB-enheter som kobles til. Windows 7 eller Windows 8-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.

Masselager:
Oppretter en masselagringsforbindelse mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter.

MTP:
Oppretter en MTP-forbindelse mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter. Windows 7 eller Windows 8-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.

Fjern-PC:
Bruker "Remote Camera Control" til å styre dette produktet fra datamaskinen, inkludert funksjoner som for eksempel opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

Merknad

 • Hvis Device Stage* ikke vises i Windows 7 eller Windows 8, angir du [USB-tilkobling] for [Auto].

* Device Stage er et menyskjermbilde som brukes til å administrere tilkoblede enheter, for eksempel et kamera (funksjon i Windows 7 eller Windows 8).

[200] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyUSB LUN-innstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til USB-tilkoblingen.

 1. MENU (Oppsett) → [USB LUN-innstilling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Multi (standardinnstilling):
Vanligvis må du bruke [Multi].

Enkel:
Du skal bare angi [USB LUN-innstilling] som [Enkel] hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse.

[201] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenySpråk 

Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.

 1. MENU(Oppsett) → [Språk] → det aktuelle språket.

[202] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyDato/tid-innst.

Stiller inn dato og klokkeslett igjen.

 1. MENU (Oppsett) → [Dato/tid-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Sommertid:
Angir sommertid [På]/[Av].

Dato/Klokkeslett:
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.

Datoformat:
Velger format for dato og klokkeslett.

[203] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyOmrådeinnstilling

Angir det geografiske området hvor du bruker produktet.

 1. MENU (Oppsett) → [Områdeinnstilling] → området du ønsker.

[204] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyFormater

Formaterer (initialiserer) minnekortet. Når du bruker et minnekort i dette produktet for første gang, bør du formatere kortet ved hjelp av produktet, så minnekortet fungerer på en stabil måte. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.

 1. MENU(Oppsett) → [Formater].

Merknad

 • Formatering fører til permanent sletting av alle data, også beskyttede bilder.

[205] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyFilnummer

Brukes til å velge hvordan stillbilder og MP4-filmer skal nummereres med filnumre.

 1. MENU (Oppsett) → [Filnummer] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Serie (standardinnstilling):
Selv om du endrer målmappen for opptaket, eller skifter minnekort, fortsetter produktet å gi filer numre i rekkefølge.
(Hvis det nye minnekortet inneholder en fil med et nummer som er større enn nummeret på den nyeste bildefilen, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det største nummeret.)

Tilbakestille:
Produktet tilbakestiller numre når en fil lagres i en ny mappe, og gir filer numre fra "0001".
(Når opptaksmappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det største nummeret.)

[206] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyVelg opptaksmappe

Du kan endre hvilken mappe på minnekortet stillbilder og MP4-filmer skal tas opp til.

 1. MENU(Oppsett) → [Velg opptaksmappe] → ønsket mappe.

Merknad

 • Du kan ikke velge mappe når du velger innstillingen [Datoform] .

[207] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyNy mappe

Oppretter en ny mappe på minnekortet for opptak av stillbilder og MP4-filmer. En ny mappe opprettes med et mappenummer som er 1 høyere enn det største mappenummeret som er i bruk for øyeblikket. Bilder lagres i den nyopprettede mappen. En mappe for stillbilder og en mappe for MP4-filmer som har samme nummer, opprettes samtidig.

 1. MENU(Oppsett) → [Ny mappe].

Merknad

 • Når du setter et minnekort som har vært brukt i annet utstyr, inn i dette produktet og tar bilder, kan det bli opprettet en ny mappe automatisk.
 • Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, kan en ny mappe opprettes automatisk.

[208] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyMappenavn

Stillbildene du tar, blir lagret i en mappe som opprettes automatisk under DCIM-mappen på minnekortet. Du kan endre måten mappenavnene tilordnes på.

 1. MENU (Oppsett) → [Mappenavn] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standardform (standardinnstilling):
Mappenavnet har følgende form: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF

Datoform:
Mappenavnet har følgende form: mappenummer + Å (siste siffer)/MM/DD.
Eksempel: 10060405 (mappenummer: 100, dato: 04/05/2016)

Merknad

 • Formatet til MP4-filmmappen er fast, "mappenummer + ANV01".

[209] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyGjenoppr. bilde-DB

Hvis bildefilene er blitt behandlet på en datamaskin, kan det oppstå problemer i bildedatabasefilen. I slike tilfeller vil ikke bildene på minnekortet kunne spilles av på dette produktet. Hvis disse problemene oppstår, må du reparere filen ved hjelp av [Gjenoppr. bilde-DB].

 1. MENU (Oppsett) → [Gjenoppr. bilde-DB] [Enter].

Merknad

 • Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under reparasjonen, kan data bli skadet.

[210] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyVis medieinfo.

Viser mulig opptakstid for film, og antall stillbilder som kan lagres på minnekortet.

 1. MENU(Oppsett) → [Vis medieinfo.].

[211] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyVersjon

Viser programvareversjonen til dette produktet og objektivet.

 1. MENU(Oppsett) → [Versjon].

[212] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyTilbakestille innst.

Tilbakestiller produktet til standardinnstillingene. Selv om du aktiverer [Tilbakestille innst.], beholdes de lagrede bildene.

 1. MENU(Oppsett) → [Tilbakestille innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Tilbakest. kamerainnst.:
Tilbakestiller hovedopptaksinnstillingene til standardinnstillingene.

Tilbakestille:
Tilbakestiller alle innstillingene til standardinnstillingene.

Merknad

 • Pass på at du ikke tar ut batteripakken mens initialiseringen pågår.
 • Verdien som er stilt inn med [AF mikrojust.] vil ikke bli tilbakestilt, selv om [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille] utføres.

[213] Hvordan brukeVise på datamaskinerAnbefalt datamaskinmiljøAnbefalt datamaskinmiljø

Du kan bekrefte operativsystemet for programvaren fra følgende internettadresse:
http://www.sony.net/pcenv/

[214] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenPlayMemories Home

Med PlayMemories Home kan du gjøre følgende:

 • Du kan importere bilder som er tatt med dette produktet, til datamaskinen din.
 • Du kan spille av bildene du har importert til datamaskinen din.
 • Du kan dele bildene dine ved hjelp av PlayMemories Online.

Med "Windows" kan du dessuten gjøre følgende:

 • Du kan organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter opptaksdato.
 • Du kan redigere og korrigere bilder, f.eks. ved å beskjære og endre størrelse på dem.
 • Du kan opprette plater fra filmer som er importert til en datamaskin. Blu-ray-plater eller AVCHD-plater kan opprettes fra film i XAVC S-format.
 • Du kan laste opp bilder til en nettverkstjeneste. (En internettforbindelse er påkrevet.)
 • For ytterligere informasjon, se Help i PlayMemories Home.
 • Det kreves en internettforbindelse for å kunne bruke PlayMemories Online eller andre nettverkstjenester. PlayMemories Online eller andre nettverkstjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.

[215] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenInstallere PlayMemories Home

 1. Bruk nettleseren på datamaskinen din, gå til følgende internettadresse og installer PlayMemories Home.
  • Foreta installasjonen ved å følge anvisningene på skjermen.
  • Når installasjonen er fullført, startes PlayMemories Home.
  • Hvis PMB (Picture Motion Browser) fulgte med et produkt som ble kjøpt før 2011 og allerede er installert på datamaskinen, vil PMB overskrives av PlayMemories Home. Bruk PlayMemories Home.
 2. Koble sammen produktet og datamaskinen din ved hjelp av den medfølgende mikro-USB-kabelen.
  • Nye funksjoner vil kanskje legges til i PlayMemories Home. Selv om PlayMemories Home allerede er installert på datamaskinen din, må du koble dette produktet til datamaskinen din igjen.

A: Til Multi/Micro USB-terminalen

B: Til en USB-kontakt på datamaskinen

Merknad

 • Logg deg på som administrator.
 • Det er mulig at du må starte datamaskinen på nytt. Når det vises en melding hvor du får spørsmål om du vil starte datamaskinen på nytt, bekrefter du at du ønsker å gjøre dette.
 • Avhengig av systemmiljøet på datamaskinen er det mulig at DirectX blir installert.

Hint

 • For nærmere informasjon om PlayMemories Home, se Help i PlayMemories Home, eller gå til supportsiden for PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (kun engelsk).

[216] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenProgramvare for Mac-datamaskiner

Du finner opplysninger om programvare til Mac-datamaskiner på dette nettstedet:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Merknad

 • Hvilken programvare som kan brukes, avhenger av regionen.

