BULB-fotografering

Men lang eksponeringstid kan du fotografere et spor av bevegelse etter motivet.

BULB-fotografering er velegnet for fotografering av lysspor fra stjerner eller fyrverkeri osv.

 1. Still inn modusvelgeren til M (Man. Eksponering).
 2. Drei kontrollhjulet mot klokken til [BULB] vises.
 3. Still inn blenderverdien (F-verdien) ved å dreie kontrollskiven.
 4. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
 5. Trykk og hold lukkerknappen nede så lenge opptaket varer.
  Så lenge lukkerknappen trykkes ned, vil lukkeren være åpen.

Hint

 • Når du fotograferer fyrverkeri og lignende, må du fokusere på uendelig i modus for manuelt fokus.Hvis du bruker et objektiv med et uklart uendelig-punkt, må du på forhånd justere fokus til det området du forventer at fyrverkeriet vil befinne seg i.
 • For å kunne foreta BULB-fotografering uten at bildekvaliteten forringes vesentlig, anbefaler vi at du begynner opptaket mens kameraet er avkjølt.
 • Ved BULB-fotografering har bildene en tendens til å bli uskarpe. Det anbefales at du bruker et stativ eller en Bluetooth-fjernstyring (selges separat).Når du bruker en Bluetooth-fjernstyring, kan du starte BULB-fotografering ved å trykke på lukkerknappen på fjernstyringen. Når du skal avslutte BULB-fotograferingen, trykker du på lukkerknappen på fjernstyringen igjen.

Merknad

 • Jo lengre eksponeringstid, desto tydeligere blir støyen på bildet.
 • Når [Støyred.lang] er stilt inn på [På], utføres støyreduksjon etter opptak i samme varighet som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta bilder mens det utføres støyreduksjon.
 • Du kan ikke stille inn lukkerhastigheten på [BULB] i følgende situasjoner:
  • [Auto HDR]
  • [Bildeeffekt] er stilt inn på[Fulltone Mono].
  • Når [Bruksmodus] er stilt inn på følgende:
   • [Seriebilder]
   • [Selvutl. (seriebilder)]
   • [Kontin. nivåtrinn]
  • [Stille opptak]
  Hvis du bruker funksjonene ovenfor med [BULB] angitt som lukkerhastighet, benyttes 30 sekunders lukkerhastighet midlertidig.