NTSC/PAL-velger

Spiller av filmer som er tatt opp med produktet, på et TV-apparat med NTSC/PAL-system.

  1. MENU (Oppsett) → [NTSC/PAL-velger] [Enter]

Merknad

  • Når du utfører [NTSC/PAL-velger], og innstillingen endres fra standardinnstillingen, vises meldingen "Kjører i NTSC." eller "Kjører i PAL." på oppstartsskjermbildet.