[217] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenImage Data Converter

Med "Image Data Converter" kan du gjøre følgende:

 • Du kan spille av og redigere bildene som er tatt opp i RAW-format med ulike korreksjoner, som f.eks. tonekurve og skarphet.
 • Du kan justere bilder med hvitbalanse, eksponering, [Kreative innst.] osv.
 • Du kan lagre stillbilder som har vært vist og redigert på en datamaskin.
  Du kan enten lagre stillbildet i RAW-format eller lagre det i et generelt filformat.
 • Du kan vise og sammenlikne RAW-bilder og JPEG-bilder som er tatt med dette produktet.
 • Du kan rangere bildene i fem kategorier.
 • Du kan legge på fargeetiketter.

[218] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenInstallere Image Data Converter

 1. Du kan laste ned og installere programvaren ved å gå til denne nettsiden:

  Windows:
  http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

  Mac:
  http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Merknad

 • Logg deg på som administrator.

[219] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenÅpner Image Data Converter Guide

Windows:

[Start][All Programs][Image Data Converter][Help][Image Data Converter].

 • For Windows 8 må du starte [Image Data Converter] og velge [Help] på menylinjen → [Image Data Converter Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Image Data Converter] [Image Data Converter], og velg [Help] på menylinjen → [Image Data Converter Guide].

 • Hvis du vil vite mer om arbeidsoperasjonen, kan du også gå til støttesiden for "Image Data Converter" (kun tilgjengelig på engelsk).
  http://www.sony.co.jp/ids-se/

[220] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenRemote Camera Control

Når du bruker "Remote Camera Control", er følgende arbeidsoperasjoner tilgjengelige på datamaskinen din.

 • Endrer dette produktets innstillinger og fotografering.
 • Ta opp bilder direkte til datamaskinen.
 • Utfører tidsintervallfotografering.

Bruk disse funksjonene etter at du har valgt MENU → (Oppsett)[USB-tilkobling][Fjern-PC]. Hvis du vil vite mer om bruken av "Remote Camera Control", se Help.

[221] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenInstallere Remote Camera Control

Du kan laste ned og installere programvaren ved å gå til denne nettsiden:

Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

[222] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenFå tilgang til hjelpesystemet for Remote Camera Control

Windows:

[Start][All Programs][Remote Camera Control][Remote Camera Control Help].

 • I Windows 8, start [Remote Camera Control], og høyreklikk på tittellinjen for å velge [Remote Camera Control Help].

Mac:

Finder → [Applications][Remote Camera Control], og velg [Help] på menylinjen → [Remote Camera Control Help].

[223] Hvordan brukeVise på datamaskinerKoble sammen dette produktet og en datamaskinKoble produktet til en datamaskin

 1. Sett et tilstrekkelig oppladet batteri i produktet, eller koble det til en stikkontakt med en vekselstrømadapter AC-PW10AM (selges separat).
 2. Slå på produktet og datamaskinen.
 3. Koble sammen produktet og datamaskinen din ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert) (A) .

[224] Hvordan brukeVise på datamaskinerKoble sammen dette produktet og en datamaskinImportere bilder til datamaskinen

PlayMemories Home gjør det enkelt å importere bilder. For nærmere informasjon om funksjonene i PlayMemories Home, se Help for PlayMemories Home.

Importere bilder til datamaskinen uten å bruke PlayMemories Home (for Windows)

Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har koblet sammen dette produktet og en datamaskin med USB, må du klikke på [Open folder to view files][OK][DCIM] eller [MP_ROOT]. Kopier deretter de ønskede bildene til datamaskinen.

 • Hvis skjermbildet for Device Stage vises på en datamaskin som kjører Windows 7 eller Windows 8, dobbeltklikk på [Browse Files] → medieikon → mappen som bildene du vil importere, er lagret i.

Importere bilder til datamaskinen uten å bruke PlayMemories Home (for Mac)

Koble produktet til Mac-datamaskinen. Dobbeltklikk på ikonet for nylig oppdagede stasjoner på skrivebordet → mappen hvor bildet du ønsker å importere, er lagret. Dra og slipp bildefilen over ikonet for harddisken.

Merknad

 • Til å utføre operasjoner som å importere f.eks. XAVC S-filmer eller AVCHD-filmer til datamaskinen, må du bruke PlayMemories Home.
 • Du må ikke redigere eller på annen måte behandle AVCHD-filmfiler/mapper fra den tilkoblede datamaskinen. Filmfiler kan være ødelagt eller bli uspillbare. Ikke slett eller kopier AVCHD-filmer på minnekortet fra datamaskinen. Sony kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av slike handlinger via datamaskinen.

[225] Hvordan brukeVise på datamaskinerKoble sammen dette produktet og en datamaskinKoble produktet fra datamaskinen

Bryter USB-forbindelsen mellom dette produktet og datamaskinen.

Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 2 nedenfor før du utfører følgende arbeidsoperasjoner:

 • Kobler fra kabelen.
 • Tar ut et minnekort.
 • Slå av produktet.

 1. Klikk på (Safely remove USB Mass Storage Device) på verktøylinjen.
 2. Klikk på den meldingen som vises.

Merknad

 • På Mac-datamaskiner må du dra og slippe minnekortikonet eller harddiskikonet over "søppel"-ikonet. Produktet kobles fra datamaskinen.
 • På datamaskiner som kjører Windows 7 eller Windows 8, er det ikke sikkert at frakoblingsikonet vises. I så fall kan du hoppe over trinn 1 og 2 ovenfor.

[226] Hvordan brukeVise på datamaskinerLage filmplaterVelge en plate som skal opprettes

Du kan opprette en plate som kan spilles av på andre enheter, fra en film som er tatt opp med dette kameraet.
Hvilke enheter som kan spille av platen, avhenger av platetypen. Velg en platetype for de avspillingsenhetene du kommer til å bruke.
Avhengig av filmtypen kan filmformatet kanskje bli konvertert når platen opprettes.

HD-bildekvalitet (Blu-ray-plate)
Film med HD-bildekvalitet (høy oppløsning) kan tas opp på en Blu-ray-plate, noe som resulterer i en plate med HD-bildekvalitet. En Blu-ray-plate setter deg i stand til å ta opp film i HD-bildekvalitet med lenger varighet enn DVD-plater.
Skrivbare filmformater: XAVC S, AVCHD, MP4 (AVC)
Spillere: Blu-ray Plateavspillingsenheter (Sony Blu-ray-spillere, PlayStation 3 osv.)

HD-bildekvalitet (AVCHD-opptaksplate)
Film i HD-bildekvalitet (høy oppløsning) kan tas opp på DVD-medier som for eksempel DVD-R-plater, noe som resulterer i en plate med HD-bildekvalitet.
Skrivbare filmformater: XAVC S, AVCHD, MP4 (AVC)
Spillere: AVCHD avspillingsenheter for format (Sony Blu-ray-spillere, PlayStation 3 osv.)
Du kan ikke spille av denne typen plater på vanlige DVD-spillere.

Standard bildekvalitet (STD)
Film i standard bildekvalitet (STD) konvertert fra film i HD-bildekvalitet kan tas opp på DVD-medier som for eksempel DVD-R-plater, noe som resulterer i plater med standard bildekvalitet (STD).
Skrivbart filmformat: AVCHD
Spillere: Vanlige DVD-avspillingsenheter (DVD-spillere, datamaskiner som kan spille av DVD-plater osv.)

Hint

 • Du kan benytte følgende typer 12 cm plater ved bruk av PlayMemories Home.
  BD-R*/ DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ikke-overskrivbare
  BD-RE*/DVD-RW/DVD+RW: Overskrivbare

  *Du kan ikke legge til innhold på denne typen medium etter at de er laget.

 • Sørg for at din "PlayStation 3" alltid bruker den nyeste versjonen av systemprogramvaren "PlayStation 3".

[227] Hvordan brukeVise på datamaskinerLage filmplaterOpprette Blu-ray-plater fra film med HD-bildekvalitet

Du kan opprette Blu-ray-plater som kan spilles av på Blu-ray-avspillingsenheter (som for eksempel Sony Blu-ray-spillere eller PlayStation 3 osv.).

A. Opprette med en datamaskin

Med en Windows-datamaskin kan du kopiere filmer som er importert til datamaskinen, og opprette Blu-ray-plater ved hjelp av PlayMemories Home.
Datamaskinen din må kunne opprette Blu-ray-plater.
Når du oppretter en Blu-ray-plate for første gang, må du koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Den nødvendige programvaren legges automatisk til på datamaskinen din. (Du trenger en internettforbindelse.)

