Wi-Fi-innstillinger: SSID/Tilbakest. PO

Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon], [Tilkobling] under [Kontr. med smarttlf.] og Wi-Fi Direct-tilkoblinger ved hjelp av [PC-kontrollfunksjon] med enheter som har tilkoblingstillatelse. Hvis du vil endre hvilke enheter som har tilkoblingstillatelse, kan du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen.

  1. MENU(Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger][SSID/Tilbakest. PO][OK].

Merknad

  • Hvis du kobler dette produktet til en smarttelefon etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du konfigurere innstillingene for smarttelefonen igjen.
  • Hvis du kobler dette produktet til en datamaskin med Wi-Fi Direct etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du konfigurere innstillingene for datamaskinen igjen.