Selvutl. (seriebilder)

Tar et angitt antall bilder ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket. Du kan velge det beste av flere bilder.

  1. Trykk på / (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [Selvutl. (seriebilder)].
    • Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
  2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
  3. Juster fokus og ta bildet.

    Selvutløserlampen blinker, det utløses en pipelyd, og det tas et bilde etter at det innstilte antall sekunder er omme. Det innstilte antallet bilder tas kontinuerlig.

Menyelementdetaljer

For eksempel vil det tas tre bilder 10 sekunder etter at lukkerknappen er trykket, hvis [Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild.] er valgt.

Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild.
Selvutløser (serieb.): 10 s. 5 bild.
Selvutløser (serieb.): 5 s. 3 bilder
Selvutløser (serieb.): 5 s. 5 bilder
Selvutløser (serieb.): 2 s. 3 bilder
Selvutløser (serieb.): 2 s. 5 bilder

Hint

  • Trykk på lukkerknappen igjen, eller trykk på / (Bruksmodus) på kontrollhjulet for å stoppe nedtellingen til selvutløseren.
  • Trykk på / (Bruksmodus) på kontrollhjulet, og velg (Enkeltbilde) for å avbryte selvutløseren.