Du finner opplysninger om hvordan du skal opprette en plate med PlayMemories Home, i hjelpveiledningen til PlayMemories Home.

B. Opprette ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette Blu-ray-plater med en Blu-ray-opptaker e.l.
Du finner nærmere informasjon i enhetens bruksanvisning.

Merknad

 • Når du oppretter Blu-ray-plater med PlayMemories Home fra filmer som er tatt opp i filmformatet XAVC S eller MP4, konverteres bildekvaliteten til 1920×1080 (60i/50i), og det er ikke mulig å opprette plater med den opprinnelige bildekvaliteten. For å ta opp filmer med den opprinnelige bildekvaliteten, må du kopiere filmer til en datamaskin eller til et eksternt medium.
 • For å opprette en Blu-ray-plate fra filmer tatt opp med filmformatet AVCHD, med [Opptaksinnst.] stilt inn på [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], må du bruke en enhet som er kompatibel med versjon 2.0 av AVCHD-formatet. Blu-ray-platen kan kun spilles av på enheter som er kompatible med versjon 2.0 av AVCHD-formatet.

[228] Hvordan brukeVise på datamaskinerLage filmplaterOpprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) fra film med HD-bildekvalitet

Du kan opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) som kan spilles av på AVCHD-kompatible avspillingsenheter (som for eksempel Sony Blu-ray-spillere eller PlayStation 3 osv.).

A. Opprette med en datamaskin

Med en Windows-datamaskin kan du kopiere filmer som er importert til datamaskinen, og opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) ved hjelp av PlayMemories Home.
Datamaskinen din må kunne opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater).
Når du oppretter en DVD-plate for første gang, må du koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Den nødvendige programvaren legges automatisk til på datamaskinen din. (Du trenger en internettforbindelse.)

Du finner opplysninger om hvordan du skal opprette en plate med PlayMemories Home, i hjelpveiledningen til PlayMemories Home.

B. Opprette ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) med en Blu-ray-opptaker e.l.
Du finner nærmere informasjon i enhetens bruksanvisning.

Merknad

 • Når du oppretter DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) med PlayMemories Home fra filmer som er tatt opp i filmformatet XAVC S eller MP4, konverteres bildekvaliteten til 1920×1080 (60i/50i), og det er ikke mulig å opprette plater med den opprinnelige bildekvaliteten. For å ta opp filmer med den opprinnelige bildekvaliteten, må du kopiere filmer til en datamaskin eller til et eksternt medium.
 • Når du oppretter AVCHD-opptaksplater ved hjelp av PlayMemories Home fra filmer som er tatt opp i filmformatet AVCHD med [Opptaksinnst.] innstilt på [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], konverteres bildekvaliteten, og det er ikke mulig å opprette plater med den opprinnelige bildekvaliteten. Å konvertere bildekvaliteten tar tid. Bruk en Blu-ray-plate hvis du vil lagre filmer med den opprinnelige bildekvaliteten.

[229] Hvordan brukeVise på datamaskinerLage filmplaterOpprette DVD-plater fra filmer med standard bildekvalitet

Du kan opprette DVD-plater som kan spilles av på vanlige DVD-avspillingsenheter (DVD-spillere, datamaskiner som kan spille av DVD-plater osv.).

A. Opprette med en datamaskin

Med en Windows-datamaskin kan du kopiere filmer som er importert til datamaskinen, og opprette DVD-plater ved hjelp av PlayMemories Home.
Datamaskinen din må kunne opprette DVD-plater.
Når du oppretter en DVD-plate for første gang, må du koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Installer den dedikerte tilleggsprogramvaren ved å følge instruksjonene på skjermen. (Du trenger en internettforbindelse.)

Du finner opplysninger om hvordan du skal opprette en plate med PlayMemories Home, i hjelpveiledningen til PlayMemories Home.

B. Opprette ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette DVD-plater med en Blu-ray-opptaker, HDD-opptaker e.l. Du finner nærmere informasjon i enhetens bruksanvisning.

[230] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetForholdsreglerForholdsregler

Sikkerhetskopiere minnekort

Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller: Vær nøye med å sikkerhetskopiere data, for å beskytte dem.

 • Hvis minnekortet tas ut eller produktet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
 • Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektriske forstyrrelser.

Opprette en bildedatabasefil

Hvis du setter inn et minnekort som ikke inneholder en bildedatabasefil, i produktet og slår det på, oppretter produktet automatisk en bildedatabasefil ved hjelp av noe av minnekortets kapasitet. Prosessen kan ta lang tid, og du kan ikke bruke produktet før prosessen er fullført.
Hvis det oppstår en feil i databasefilen, må du eksportere alle bilder til datamaskinen din ved hjelp av PlayMemories Home og deretter formatere minnekortet med dette produktet.

Ikke bruk/oppbevar produktet på følgende steder

 • På svært varme, kalde eller fuktige steder
  I enkelte situasjoner, for eksempel i en bil som står i solen, kan kamerahuset bli deformert. Dette kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.
 • Oppbevaring i direkte sollys eller i nærheten av en ovn
  Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.
 • På steder utsatt for vibrasjoner
 • I nærheten av sterke magnetfelt
 • På sandete eller støvete steder
  Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i produktet. Dette kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal, og i enkelte tilfeller føre til uopprettelige feil.

Om driftstemperaturer

Produktet ditt er beregnet på bruk ved en temperatur på mellom 0 °C og 40 °C. Fotografering på svært kalde eller varme steder som avviker fra dette temperaturintervallet, anbefales ikke.

Informasjon om kondens

 • Hvis produktet flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan det oppstå kondens både inni og utenpå produktet. Kondens kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal.
 • For å forhindre kondens når du flytter produktet rett fra et kaldt til et varmt sted, må du først putte det i en plastpose og forsegle den for å hindre at det kommer luft inn. Vent i omtrent en time, til temperaturen i produktet har nådd omgivelsestemperaturen.
 • Ved kondensdannelse må du slå av produktet og vente ca. en time til kondensen har fordampet. Hvis du forsøker å fotografere med kondens inne i objektivet, vil du ikke få klare bilder.

Om funksjonene som er tilgjengelige på produktet

Dette kameraet er kompatibelt med filmer i formatene 1080 60p og 1080 50p. I motsetning til vanlig standard for opptaksmoduser, nemlig linjesprangmetoden, tar dette produktet opp film etter en progressiv metode. Dette øker oppløsningen og gir et jevnere, mer realistisk bilde.

Om bruk ombord på fly

 • Slå av produktet når du er ombord på fly.

Om kompatibilitet av bildedata

Produktet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system) fra JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med produktet ditt, kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, kan spilles av med produktet ditt.

Om å spille av film på andre enheter

 • Dette produktet bruker MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til opptak i AVCHD-format. Film som er tatt opp i AVCHD-format med dette produktet kan derfor ikke spilles av på følgende enheter.
  • Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke støtter høyprofil
  • Enheter som er inkompatible med AVCHD-formatet

  Dette produktet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til opptak i MP4-format. Dette er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette produktet, bør spilles av på enheter som støtter MPEG-4 AVC/H.264.

 • Plater som er tatt opp med HD-bildekvalitet (high definition, eller høy oppløsning) kan kun spilles av på enheter som er kompatible med AVCHD-formatet.
  DVD-baserte spillere eller opptakere kan ikke spille av disker med HD-bildekvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserte spillere eller opptakere vil kanskje heller ikke løse ut disker med HD-bildekvalitet, som er tatt opp i AVCHD-format.

Om monitoren og objektivet

 • Monitoren er utviklet ved hjelp av avansert presisjonsteknologi som sikrer at over 99,99 % av pikslene er aktivt i bruk. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på monitoren. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke bildene på noen måte.
 • Hvis monitoren eller objektivet eksponeres for direkte sollys over lengre tid, kan dette føre til feil. Vær forsiktig med å plassere produktet i nærheten av vinduer eller utendørs.
 • Ikke utsett objektivet for direkte stråler, som for eksempel laserstråler. Det kan ødelegge bildesensoren og føre til at kameraet ikke virker som det skal.
 • Ikke trykk mot monitoren. Monitoren kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
 • På kalde steder kan bilder bli "hengende igjen" på monitoren. Dette er ikke feil.
 • Hvis det er dråper av vann eller andre væsker på monitoren, må du tørke av den med en myk klut. Hvis monitoren er våt i lengre tid, kan overflaten til monitoren endres eller forringes. Det kan forårsake feil.
 • Ikke bruk makt på objektivet, og ikke utsett den for slag eller støt.

