USB-tilkobling

Velger USB-tilkoblingsmetoden når dette produktet er koblet til en datamaskin e.l.

Velg MENU (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.][Kontr. med smarttlf.][Av] på forhånd.
Og når du stiller inn MENU (Nettverk) → [PC-kontrollfunksjon][Tilk.-met. PC-kontr.] til [USB], stiller du inn [PC-kontroll] under [PC-kontrollfunksjon] til [Av].

  1. MENU(Oppsett) → [USB-tilkobling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Oppretter automatisk en masselager- eller MTP-tilkobling, avhengig av hva slags datamaskin eller andre USB-enheter som tilkobles.
Masselager:
Oppretter en masselagringsforbindelse mellom dette produktet og en datamaskin eller annen USB-enhet.
MTP:
Oppretter en MTP-tilkobling mellom dette produktet og en datamaskin eller annen USB-enhet.

Merknad

  • Det kan ta litt tid å koble sammen dette produktet og en datamaskin hvis [USB-tilkobling] er stilt inn på [Auto].