Ny mappe

Oppretter en ny mappe på minnekortet for opptak av stillbilder. En ny mappe opprettes med et mappenummer som er 1 høyere enn det største mappenummeret som er i bruk for øyeblikket. Bilder lagres i den nyopprettede mappen.

  1. MENU(Oppsett)→[Ny mappe].

Merknad

  • Når du setter et minnekort som har vært brukt i annet utstyr, inn i dette produktet og tar bilder, kan det bli opprettet en ny mappe automatisk.
  • Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, kan en ny mappe opprettes automatisk.