Podporované modely fotoaparátov

Táto jednotka je Diaľkový ovládač kompatibilný s funkciou rozhrania Bluetooth.

Informácie o fotoaparátoch, ktoré možno k tejto jednotke pripojiť, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite.

https://www.sony.net/dics/p1bt/