Anti-flicker-oppt. (stillbilde)

Oppdager blafring/blinking fra kunstige lyskilder, som for eksempel fluorescerende lys, og sørger for at bildene tas i de øyeblikkene blafringen vil påvirke bildene minst.

Denne funksjonen reduserer ulikheter i eksponering og fargetoner som forårsakes av blafringen, i øvre og nedre område av bildet når det tas med høy lukkerhastighet og med kontinuerlig fremtrekk.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Anti-flicker-oppt.][På].
 2. Trykk lukkerknappen halvveis ned, og ta deretter bildet.
  • Produktet oppdager blafringen når lukkerknappen er trykket halvveis ned.

Menyelementdetaljer

Av:
Reduserer ikke effekter som skyldes blafring.
:
Reduserer effekter som skyldes blafring. Når kameraet oppdager blafring mens lukkerknappen er trykket halvveis ned, vises (blafringsikonet).

Hint

 • Fargetonen i bildet kan variere når du fotograferer samme scene med ulike lukkerhastigheter. Hvis det skjer, anbefaler vi at du fotograferer med modusen [Lukkerprioritet] eller [Man. Eksponering], med en fast lukkerhastighet.
 • Du kan utføre fotografering med anti-flimmer ved å trykke på AF-ON (AF på)-knappen.
 • Du kan utføre fotografering med anti-flimmer ved å trykke lukkerknappen halvveis ned eller trykke på AF-ON (AF på)-knappen, selv ved bruk av manuelt fokus.

Merknad

 • Når du stiller inn [Anti-flicker-oppt.][På], kan bildekvaliteten til Live View-visningen bli redusert.
 • Når du stiller inn [Anti-flicker-oppt.][På], kan forsinkelsen ved utløsningen av lukkeren øke. I kontinuerlig opptaksmodus kan opptakshastigheten reduseres, eller intervallet mellom hvert bilde kan bli uregelmessig.
 • Kameraet oppdager blafring kun når frekvensen til lyskilden er 100 Hz eller 120 Hz.
 • Det er også mulig at kameraet ikke oppdager blafring, da dette avhenger av lyskilden og opptaksforholdene, for eksempel en mørk bakgrunn.
 • Selv om kameraet oppdager blafring, er det mulig at effektene av blafringen ikke kan reduseres nok, da dette avhenger av lyskilden eller opptakssituasjonen. Vi anbefaler at du tar testbilder på forhånd.
 • [Anti-flicker-oppt.] er ikke tilgjengelig ved fotografering i følgende situasjoner:
  • Ved BULB-fotografering
  • [Stille opptak]
  • Filmopptaksmodus
 • Fargetonen i bildet kan variere med innstillingen av [Anti-flicker-oppt.].