Manuelt fokus

Hvis det er vanskelig å fokusere ordentlig ved bruk av autofokus, kan du justere fokuset manuelt.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Fokusmodus][Manuelt fokus].
  2. Drei fokusringen for å fokusere skarpt.

    • Når du dreier fokusringen, vises fokuseringsavstanden på skjermen.
      Det kan hende at fokusavstanden ikke vises når fatningsadapteren (selges separat) er montert.
  3. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.

Merknad

  • Når du bruker søkeren, må du justere diopternivået for å få korrekt fokus i søkeren.
  • Fokusavstanden som vises, er bare til referanse.