Potvrdenie nastavení fotoaparátu

Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (sieť) → ([Transfer/Remote] →) [Bluetooth Rmt Ctrl] a nezabudnite vybrať [On].

Poznámka

  • Funkciu na prepojenie informácií o polohe so smartfónom nemožno používať, kým je položka [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavená na [On].

  • Infračervený diaľkový ovládač nemôžete používať, kým je položka [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavená na [On].

  • Kým je položka [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavená na možnosť [On], fotoaparát sa neprepne do úsporného režimu napájania. Po dokončení zmeňte pomocou diaľkového ovládača s rozhraním Bluetooth nastavenie na [Off].