Live View-visning

Stiller inn om effektene av innstillinger som eksponeringskompensering, hvitbalanse, [Kreative innst.] og [Bildeeffekt] skal brukes på bilder på skjermen.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Live View-visning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Innstillingseffekt På:
Viser Live View tilnærmet slik bildet ditt vil se ut ved bruk av alle innstillingene dine. Denne innstillingen er nyttig når du ønsker å ta bilder mens du sjekker resultatet på Live View-skjermen.
Innstillingseffekt Av:
Viser Live View uten effekten av eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt]. Når denne innstillingen brukes, kan du lett sjekke bildekomposisjonen.
Live View vises alltid med riktig lysstyrke, selv i modusen [Man. Eksponering].
Når [Innstillingseffekt Av] er valgt, vises ikonet (VIEW) på Live View-skjermbildet.

Hint

  • Når du bruker en blits fra tredjepart, f.eks. en studioblits, kan Live View-visningen være for mørk for enkelte lukkerhastighetsinnstillinger. Når [Live View-visning] er stilt inn på [Innstillingseffekt Av], vil Live View-visningen være så lyssterk at du enkelt kan kontrollere komposisjonen.

Merknad

  • [Live View-visning] kan ikke stilles inn på [Innstillingseffekt Av] i følgende opptaksmoduser:
    • [Intelligent Auto]
    • [Film]
    • [Sakte og rask film]
  • Når [Live View-visning] er angitt for [Innstillingseffekt Av] er lysstyrken i bildeopptaket ikke den samme som lysstyrken i Live View-skjermbildet.