Sette på/ta av et objektiv

Slå av kameraet før du setter på eller tar av objektivet.

 1. Ta kamerahusdekselet (A) av kameraet, og det bakre objektivdekselet (B) av baksiden av objektivet.

  Illustrasjon som indikerer plasseringen av kamerahusdekselet og det bakre objektivdekselet

  • Du bør sette på det fremre objektivdekselet når du er ferdig med å ta bilder.
 2. Monter objektivet ved å rette inn de to hvite indeksmerkene (monteringsindekser) på objektivet og kameraet.

  • Hold kameraet med objektivfatningen vendt ned for å unngå at det kommer støv og smuss inn i kameraet.
 3. Samtidig med at du presser objektivet lett mot kameraet vender du objektivet sakte i pilretningen til du hører et klikk i låst posisjon.

  Illustrasjon som viser hvordan du dreier objektivet med klokken når kameraet er vendt mot deg

  • Pass på at du holder objektivet rett når du setter det på.

Slik fjerner du objektivet

Fortsett å holde inne utløserknappen for objektivet (A) og drei objektivet i pilretningen til det stopper.

Etter at du har tatt av objektivet, må du sette kamerahusdekselet på kameraet og objektivdekslene på forsiden og baksiden av objektivet, for å hindre at det kommer støv og smuss inn i kameraet.

Illustrasjon som indikerer plasseringen av utløserknappen for objektivet og hvordan objektivet utløses

Merknad

 • Når du setter på / tar av objektivet, må du gjøre det raskt, i et støvfritt område.
 • Ikke trykk på utløserknappen for objektivet når du setter på et objektiv.
 • Ikke bruk makt når du setter på et objektiv.
 • En fatningsadapter (selges separat) kreves for å kunne bruke et A-fatningsobjektiv (selges separat). Når du bruker fatningsadapteren, må du se bruksanvisningen som er inkludert med fatningsadapteren.
 • Hvis du vil ta bilder med full bilderamme, må du bruke et objektiv som er kompatibelt med full bilderammestørrelse.
 • Når du bruker et objektiv med stativsokkel, bør du feste et stativ til stativsokkelen på objektivet for å balansere vekten til objektivet.
 • Når du bærer kameraet med et objektiv påmontert, må du ha godt tak i både kameraet og objektivet.
 • Ikke hold i delen av objektivet som forlenges for zoom eller fokusjustering.