Bruk av blits (selges separat)

På mørke steder kan du bruke blitsen for å lyse opp motivet mens du fotograferer. Du kan også bruke blitsen for å unngå kamerarystelser.

Du finner nærmere informasjon om blitsen i bruksanvisningen for blitsen.
 1. Fest blitsen (selges separat) på produktet.

 2. Ta bilder etter at du har slått på blitsen og den er helt oppladet.
  (ikon for lading av blits) blinker: lading pågår
  (ikon for lading av blits) lyser: ladingen er fullført
  • De tilgjengelige blitsmodusene avhenger av opptaksmodus og funksjon.

Merknad

 • Lyset fra blitsen kan blokkeres hvis motlysblenderen er montert, og det kan komme en skygge på den nedre delen av bildet. Ta av motlysblenderen.
 • Hvis du bruker blits, må du stå 1 m eller mer unna motivet.
 • Du kan ikke bruke blitsen under filmopptak.(Du kan bruke en LED-lampe når du bruker en blits (selges separat) med LED-lampe.)
 • Før tilbehør, som f.eks. en blits, monteres på / fjernes fra multigrensesnitt-skoen, må du slå av produktet. Når du setter på tilbehør, må du forvisse deg om at det er festet godt til produktet.
 • Ikke bruk multigrensesnittskoen med en blits som er tilgjengelig i handelen og som er beregnet på 250 V eller mer, eller har motsatt polaritet av kameraet. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
 • Under blitsfotografering med zoomspaken i W-retningen vil skyggen av objektivet kanskje vises på skjermen, avhengig av fotograferingsforholdene. Hvis dette skulle inntreffe, må du fotografere bort fra motivet, eller skyve zoomspaken over til T og ta et nytt bilde med blitsen aktivert.
 • Det kan være skygger i hjørnene på et bilde, avhengig av objektivet.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibelt tilbehør til multigrensesnitt-skoen, kan du gå til Sony-nettstedet, eller ta kontakt med Sony-forhandleren din eller en lokal autorisert Sony-servicebedrift.