Lydsignaler

Velger om produktet skal lage en lyd eller ikke.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Lydsignaler] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Lyder blir for eksempel laget når fokus oppnås ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Lyder blir ikke laget.

Merknad

  • Hvis [Fokusmodus] stilles inn på [Kontinuerlig AF], vil ikke kameraet pipe når det fokuserer på et motiv.