Om blitsen

 • Hvis du ikke bruker blitsen, må du trykke den ned i kamerahuset.
 • Ikke dekk til blitsen med fingrene dine.
 • Ikke bær produktet rundt mens du holder det etter blitsenheten, og ikke bruk unødvendig mye kraft på blitsenheten.
 • Hvis vann, støv eller sand kommer inn i den åpne blitsenheten, kan det utløse en feil.

Om å kassere dette produktet, eller å overføre det til andre

Når du kasserer dette produktet, eller overfører det til andre, må du følge nedenstående prosedyre for å beskytte private opplysninger.
 • Utfør [Tilbakestille innst.] for å tilbakestille alle innstillingene.

[231] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetForholdsreglerInformasjon om det interne, oppladbare batteriet

Dette kameraet er utstyrt med et internt oppladbart batteri som styrer dato, klokkeslett og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av, eller om batteriet er ladet eller utladet. Det oppladbare batteriet lades kontinuerlig når du bruker produktet. Hvis du imidlertid bruker produktet bare i korte perioder, vil det gradvis utlades. Hvis det går rundt 2 måneder uten at du bruker produktet i det hele tatt, utlades batteriet fullstendig. I slike tilfeller må du passe på å lade opp batteriet før du bruker produktet. Selv om det oppladbare batteriet ikke er ladet opp, kan du allikevel bruke produktet så lenge du ikke har behov for å registrere dato og klokkeslett.

Lademetode for det interne, oppladbare batteriet

Sett inn et ladet batteri i produktet, eller koble produktet til en stikkontakt ved hjelp av vekselstrømadapteren (selges separat), og la produktet ligge i 24 timer eller mer med strømmen slått av.

[232] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetForholdsreglerBatteri og batterilader

Lade batteriet

 • Ladetiden er forskjellig etter hvor mye ladning som er igjen, samt ladeforholdene.
 • Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Batteriet vil kanskje ikke lades effektivt utenfor dette temperaturområdet.
 • Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
 • Ikke lad et batteri som nettopp har blitt ladet, eller som nesten er fulladet, før du bruker det. Det kan påvirke batteriets ytelse.
 • Ikke bruk batteriladeren (inkludert) til å lade andre batterier enn batteriene i InfoLITHIUM "M"-serien. Ladning av andre batterier enn den angitte typen kan føre til batterilekkasje, sterk varme, eksplosjon eller elektrisk støt, og kan føre til brannskader eller personskader.
 • Hvis CHARGE-lampen blinker, kan det hende at batteriet ikke fungerer som det skal, eller en annen type batteri enn angitt er satt inn. Forviss deg om at batteriet er riktig. Hvis batteriet er av angitt type, må du fjerne batteriet og sette inn et annet batteri, og kontrollere om batteriladeren fungerer korrekt. Hvis batteriladeren fungerer korrekt, kan det hende at det første batteriet har en feil.
 • Hvis batteriet er skittent, kan det hende at det ikke lades korrekt. Tørk av smusset med en tørr klut.

Om bruk av batteriet

 • Bruk batteriet NP-FM500H. Du kan ikke bruke NP-FM55H, NP-FM50 eller NP-FM30 med dette kameraet.
 • Ladeindikatoren gir kanskje ikke en nøyaktig avlesing, avhengig av batteribruken eller omgivelsene.
 • Batteriet er ikke vanntett. Pass på at ikke batteriet blir vått.
 • Ikke legg batteriet på steder med høye temperaturer, f.eks. i en bil eller i sterkt solskinn.

Bruke batteriet effektivt

 • Når omgivelsestemperaturen er lav, forringes batteriets ytelse, og batteritiden blir redusert. I tillegg reduseres hastigheten på kontinuerlig opptak. Vi anbefaler at du varmer batteriet, for eksempel i lommen, og setter det inn i kameraet rett før du begynner fotograferingen.
 • Hvis du bruker blitsen ofte, tar bilder kontinuerlig, slår kameraet på og av ofte eller bruker lysere innstilling for skjermen, vil batterilevetiden bli redusert.

Batterilevetid

 • Batteriets levetid er begrenset. Hvis du bruker samme batteri gjentatte ganger, eller bruker samme batteri over et lengre tidsrom, vil batterikapasiteten gradvis bli redusert. Hvis den tilgjengelige batteritiden forkortes betydelig, er det antagelig på tide å skifte batteri.
 • Batteriets levetid er forskjellig for ulike batterier, og er også avhengig av lagringsforholdene, driftsbetingelsene og miljøet der batteriet brukes.

Oppbevare batteriet

 • For å opprettholde batteriets funksjon må du lade det opp minst én gang i året og deretter lade det fullstendig ut i kameraet før du oppbevarer det. Ta deretter batteriet ut og oppbevar det på et kjølig og tørt sted.

[233] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetForholdsreglerMinnekort

Du kan bruke følgende typer minnekort med dette kameraet.
For film kan du se "Minnekorttyper som kan brukes til filmopptak" på denne siden.

Memory Stick-medier som kan brukes

 • Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO Duo (Mark2)
 • Memory Stick PRO-HG Duo
 • Memory Stick Micro (M2) (Mark2)

*Memory Stick-medier med en kapasitet på opptil 32 GB er blitt testet, og det er dokumentert at de fungerer med dette kameraet.

SD-kort som kan brukes

 • SD minnekort
 • SDHC minnekort
 • SDXC minnekort
 • microSD minnekort
 • microSDHC minnekort
 • microSDXC minnekort

*SD-kort med en kapasitet på opptil 128 GB er blitt testet, og det er dokumentert at de fungerer med dette kameraet.

Minnekorttyper som kan brukes til filmopptak

Når du tar opp film i XAVC S-format

 • Memory Stick PRO-HG Duo
 • SDHC / microSDHC-minnekort (SD-hastighetsklasse 10 eller UHS-hastighetsklasse U1 eller raskere)
 • SDXC / microSDXC-minnekort med en kapasitet på 64 GB eller mer (SD-hastighetsklasse 10 eller UHS-hastighetsklasse U1 eller raskere)

Når du tar opp film i AVCHD- eller MP4-format

 • Memory Stick PRO Duo (Mark2)
 • Memory Stick PRO-HG Duo
 • Memory Stick Micro (M2) (Mark2)
 • SD-minnekort / microSD-minnekort (SD hastighetsklasse 4 eller raskere, eller UHS hastighetsklasse U1 eller raskere)
 • SDHC-minnekort / microSDHC-minnekort (SD hastighetsklasse 4 eller raskere, eller UHS hastighetsklasse U1 eller raskere)
 • SDXC-minnekort / microSDXC-minnekort (SD hastighetsklasse 4 eller raskere, eller UHS hastighetsklasse U1 eller raskere)

Merknad

 • Hvis et SDHC-minnekort brukes til å ta opp XAVC S-film over lengre tid, vil de innspilte filmene deles inn i filer på 4 GB. Enkeltfilene kan kombineres til én stor fil ved hjelp av PlayMemories Home.
 • Det er ikke mulig å garantere at alle minnekort vil fungere korrekt.
 • Når du bruker et minnekort i dette produktet for første gang, bør du, før du begynner å gjøre opptak, formatere kortet ved hjelp av produktet, så minnekortet fungerer på en stabil måte.
  Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.
 • Hvis du gjentatte ganger tar bilder og sletter dem, og dette pågår lenge, kan det hende at dataene i en fil på minnekortet vil bli fragmentert, og filmopptak kan bli avbrutt midt i opptaket. I slike tilfeller må du lagre bildene på en datamaskin eller et annet lagringssted og deretter utføre [Formater].
 • Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert på en datamaskin, vil fungere i produktet.
 • Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes.
 • Vi anbefaler deg å sikkerhetskopiere viktige data til harddisken på en datamaskin.
 • Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.
 • Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med fingrene eller en metallgjenstand.
 • Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
 • Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.
 • Ikke utsett minnekortet for vann.
 • Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.
 • Minnekortet kan være varmt når det har vært i bruk over lengre tid. Vær forsiktig når du håndterer det.
 • Ikke fjern batteriet eller minnekortet, eller slå av kameraet mens tilgangslampen er tent. Dette kan skade dataene på minnekortet.
 • Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for sterke magnetisk felt, statisk elektrisitet eller elektrisk støy, kan dataene på minnekortet bli ødelagt.
 • Ikke sett inn et minnekort som ikke passer i minnekortsporet. Hvis du gjør det, vil det forårsake feil.
 • Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
  • På steder med høy temperatur, f.eks. i en bil som er parkert i solen.
  • På steder som er utsatt for direkte sollys
  • På fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
 • Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort, kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT når de er koblet sammen med en mikro-USB-kabel. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til produktet. Hvis du kobler produktet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som svar på denne oppfordringen, fordi det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.)
 • Når du skal bruke en Memory Stick Micro med dette produktet, må du huske å sette inn Memory Stick Micro i en M2-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en Memory Stick Micro i produktet uten en M2-adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut av produktet.
 • For å bruke et microSD-minnekort sammen med dette produktet må du først sette microSD-minnekortet inn i en passende adapter.
 • Når du setter inn et minnekort i minnekortadapteren, må du kontrollere at minnekortet er satt inn riktig vei og så langt det går. Hvis kortet ikke settes inn på riktig måte, kan det forårsake funksjonssvikt.

