Ved hjelp av Fn (funksjonsknappen) (funksjonsmenyen)

Funksjonsmenyen er en meny med 12 funksjoner som vises nederst på skjermen når du trykker på Fn (funksjonsknappen) i opptaksmodus. Du kan få raskere tilgang til funksjoner du bruker ofte, ved å registrere dem i funksjonsmenyen.


Du finner mer informasjon om innstilling av funksjonsmenyen på følgende URL-adresse:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/l/function.php

Hint

 • Du kan registrere tolv funksjoner til funksjonsmenyene for både stillbildefotografering og filmopptak.
 • Du kan hente opp funksjoner raskere ved å bruke funksjonen for tilpasset tast og tilordne funksjoner du bruker ofte, til ønskede taster, i tillegg til funksjonsmenyen. Se relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.
 1. Trykk gjentatte ganger på DISP på kontrollhjulet for å vise andre skjermmoduser enn [For søker], og trykk deretter på Fn (funksjonsknappen).

 2. Velg den ønskede funksjonen ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

 3. Velg den ønskede innstillingen ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.
  • Enkelte funksjoner kan finjusteres ved bruk av kontrollskiven.

Justere innstillingene fra de dedikerte innstillingsskjermbildene

Velg den ønskede funksjonen i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjermbildet for funksjonen vil vises. Følg veiledningen (A) for å justere innstillingene.

Illustrasjon som indikerer plasseringen av veiledningen


Slik endrer du funksjonene i funksjonsmenyen (Funksjonsmenyinnst.)

Følgende er prosedyren for å endre [Bruksmodus] i stillbildefunksjonsmenyen til [Rutenettlinje].

 • Hvis du vil endre filmfunksjonsmenyen, må du velge et menyelement for filmfunksjon i trinn 2.
 1. MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Funksjonsmenyinnst.].
 2. Velg (Bruksmodus) blant de tolv menyelementene i funksjonsmenyen for stillbilder ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten.
 3. Flytt til skjermbildet [Visning/Autovisning] ved hjelp av venstre/høyre side av kontrollhjulet. Velg deretter [Rutenettlinje], og trykk på midten av kontrollhjulet.
  • (Rutenettlinje) vises på plasseringen der (Bruksmodus) ble vist i funksjonsmenyen.