Sette inn / ta ut et minnekort

Forklarer hvordan du skal sette inn et minnekort (selges separat) i produktet.

  1. Åpne minnekortdekselet ved å skyve på bryteren.

  2. Sett inn minnekortet.

    • Sett inn minnekortet med kontaktsiden vendt mot deg, og skyv inn til det klikker på plass.
    • Dette kameraet støtter bare SD-minnekort (kompatible med UHS-II). Dette kameraet støtter ikke Memory Stick-medier.
  3. Lukk dekselet og skyv bryteren til låst posisjon.

Hint

  • Når du bruker et minnekort i kameraet for første gang, bør du formatere kortet på kameraet, så minnekortet fungerer på en mer stabil måte.

Ta ut minnekortet

Åpne minnekortdekselet og forviss deg om at tilgangslampen (A) ikke er tent, og trykk så minnekortet litt inn for å ta det ut.

Illustrasjon som indikerer plasseringen av tilgangslampen