Koble til en datamaskin

 1. Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet.
 2. Slå på kameraet og datamaskinen.
 3. Kontroller om [USB-tilkobling] under (Oppsett) er stilt inn på [Masselager].
 4. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen (inkludert).
  • Koble USB-kabelen til USB type-C-terminalen på kameraet.
  • Når du kobler kameraet til datamaskinen for første gang, vil muligens prosedyren for å gjenkjenne kameraet starte automatisk på datamaskinen. Vent til prosedyren er avsluttet.
  • Hvis du kobler produktet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen når [Strømfors. via USB] er stilt inn på [På], får produktet strøm fra datamaskinen din. (standardinnstilling: [På])
  • Bruk USB Type-C-kabelen (inkludert) eller en standard USB-kabel.
  • Bruk en USB 3.2-kompatibel datamaskin og USB Type-C-kabelen (inkludert) for kommunikasjon i en høyere hastighet.

Merknad

 • Ikke slå på/av eller foreta omstart av datamaskinen, eller start datamaskinen fra dvalemodus når datamaskinen og kameraet er koblet til hverandre med en USB-tilkobling. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil. Før du slår på/av, omstarter datamaskinen eller starter datamaskinen fra dvalemodus, må du bryte forbindelsen mellom kameraet og datamaskinen.