Bruksmodus

Velg den passende modusen for motivet, som for eksempel enkeltbildemodus, kontinuerlig fremtrekk eller nivåtrinnfotografering.

  1. Velg / (Bruksmodus) på kontrollhjulet → ønsket innstilling.
    • Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
  2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Enkeltbilde :
Normal opptaksmodus.
Seriebilder :
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.
Selvutløser :
Tar et bilde ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket.
Selvutl. (seriebilder) :
Tar et angitt antall bilder ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket.
Kontin. nivåtrinn :
Tar bilder mens du holder lukkerknappen nede, hvert bilde med litt forskjellig eksponeringsgrad.
Enkelt nivåtrinn :
Tar et angitt antall bilder, ett etter ett, hvert med forskjellig eksponeringsgrad.
HB-nivåtrinn :
Tar tre bilder totalt, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.
DRO nivåtrinn :
Tar tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.