Første fokusforst. (stillbilde)

Stiller inn den innledende zoomeforstørrelsen ved bruk av [Fokusforstørrer]. Velg en innstilling som vil hjelpe deg å velge riktig utsnitt.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Første fokusforst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Opptak i full størrelse

x1,0:
Viser bildet med samme forstørrelse som opptaksskjermen.
x5,9:
Viser et bilde som er forstørret 5,9 ganger.


Fotografering med bildestørrelse APS-C/Super 35 mm

x1,0:
Viser bildet med samme forstørrelse som opptaksskjermen.
x3,8:
Viser et bilde som er forstørret 3,8 ganger.