Selvutløser

Tar et bilde ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket. Bruk selvutløseren for 5 sekunder / 10 sekunder når du selv skal være med på bildet, og bruk 2 sekunders selvutløseren for å redusere kamerarystelser som kan oppstå når du trykker på lukkerknappen.

 1. Trykk på / (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [Selvutløser].
  • Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
 3. Juster fokus og ta bildet.
  Selvutløserlampen blinker, en pipelyd høres og det tas et bilde etter at det innstilte antall sekunder er omme.

Menyelementdetaljer

Modusen avgjør antall sekunder fra lukkerknappen trykkes til bildet blir tatt.

Selvutløser: 10 s
Selvutløser: 5 s.
Selvutløser: 2 s

Hint

 • Trykk på lukkerknappen igjen, eller trykk på / (Bruksmodus) på kontrollhjulet for å stoppe nedtellingen til selvutløseren.
 • Trykk på / (Bruksmodus) på kontrollhjulet, og velg (Enkeltbilde) for å avbryte selvutløseren.
 • Still inn [Lydsignaler][Av] for å slå av pipelyden mens selvutløseren teller ned.
 • For å bruke selvutløseren i nivåtrinnmodus må du velge nivåtrinnmodus under bruksmodus, og deretter velge MENU → (Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.][Selvutl. under nivåtr.].