[234] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetRengjøre dette produktetOm rengjøring

Rengjøre linsen og blitsen

Tørk av blitsoverflaten med en myk klut for å fjerne fingeravtrykk, støv og lignende.

Rengjøre linsen

 • Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, som f.eks. tynner eller bensin.
 • Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser (fås i fotoutstyrsbutikker). Hvis støv sitter fast på overflaten, tørker du det av med en myk klut eller et papirlommetørkle som er lett fuktet med linserensevæske. Tørk i sirkelbevegelser fra midten mot kantene. Ikke sprut linserensevæske direkte på linsen.

Rengjøre blitsen

Rengjør blitsoverflaten før bruk. Smuss på blitsoverflaten kan begynne å ryke eller brenne på grunn av varme fra blitslyset. Tørk av blitsen med en myk klut for å fjerne smuss, støv og lignende.

Rengjøre kamerahuset

Ikke berør de delene av produktet som befinner seg innenfor objektivfatningen, som f.eks. en objektivsignalkontakt. For å gjøre rent innenfor objektfatningen må du bruke en blåser* av den typen som er tilgjengelig i handelen, til å blåse bort støv.

*Ikke bruk en blåsespray, da den kan forårsake feil.

Rengjøre produktoverflaten

Rengjør produktoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade på overflaten eller huset:

 • Ikke utsett produktet for kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem eller insektgift.
 • Ikke ta på produktet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
 • Ikke la produktet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.

Rengjøre skjermen

 • Hvis olje, fuktighetskrem eller lignende fra hendene dine blir værende på skjermen, skal det mindre til for at bildebelegget løsner. Tørk av olje eller fuktighetskrem så raskt som mulig.
 • Hvis du tørker av skjermen hardt med tørkepapir eller lignende, kan det bli riper i belegget.
 • Hvis det kommer fingermerker eller støv på skjermen, fjerner du dette forsiktig fra overflaten og tørker deretter over skjermen med en myk klut.

[235] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetAntall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for filmAntall stillbilder

Antallet stillbilder kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.

[Bildestørr.]: [L: 24M]
Når [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2]*

Standard

2 GB: 330 bilder

4 GB: 660 bilder

8 GB: 1300 bilder

16 GB: 2700 bilder

32 GB: 5400 bilder

64 GB: 10500 bilder

Fin

2 GB: 200 bilder

4 GB: 405 bilder

8 GB: 820 bilder

16 GB: 1650 bilder

32 GB: 3300 bilder

64 GB: 6600 bilder

Ekstra fin

2 GB: 100 bilder

4 GB: 200 bilder

8 GB: 405 bilder

16 GB: 810 bilder

32 GB: 1600 bilder

64 GB: 3250 bilder

RAW og JPEG

2 GB: 53 bilder

4 GB: 105 bilder

8 GB: 215 bilder

16 GB: 435 bilder

32 GB: 880 bilder

64 GB: 1750 bilder

RAW

2 GB: 73 bilder

4 GB: 145 bilder

8 GB: 295 bilder

16 GB: 600 bilder

32 GB: 1200 bilder

64 GB: 2400 bilder

*Når [Bildeforhold] er stilt inn på noe annet enn [3:2], kan du lagre flere bilder enn det som er vist ovenfor.(Unntatt når [Kvalitet] er angitt som [RAW].)

Merknad

 • Selv når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren "9999".
 • Når et bilde som er tatt opp ved hjelp av et annet produkt, spilles av på dette produktet, vil bildet kanskje ikke vises i riktig størrelse.

[236] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetAntall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for filmOpptakstid for film

Tabellen nedenfor viser et anslag for maksimale opptakstider som kan lagres på et minnekort som er formatert med dette produktet. Disse tallene er de samlede tidene for alle filmfiler på minnekortet. Gjenværende opptakstid kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.

(h (timer), m (minutter))

[Filformat]:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

8 GB: 15 m

16 GB: 35 m

32 GB: 1 h 15 m

64 GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

8 GB: 15 m

16 GB: 35 m

32 GB: 1 h 15 m

64 GB: 2 h 35 m

24p 50M (kun for 1080 60i-kompatible modeller)

8 GB: 15 m

16 GB: 35 m

32 GB: 1 h 15 m

64 GB: 2 h 35 m

[Filformat]:[AVCHD]

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 30 m

64 GB: 5 h 5 m

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 30 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

8 GB: 1 h

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 30 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

8 GB: 1 h

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

[Filformat]:[MP4]

1440×1080 12M

8 GB: 1 h 20 m

16 GB: 2 h 45 m

32 GB: 5 h 30 m

64 GB: 11 h 5 m

VGA 3M

8 GB: 4 h 55 m

16 GB: 10 h

32 GB: 20 h

64 GB: 40 h 10 m

Den maksimale varigheten på et kontinuerlig opptak er rundt 29 minutter per opptak (begrenset av produktspesifikasjonene).For film i formatet [MP4 12M] kan du ta sammenhengende opptak på rundt 20 minutter (begrenses av filstørrelsen på 2 GB).

Merknad

 • Den gjenværende opptakstiden for film varierer, fordi produktet er utstyrt med VBR (Variable Bit Rate, eller variabel overføringshastighet), som automatisk justerer bildekvaliteten etter den scenen som tas opp.
  Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet klarere, men den gjenværende opptakstiden er kortere, fordi det kreves mer minne til opptaket.
  Den gjenværende opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse.

[237] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetBruke dette produktet i utlandetPluggadapter

Du kan bruke batteriladeren og vekselstrømadapteren AC-PW10AM i alle land eller områder hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm og 50 Hz eller 60 Hz.

Merknad

 • Ikke bruk en elektronisk spenningstransformator, da dette kan føre til feil.

[238] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetBruke dette produktet i utlandetOm fargesystemer for TV

For at du skal kunne vise filmer som er tatt opp med dette produktet på et TV-apparat, må produktet og TV-en bruke samme farge-TV-system. Sjekk hvilket TV-system som benyttes i landet eller området der du bruker produktet.

 • NTSC-system:
  Bahamas, Bolivia, Canada, Mellom-Amerika, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, Filippinene, USA, Venezuela osv.

 • PAL-systemet:
  Australia, Østerrike, Belgia, Kina, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Hong Kong, Ungarn, India, Indonesia, Italia, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Thailand, Tyrkia, Storbritannia, Vietnam osv.

 • PAL-M-system:
  Brasil

 • PAL-N system:
  Argentina, Paraguay, Uruguay

 • SECAM-system:
  Bulgaria, Frankrike, Hellas, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Russland, Ukraina osv.

[239] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetAnnen informasjonLisens

Lisensmerknader

Med dette produktet følger programvare som er underlagt lisensavtaler fra programvarens eiere. I tråd med forespørsler fra opphavsrettsinnehaverne av denne programvaren er vi forpliktet til å informere om følgende: Les følgende avsnitt. Lisensene (på engelsk) er lagret i produktets internminne. Hvis du ønsker å lese lisenser i mappen "PMHOME" - "LICENSE", må du opprette en masselagringstilkobling mellom produktet og datamaskinen.

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG ANNEN ULØNNET BRUK VED EN FORBRUKER FOR

(i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER

(ii) DEKODING AV AVC-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER INVOLVERT I EN PERSONLIG AKTIVITET OG/ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE AVC-VIDEO.

DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. YTTERLIGERE OPPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare

Programvare som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i produktet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.

Kildekode er tilgjengelig på Internett.

Bruk følgende URL for å laste den ned.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.

