Visningskvalitet

Du kan endre visningskvaliteten.

  1. MENU(Oppsett) → [Visningskvalitet] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høy:
Visning i høy kvalitet.

Standard:
Visning i standardkvalitet.

Merknad

  • Hvis innstillingen er [Høy], er batteriforbruket høyere sammenlignet med [Standard].
  • Når temperaturen i kameraet stiger, kan innstillingen bli låst til [Standard].