AF på

Du kan fokusere uten å trykke lukkerknappen halvveis ned. Innstillingene for [Fokusmodus] vil bli brukt.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2)→[Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp] → ønsket tast, og tilordne deretter [AF på]-funksjonen til tasten.
  2. Trykk på tasten du har tilordnet funksjonen [AF på] til,mens du fotograferer med autofokus.

Hint

  • Still inn [AF m/lukker][Av] når du ikke vil bruke autofokus ved hjelp av lukkerknappen.
  • Still inn [AF m/lukker], [Pre-AF] og [Eye-Start AF][Av] for å fokusere på en konkret avstand i forventning om hvor motivet vil dukke opp.