HDMI-innstillinger: REC-kontroll (film)

Hvis du kobler kameraet til en ekstern opptaker/spiller, kan du fjernstyre opptakeren/spilleren for å starte/stoppe opptak ved hjelp av kameraet.

  1. MENU (Oppsett) → [HDMI-innstillinger][REC-kontroll] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
(STBY) Kameraet kan sende en opptakskommando til en ekstern opptaker/spiller.
(REC) Kameraet sender en opptakskommando til en ekstern opptaker/spiller.
Av:
Kameraer er ikke i stand til å sende en kommando til en ekstern opptaker/spiller for å starte/stoppe opptak.

Merknad

  • Tilgjengelig for eksterne opptakere/spillere som er kompatible med [REC-kontroll].
  • Når du bruker [REC-kontroll]-funksjonen, stiller du opptaksmodusen til (Film).
  • Når [TC-utdata] er angitt som [Av], kan du ikke bruke [REC-kontroll]-funksjonen.
  • Selv om (REC) vises, virker kanskje ikke den eksterne opptakeren/spilleren som den skal, avhengig av innstillingene eller statusen til opptakeren/spilleren. Kontroller om den eksterne opptakeren/spilleren virker som den skal før bruk.