[240] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetAnnen informasjonSpesifikasjoner

Kamera

[System]

Kameratype:
Innebygd blits Digitalkamera med utskiftbart objektiv
Objektiv:
Sony A-fatningsobjektiv

[Bildesensor]

Bildeformat:
23,5 mm × 15,6 mm (APS-C-format) CMOS-bildesensor
Totalt antall piksler for sensoren:
Ca. 24 160 000 piksler
Effektivt antall piksler for kameraet:
Ca. 24 780 000 piksler

[SteadyShot]

For stillbilder:
System: Skiftemekanisme for bildesensor
For filmer:
System: Elektronisk

[Antistøv]

System:
Antistøvbelegg på bildesensor og skiftemekanisme for bildesensor

[Autofokussystem]

System:
TTL-fasedetekteringssystem (med F2,8 sentersensor), 79 punkter (krysstype med 15 punkter)
Sensitivitetsområde:
–2 EV til 18 EV (ved tilsvarende ISO 100)
AF-lys:
Ca. 1 m til 5 m

[Elektronisk søker]

Type:
Elektronisk søker (organisk elektro-luminescens)
Skjermstørrelse:
1,0 cm (type 0,39)
Antall punkter:
1 440 000 punkter
Rammedekning:
100%
Forstørrelse:
Ca. 0,88 ×
Ca. 0,57 × (tilsvarende 35 mm format) med 50 mm objektiv på uendelig, –1 m–1
Øyepunkt:
Cirka 26,5 mm fra øyemuslingen og ca. 23 mm fra øyemuslingens ramme ved –1 m–1 (kompatibel med CIPA-standarden)
Diopterjustering:
–4,0 m–1 til +3,0 m–1

[Skjerm]

LCD-skjerm:
6,7 cm (type 2,7) TFT drive/Clear Photo LCD-skjerm
Antall punkter:
460 800 punkter

[Eksponeringskontroll]

Målecelle:
"Exmor" CMOS-sensor
Målemetode:
1 200-soners evaluativ måling
Måleomfang:
–2 EV til +17 EV på flere segmenter, sentervektet, punktmoduser (ved tilsvarende ISO 100 med F1,4 objektiv)
ISO-sensitivitet (anbefalt eksponeringsindeks):
Stillbilder: AUTO, ISO 100 til 25 600 (1/3 EV-trinn)
Filmer: AUTO, ISO 100 til 12 800 (1/3 EV-trinn)
Eksponeringskompensering:
±5,0 EV (byttbar mellom 1/3 EV og 1/2 EV-trinn)

[Lukker]

Type:
Elektronisk kontrollert type med vertikal krysning og brennpunktsflate
Hastighetsområde:
Stillbilder: 1/4 000 sekund til 30 sekunder, BULB
Film: 1/4 000 sekund til 1/4 sekund (1/3 EV-trinn)
 • 1080 60i-kompatibel enhet
  opptil 1/60 sekund i AUTO-modus (opptil 1/30 sekund i automatisk modus med lav lukkerhastighet)
 • 1080 50i-kompatibel enhet
  opptil 1/50 sekund i AUTO-modus (opptil 1/25 sekund i automatisk modus med lav lukkerhastighet)
Blitssynkroniseringshastighet:
1/160 sekund

[Innebygd blits]

Blits G.nr.:
GN 12 (i meter ved ISO 100)
Ladetid:
Ca. 3 sekunder
Blitsdekning:
Dekker 16 mm objektiv (brennvidde indikert på objektivet)
Blitskompensering:
±3,0 EV (byttbar mellom 1/3 EV og 1/2 EV-trinn)
Blitsområde:
ISO-innstilling: ISO 100
Blender: F2,8
1 m – 4,3 m
Blender: F4,0
1 m – 3 m
Blender: F5,6
1 m – 2,1 m
ISO-innstilling: ISO 200
Blender: F2,8
1 m – 6,1 m
Blender: F4,0
1 m – 4,2 m
Blender: F5,6
1 m – 3 m
ISO-innstilling: ISO 400
Blender: F2,8
1,4 m – 8,6 m
Blender: F4,0
1 m – 6 m
Blender: F5,6
1 m – 4,3 m
ISO-innstilling: ISO 800
Blender: F2,8
2 m – 12 m
Blender: F4,0
1,4 m – 8,5 m
Blender: F5,6
1 m – 6,1 m

[Kontinuerlig opptak]

Hastighet på kontinuerlig opptak:
[Telezoom serieb. AE]:
Maksimalt 8 bilder i sekundet/ : Maksimalt 5 bilder i sekundet/ : Maksimalt 2,5 bilder i sekundet
 • Basert på våre måleforhold. Hastigheten på kontinuerlig opptak kan være lavere avhengig av opptaksforholdene.
Det maksimale antallet kontinuerlige bilder:
I [Telezoom serieb. AE]-modus
Ekstra fin: 34 bilder
Fin: 63 bilder
Standard: 112 bilder
Ved kontinuerlig fremtrekk
Ekstra fin: 21 bilder
Fin: 32 bilder
Standard: 35 bilder
RAW og JPEG: 8 bilder
RAW: 8 bilder

[Bildezoomavspilling]

Skaleringsområde:
Bildestørrelse:
L: Ca. ×1,0 – ×18,75/
M: Ca. ×1,0 – ×13,25/
S: Ca. ×1,0 – ×9,4

[Opptaksformat]

Filformat:
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF grunnlinje)-kompatibel, RAW (Sony ARW 2.3-format)
Film (XAVC S-format):
Kompatibel med MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver. 1.0-format
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: LPCM 2-kanals (48 kHz 16 bit)
Film (AVCHD-format):
AVCHD-format Ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2-kanals, utstyrt med Dolby Digital Stereo Creator
 • Produsert med lisens fra Dolby Laboratories.
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2ch

[Opptaksmedia]

Memory Stick PRO Duo, SD-kort

[Inngangs-/utgangskontakter]

Multi/Micro USB-terminal*:
USB-kommunikasjon, Hi-Speed USB (USB 2.0)

*Støtter enheter som er kompatible med mikro-USB.

HDMI:
HDMI-mikrokontakt type D
Mikrofonkontakt:
Ø 3,5 mm stereominikontakt

[Strøm, generelt]

Batteri:
NP-FM500H Oppladbart batteri

[Strømforbruk (under opptak)]

Ved bruk av en DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM II*
Ved bruk av søkeren: ca. 2,7 W
Ved bruk av skjermen: ca. 2,5 W

*Inkludert med ILCA-68K.

[Andre]

Mikrofon:
Stereo
Høyttaler:
Monolyd
Exif-utskrift:
Kompatibel
DPOF:
Kompatibel
PRINT Image Matching III:
Kompatibel
Dimensjoner:
142,6 mm × 104,2 mm × 82,8 mm (B/H/D, unntatt fremspring)
Masse:
Ca. 675 g (med batteri og Memory Stick PRO Duo)
Ca. 596 g (kun kamerahus)
Driftstemperatur:
0 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur:
–20°C til +60°C

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Batterilader/batteri

BC-VM10A batterilader

Inngangskapasitet:
AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 9 W
Utgangskapasitet:
8,4 V likestrøm, 0,75 A

NP-FM500H Oppladbart batteri

Batteritype:
Litiumion-batteri
Maksimal spenning:
DC 8,4 V
Nominell spenning:
DC 7,2 V
Maksimal ladespenning:
DC 8,4 V
Maksimal ladestrøm:
2,0 A
Kapasitet:
11,5 Wh (1 600 mAh)

Objektiv DT 18-55mm F3,5-5,6 SAM II (inkludert med ILCA-68K)

Tilsvarende brennvidde for 35 mm-format*:
27 mm – 82,5 mm
Objektivgrupper/-elementer:
7/8
Synsvinkel*:
76° – 29°
Minimum fokus**:
0,25 m
Maksimum forstørrelse:
0,34
Minimal f-stopp:
f/22 - f/36
Filterdiameter:
55 mm
Dimensjoner (maks. diameter × høyde):
Ca. 71,6 mm × 69 mm
Masse:
Ca. 222 g

*Verdiene for brennvidde og synsvinkel tilsvarende 35 mm-format er basert på digitalkamera med utskiftbart objektiv utstyrt med en bildesensor med APS-C-størrelse.

**Minimum fokus er den korteste avstanden fra bildesensoren til motivet.

 • Dette objektivet er utstyrt med en avstandssensor. Avstandssensoren gir deg en mer nøyaktig måling (ADI) ved å bruke en blits med ADI-funksjonalitet.
 • Avhengig av objektivmekanismen kan brennvidden bli endret ved endring av fotograferingsavstanden. Brennvidden forutsetter at objektivet er fokusert på uendelig.
 • Uendeligposisjonen tillater noe justering for å kompensere for fokusskift forårsaket av temperaturendring. Når du skal fotografere et motiv med uendelig avstand i MF-modus, må du bruke søkeren og stille inn fokus.

