Kontrollere kameraet ved hjelp av en Android-smarttelefon (QR Code)

Du kan kontrollere dette produktet ved hjelp av smarttelefonen din ved å koble smarttelefonen til kameraet med QR Code.
Kontroller at [Kontr. med smarttlf.] er stilt inn på [På] ved å velge MENU(Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.].

 1. MENU(Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.][Tilkobling].
  QR Code (A) og SSID (B) vises på skjermen på dette produktet.

 2. Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din, og velg [Koble til et nytt kamera].
 3. Skann QR Code som vises på kameraet mens skjermbildet [Koble til med kameraets QR Code] vises på smarttelefonen.
  Når QR Code er avlest, vises meldingen [Koble til kameraet?] på smarttelefonskjermen.
 4. Velg [OK] på smarttelefonskjermen.
  Smarttelefonen er koblet til produktet.
  • Du kan nå ta bilder eksternt mens du sjekker komposisjonen på skjermen på smarttelefonen.

Hint

 • Når QR Code er avlest, registreres produktets SSID (DIRECT-xxxx) og passord på smarttelefonen. Dermed kan du enkelt koble smarttelefonen til produktet via Wi-Fi på et senere tidspunkt ved å velge SSID-en. (Still inn [Kontr. med smarttlf.][På] på forhånd.)

Merknad

 • Det kan forekomme radiointerferens ettersom Bluetooth-kommunikasjon og Wi-Fi-kommunikasjon (2,4 GHz) bruker samme frekvensbånd. Hvis Wi-Fi-forbindelsen din er ustabil, kan den bli bedre hvis du slår av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen. Hvis du gjør dette, vil ikke tilknytting av stedsinformasjonen være tilgjengelig.
 • Hvis du ikke kan koble smarttelefonen din til dette produktet ved hjelp av [En touch (NFC)]-funksjonen eller QR Code, må du bruke SSID og passord.