Spárování jednotky s nasazeným fotoaparátem

Sestavte spojení Bluetooth mezi touto jednotkou a fotoaparátem.

Před sestavením spojení Bluetooth musíte jednotku spárovat s fotoaparátem (registrace zařízení).

Poznámka

 • Následující příklad uvádí instalační postup pro digitální fotoaparáty s výměnnými objektivy Sony a digitální fotoaparáty Sony.

 • Před začátkem párování ověřte, že přepínač LOCK na této jednotce NENÍ v poloze „LOCK“.

 1. Na fotoaparátu vyberte položky MENU → (síť) → [Nastavení Bluetooth] → [Funkce Bluetooth] → [Zapnuto].
 2. Na fotoaparátu vyberte položky MENU → (síť) → [Dálk. ovl. Bluetooth] → [Zapnuto].

  Zobrazí-li se obrazovka párování na displeji fotoaparátu, přejděte na krok.

 3. Na fotoaparátu vyberte položky MENU → (síť) → [Nastavení Bluetooth] → [Párování].
 4. Stiskněte a alespoň 7 sekund podržte tlačítko PHOTO () a současně stranu T () tlačítka zoomu na této jednotce.

 5. Když se na displeji fotoaparátu zobrazí zpráva s potvrzením, vyberte položku [OK].

  Zobrazí se a dojde k zahájení párování.

  Po dokončení párování se zobrazí [Spárováno.].

Poznámka

 • Není-li spárování úspěšné, indikátor na této jednotce rychle bliká. Pokud k tomu dojde, zopakujte tento postup od začátku.

  • Když uplyne určitá doba mezi akcemi v kroku a kroku , pokus o spárování vyprší.

 • V následujících případech tuto jednotku znovu spárujte s nasazenou kamerou.

  • Na tuto jednotku nasadíte jiný provozuschopný fotoaparát. (Vrátíte-li zpět dříve nasazený fotoaparát, musíte tuto jednotku také znovu spárovat s nasazeným fotoaparátem.)

  • Resetujete síťová nastavení fotoaparátu.

 • Není-li tato jednotka po sestavení spojení Bluetooth delší dobu používána, může se na displeji fotoaparátu zobrazit(bez připojení Bluetooth).