Bildeforhold (stillbilde)

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bildeforhold] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

3:2:
Samme bildeforhold som 35 mm film
4:3:
Sideforholdet er 4:3.
16:9:
Sideforholdet er 16:9.
1:1:
Det horisontale og vertikale bildeforholdet er likt.