Om brennvidde

Bildevinkelen til dette kameraet er smalere enn for et 35 mm-formats kamera. Du kan finne hvilken brennvidde som omtrent tilsvarer et 35 mm-formats kamera og fotografere med samme bildevinkel ved å øke brennvidden til objektivet med halvparten. For eksempel ved å bruke et 50 mm objektiv kan du få omtrent tilsvarende et 75 mm objektiv for et 35 mm-formats kamera.

Om kompatibilitet av bildedata

 • Dette kameraet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system) etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med kameraet ditt, kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, kan spilles av med kameraet ditt.

[241] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetVaremerkerVaremerker

 • Følgende merker er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Corporation.
  , , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, PhotoTV HD, InfoLITHIUM, PlayMemories Online, PlayMemories Online-logoen, PlayMemories Home, PlayMemories Home-logoen

     Multigrensesnittssko, multigrensesnittssko-logoen

 • XAVC S og er registrerte varemerker for Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive og AVCHD Progressive-logoen er varemerker for Panasonic Corporation og Sony Corporation.
 • Dolby og det doble D-symbolet er varemerker som eies av Dolby Laboratories.
 • HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows og DirectX er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
 • Mac og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc.
 • SDXC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
 • Eye-Fi er et varemerke for Eye-Fi Inc.
 • I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken som regel varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller produsenter. Merkene ™ og ® vil kanskje ikke være angitt i alle tilfeller i denne håndboken.

[242] FeilsøkingHvis du har problemerHvis du har problemerFeilsøking

Hvis du får problemer med produktet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:

 1. Se punktene under "Feilsøking", og kontroller så produktet.
 2. Ta ut batteriet, vent ca. ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på produktet.
 3. Initialiser innstillingene.
 4. Konsulter forhandleren din eller det lokale, autoriserte servicesenteret. Du finner mer informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål på nettsidene våre for brukerstøtte.
  http://www.sony.net/

[243] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømDu kan ikke sette batteriet inn i produktet.

 • Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn slik at batteriets låsehendel går i lås.

[244] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømDu kan ikke slå på produktet.

 • Etter at du har satt batteriet inn i kameraet, kan det ta en liten stund før produktet er klart til bruk.
 • Forviss deg om at batteriet er satt inn riktig.
 • Batteriet vil lades ut av seg selv, selv om du ikke bruker det. Lad batteriet før bruk.
 • Forviss deg om at batteriet er NP-FM500H .

[245] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømStrømmen slås plutselig av.

 • Hvis produktet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte produktet. I så fall vises en melding på produktets skjerm før produktet slås av.

[246] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømIndikatoren for gjenværende batteristrøm viser feil nivå.

 • Dette skjer når du bruker produktet på ekstremt varme eller kalde steder.
 • Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt.

[247] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strøm CHARGE-lampen til batteriladeren blinker mens batteriet lades.

 • Forviss deg om at batteriet er NP-FM500H .
 • Batterier som ikke har vært brukt på mer enn et år, kan ha tatt skade.
 • Dette forekommer bare hvis du lader batteriet i ekstremt varme eller kalde miljøer. Den beste temperaturen for lading av batteriet er mellom 10 °C og 30 °C.

[248] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDu kan ikke lagre bilder.

 • Du bruker et minnekort der skrivebeskyttelsesbryteren står på LOCK. Sett bryteren i opptaksstilling.
 • Sjekk ledig kapasitet på minnekortet.
 • Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
 • Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på.
 • [Selvutløser] er aktivert.

[249] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmOpptaket tar lang tid.

 • Støyreduksjonsfunksjonen behandler et bilde. Dette er ikke feil.
 • Du fotograferer i RAW-modus. Siden RAW-datafiler er store, kan det ta tid å fotografere i RAW-modus.
 • [Auto HDR]-funksjonen behandler et bilde.
 • Produktet samler bilder.

[250] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmBildet er ute av fokus.

 • Motivet er for tett innpå. Sjekk objektivets minimumsbrennvidde.
 • Lyset i omgivelsene er ikke tilstrekkelig.
 • Motivet du fotograferer egner seg ikke for autofokusering. Gjør opptak i [Fleksibelt punkt]-modus eller modus for manuelt fokus.

[251] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmBlitsen virker ikke.

 • Hev blitsen.
 • Du kan ikke bruke blitsen i følgende situasjoner:
  • [Nattscene] eller [Håndh. kam. i halvlys] er angitt i Scenevalg.
  • Under panoramafotografering.
  • Under filmopptak

[252] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmUklare runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.

 • Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.

[253] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmOpptaksdato og -tidspunkt vises ikke på skjermen.

 • Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.

[254] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDato og klokkeslett registreres ikke riktig.

 • Still inn korrekt dato og klokkeslett.
 • Området som angis ved hjelp av [Områdeinnstilling], skiller seg fra det faktiske området. Velg det faktiske området.

[255] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp film Lampen for blenderverdi og/eller lukkerhastighet og/eller måling blinker.

 • Motivet er for lyst eller for mørkt til at det kan fotograferes med den nåværende blenderverdien og/eller lukkerhastigheten. Juster innstillingene igjen.

[256] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmFargene i bildet er ikke riktige.

 • Juster [Hvitbalanse].
 • [Bildeeffekt] er angitt. Still inn [Bildeeffekt][Av].
 • For å tilbakestille innstillingene til standardverdiene, må du utføre [Tilbakestille innst.].

[257] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDet oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.

 • Under dårlige lysforhold øker lysstyrken på skjermen, slik at det blir enklere å se innholdet. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.

[258] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmMotivet har røde øyne.

 • Still inn [Rødøyereduksj.][På].
 • Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde.
 • Gjør rommet lysere og fotografer motivet.

[259] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDet vises flekker på skjermen som ikke forsvinner.

 • Dette er ikke feil. Disse punktene lagres ikke.

[260] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDu kan ikke ta seriebilder.

 • Minnekortet er fullt. Slette unødvendige bilder.
 • Det er lite strøm på batteriet. Sett inn et ladet batteri.

[261] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmBildet er uklart i søkeren.

 • Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av diopterjusteringsskiven.

[262] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmBildet er hvitaktig (bluss)./Lys blir uskarpt på bildet (ekkoeffekt).

 • Når du retter objektivet mot en sterk lyskilde, kommer det for mye lys inn i objektivet, og bildet kan bli hvitt (bluss), eller forårsake uskarpheter (ekkoeffekt), men dette er ikke en feil.
  Når du skal bruke et zoomobjektiv, må du sette på objektivskjermen.
  Du må også komponere bildene slik at du unngår bakgrunnsbelysning.

[263] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmHjørnene i bildet er for mørke.

 • Hvis du bruker et filter eller en skjerm, kan du ta av disse og prøve å ta bildet på nytt. Avhengig av hvor tykt filteret er og om skjermen er festet ordentlig, kan litt av filteret eller skjermen komme med på bildet. De optiske egenskapene til enkelte objektiver kan få kanten av bildet til å virke for mørk (for lite lys). Du kan kompensere for dette fenomenet med [Skyggekomp.].

[264] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmBildet er uklart.

 • Påse at [SteadyShot] er stilt inn på [På].
 • Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til kamerarystelser. Det anbefales å bruke stativ eller blits. [Håndh. kam. i halvlys] i [Scenevalg] er også effektivt mot uskarphet.

[265] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmSkjermen blir mørk etter kort tid.

 • Hvis det går en viss tid uten at du bruker produktet, aktiveres strømsparemodus. Strømsparemodus avsluttes når du betjener produktet, for eksempel når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

[266] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDet tar for lang tid å lade blitsen.

 • Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge, kan ladingen ta lengre tid enn vanlig for at kameraet ikke skal bli overopphetet.

[267] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmKontrollskiven virker ikke.

 • [Ratt/hjul-lås] er på. Hold Fn-knappen nede, inntil låsen er løst, eller still inn [Ratt/hjul-lås] [Lås opp].

[268] FeilsøkingFeilsøkingVise bilderBilder kan ikke avspilles.

 • Sjekk at minnekortet er satt helt inn i produktet.
 • Mappe-/filnavnet på datamaskinen har blitt endret.
 • Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin eller bildefilen er tatt opp med et produkt av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen på produktet ditt.
 • Produktet er i USB-modus. Koble produktet fra datamaskinen.
 • Bruk PlayMemories Home til å spille av bilder som er lagret på datamaskinen din på dette produktet.

[269] FeilsøkingFeilsøkingVise bilderDato og klokkeslett vises ikke.

 • Skjermvisningen er stilt inn på å vise kun bilder. Trykk på DISP (skjerminnstilling) på kontrollhjulet for å vise informasjonen.

[270] FeilsøkingFeilsøkingVise bilderBildet kan ikke slettes.

