Rensemodus

Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og fester seg på overflaten av bildesensoren (den delen som konverterer lyset til elektriske signaler), kan det vises på bildet som mørke punkter, avhengig av fotograferingsforholdene. Hvis dette skjer, må du følge trinnene nedenfor for å rengjøre bildesensoren raskt.

 1. Bekreft at batteriet er tilstrekkelig ladet.
 2. MENU (Oppsett) → [Rensemodus][Enter].
  Bildesensoren vibrerer litt for å riste av støvet.
 3. Slå av produktet mens du følger instruksjonene på skjermen.
 4. Ta av objektivet.
 5. Bruk en vanlig tilgjengelig blåser til å rengjøre overflaten på bildesensoren og områdene rundt.
  • Hold kameraet slik at det peker litt nedover, så sanden faller ut.

 6. Sett på objektivet.

Hint

Merknad

 • Kontroller at det gjenværende batterinivået er (3 gjenværende batteriikoner) eller mer før du utfører rengjøring.
 • Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
 • Ikke stikk spissen av blåseren lenger inn i åpningen enn til objektivfatningen, slik at ikke spissen på blåseren berører bildesensoren.
 • Ikke utsett produktet for slag under rengjøring.
 • Når du rengjør bildesensoren med en blåser, må du ikke blåse for hardt. Hvis du blåser for kraftig på sensoren, kan produktet bli skadet innvendig.
 • Hvis støvet ikke er borte etter at du har rengjort produktet som beskrevet, må du rådføre deg med serviceavdelingen.