Velg opptaksmappe

Hvis [Mappenavn] under [Fil-/mappe-innst.] er stilt inn på [Standardform] og det er minst 2 mapper, kan du velge mappen på minnekortet som bildene skal lagres til.

  1. MENU(Oppsett)→[Velg opptaksmappe]→ønsket mappe.

Merknad

  • Du kan ikke velge mappen når [Mappenavn] under [Fil-/mappe-innst.] er stilt inn på [Datoform].