 • Opphev beskyttelsen.

[271] FeilsøkingFeilsøkingVise bilderBildet ble slettet ved en feiltakelse.

 • Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder du ikke vil slette.

[272] FeilsøkingFeilsøkingVise bilderDet er ikke mulig å sette et DPOF-merke.

 • Du kan ikke sette DPOF-merker på RAW-bilder.

[273] FeilsøkingFeilsøkingDatamaskinerDatamaskinen gjenkjenner ikke dette produktet.

 • Still inn [USB-tilkobling][Masselager].
 • Bruk mikro-USB-kabelen (inkludert) til å koble sammen enhetene.
 • Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen.
 • Koble fra alt utstyr bortsett fra dette produktet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.
 • Koble dette produktet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.

[274] FeilsøkingFeilsøkingDatamaskinerDu kan ikke importere bilder.

 • Koble sammen dette produktet og datamaskinen din på riktig måte via USB.
 • Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil kunne importere bildene til en datamaskin. Ta bilder med et minnekort som er formatert av dette produktet.

[275] FeilsøkingFeilsøkingDatamaskinerBildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på en datamaskin.

 • Du spiller av filmen direkte fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen din ved å bruke PlayMemories Home, og spill den av.

[276] FeilsøkingFeilsøkingDatamaskinerBilder som er eksportert fra en datamaskin, kan ikke vises på dette produktet.

 • Bruk PlayMemories Home til å kopiere bilder som er lagret på en datamaskin, til et minnekort som er satt inn i dette produktet, for deretter å vise dem på dette produktet.

[277] FeilsøkingFeilsøkingMinnekortMinnekortet ble formatert ved en feiltakelse.

 • Alle data på minnekortet blir slettet ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dataene.

[278] FeilsøkingFeilsøkingUtskriftDu kan ikke skrive ut bilder.

 • RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først konvertere dem til JPEG-bilder ved hjelp av "Image Data Converter".

[279] FeilsøkingFeilsøkingUtskriftFargene på bildet er rare.

 • Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus, med sRGB-skrivere som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), skrives bildene ut med lavere metningsgrad.

[280] FeilsøkingFeilsøkingUtskriftBilder skrives ut med begge kantene beskåret.

 • Avhengig av skriveren vil venstre, høyre, øvre og nedre kant av bildet bli beskåret. Spesielt hvis du skriver ut et bilde som er tatt med [Bildeforhold] stilt inn på [16:9], kan sidene på bildet bli beskåret.
 • Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve skriverinnstillingene for trimming eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller ikke.
 • Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut bildene uten å beskjære begge kantene.

[281] FeilsøkingFeilsøkingUtskriftDu kan ikke skrive ut bilder med dato.

 • Hvis du vil skrive ut bilder med dato, må du bruke [Utskriftsinnstilling] under [Spesif. Utskrift].
 • Du kan skrive ut bilder med datoen lagt på bildet, hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exif-informasjon. Hvis du trenger informasjon om kompatibilitet med Exif, kan du kontakte produsenten av skriveren eller programvaren.
 • Ved hjelp av PlayMemories Home kan du skrive ut bilder med dato, uten å lagre datoen.
 • Når du skriver ut bilder i en fotoforretning, kan bildene skrives ut med datoen påført hvis du ber om det.

[282] FeilsøkingFeilsøkingAnnetObjektivet dugger.

 • Luftfuktigheten har kondensert. Slå av produktet og la det ligge i omtrent en time før du bruker det igjen.

[283] FeilsøkingFeilsøkingAnnetProduktet blir varmt når du bruker det over lengre tid.

 • Dette er ikke feil. Slå av produktet, og ikke bruk det på en stund.

[284] FeilsøkingFeilsøkingAnnetSkjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på produktet.

 • Still inn dato og klokkeslett igjen.
 • Det interne, oppladbare reservebatteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri, og la det være i ro i 24 timer med strømmen av.

[285] FeilsøkingFeilsøkingAnnetAntall bilder som kan tas, blir ikke redusert eller det reduseres med to bilder om gangen.

 • Dette skyldes at kompresjonsforholdet og bildestørrelsen etter komprimering varierer fra bilde til bilde når du tar JPEG-bilder .

[286] FeilsøkingFeilsøkingAnnetProduktet fungerer ikke som det skal.

 • Slå av produktet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis produktet er varmt, må du ta ut batteriet og la det avkjøle seg før du forsøker denne korrigerende prosedyren.
 • Hvis du bruker en vekselstrømadapter av typen AC-PW10AM (selges separat), må du koble fra strømkabelen. Koble til strømkabelen og slå på produktet igjen. Hvis produktet hyppig gjentar samme feil, eller fortsatt ikke virker når du har prøvd disse løsningene, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din eller et autorisert Sony-servicesenter.

[287] FeilsøkingMeldingerMeldingerAdvarsler

Still inn område/dato/tid.

 • Angi område, dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt produktet på lenge, må du lade det interne, oppladbare reservebatteriet.

Utilstrekkelig strøm.

 • Rengjøringsmodusen vil ikke fungere når gjenværende batteriladning er mindre enn (3). Vi anbefaler å bruke vekselstrømadapteren AC-PW10AM når du bruker rengjøringsmodus.

Kan ikke bruke minnekortet. Formatere?

 • Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg [Enter], og formater deretter minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli slettet. Det kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du bytte ut minnekortet.

Minnekortfeil

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
 • Formatering mislyktes. Formater minnekortet igjen.

Kan ikke lese minnekortet. Sett inn minnekortet på nytt.

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
 • Minnekortet er skadet.
 • Kontaktdelen av minnekortet er skitten.

Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt.

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.

Behandler...

 • Når du utfører støyreduksjon, iverksettes reduksjonsprosessen. Du kan ikke ta nye bilder mens støyreduseringen pågår.

Kan ikke vise bilde.

 • Bilder som er tatt med andre produkter, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke vises.

Gjenkjenner ikke objektivet. Sett det ordentlig på.

 • Objektivet er ikke satt riktig på eller det er ikke satt på i det hele tatt. Hvis meldingen vises mens et objektiv er montert, må du sette på objektivet på nytt. Hvis meldingen vises ofte, må du kontrollere om kontaktene på objektivet og produktet er rene eller ikke.
 • Når du setter produktet på et teleskop eller liknende, må du stille inn [Utløser uten objektiv][Aktiver].

Kan ikke skrive ut.

 • Du har prøvd å merke RAW-bilder med et DPOF-merke.

Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.

 • Produktet er blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av kameraet. La produktet bli avkjølt, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.


 • Du har tatt bilder over et lengre tidsrom, slik at produktets temperatur har økt. Avslutt opptakene til produktet er avkjølt.

Opptak er ikke tilgjengelig i dette filmformatet.

 • Still inn [Filformat][MP4].


 • Antall bilder overstiger det antallet som produktets datobehandling kan håndtere i en databasefil.


 • Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til en datamaskin, og gjenopprett minnekortet.

Feil i bildedatabasefil

 • Det har oppstått en feil i bildedatabasefilen. Velg [Oppsett][Gjenoppr. bilde-DB].

Systemfeil.
Kamerafeil. Slå strømmen av, så på.

 • Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din, eller et autorisert Sony-servicesenter.

Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.

 • Bilder som er tatt med andre produkter, kan kanskje ikke forstørres eller roteres.

[288] FeilsøkingSituasjoner som er vanskelige å håndtere for dette produktetSituasjoner som er vanskelige å håndtere for dette produktetSituasjoner som er vanskelige å håndtere for dette produktet

Under visse forhold klarer produktet ikke å utnytte enkelte funksjoner fullt ut.
Ved fotografering under følgende forhold må du enten komponere bildet på nytt eller endre opptaksmodus før du fortsetter fotograferingen.

For lite lys

 • Panoramafotografer.
 • Målsøking-AF

For mye lys

 • Målsøking-AF

Varierende lysstyrke

 • Målsøking-AF

Flimrende lys

 • Panoramafotografer.

For kort avstand mellom motivet og produktet

 • Panoramafotografer.

Motiv med store bevegelser, eller motiv som beveger seg for raskt

 • Fremragende auto
 • Panoramafotografer.
 • Auto HDR
 • Målsøking-AF

For små eller for store motiver

 • Panoramafotografer.
 • Målsøking-AF

Scener med lite kontrast, for eksempel himmelen eller en sandstrand

 • Panoramafotografer.
 • Fremragende auto
 • Varigh. AF-spor.

Scener i konstant endring, for eksempel en foss

 • Panoramafotografer.
 • Fremragende auto
 • Varigh. AF-spor.