Împerecherea unității cu camera montată

Stabilește o conexiune prin Bluetooth între această unitate și o cameră foto.

Înainte de a stabili o conexiune prin Bluetooth, trebuie să împerecheați unitatea cu camera (înregistrarea dispozitivului).

Notă

 • În continuare, găsiți un exemplu al procedurii de montare pentru camere digitale cu obiectiv interschimbabil Sony și camere foto digitale Sony.

 • Înainte de a începe împerecherea, asigurați-vă că comutatorul LOCK de pe această unitate NU este în poziția „LOCK”.

 1. Din cameră, selectați MENU → (rețea) → [Setări Bluetooth] → [Funcție Bluetooth] → [Activat].
 2. Din cameră, selectați MENU → (rețea) → [Telecom Bluetooth] → [Activat].

  Dacă ecranul de împerechere apare pe ecranul camerei, treceți la pasul.

 3. Din cameră, selectați MENU → (rețea) → [Setări Bluetooth] → [Împerechere].
 4. Pe această unitate, apăsați și mențineți apăsat simultan butonul PHOTO () și partea T a butonului zoom () timp de cel puțin 7 secunde.

 5. Când pe ecranul camerei apare un mesaj de confirmare, selectați [OK].

  apare și se începe împerecherea.

  Când împerecherea este încheiată, apare [Împerecheat.].

Notă

 • Dacă împerecherea eșuează, indicatorul de pe această unitate clipește rapid. Dacă se întâmplă acest lucru, repetați procedura.

  • O încercare de împerechere expiră când trece o anumită perioadă de timp între acțiunile de la pasul și cele de la pasul .

 • În cazul următoarelor, împerecheați din nou această unitate cu camera montată.

  • Ați montat o cameră diferită pe această unitate în scopul de a o utiliza. (Când ați înlocuit camera cu cea montată anterior, trebuie să împerecheați din nou unitatea și cu camera montată.)

  • Resetați setările de rețea ale camerei.

 • Dacă această unitate rămâne neutilizată când s-a stabilit o conexiune prin Bluetooth,(nu există conexiune prin Bluetooth) poate apărea pe ecranul camerei.