Minnekorttyper som kan brukes

Dette kameraet støtter bare SD-minnekort (UHS-II-kompatible). Når du bruker microSD-minnekort med dette kameraet, må du sørge for at du bruker riktig adapter.
Opptaksformat Minnekort som støttes
Stillbilde SD-/SDHC-/SDXC-kort
XAVC S 4K 60 Mbps*
XAVC S HD 50 Mbps eller lavere*
XAVC S HD 60 Mbps
SDHC-/SDXC-kort (klasse 10 eller U1 eller raskere)
XAVC S 4K 100 Mbps*
XAVC S HD 100 Mbps
SDHC-/SDXC-kort (U3)

*Inkludert samtidig opptak av proxy-film

Merknad

  • Hvis et SDHC-minnekort brukes til å ta opp en XAVC S-film over et lengre tidsrom, vil de innspilte filmene deles opp i filer med en størrelse på 4 GB.
  • Lad batteriet tilstrekkelig før du prøver å gjenopprette databasefilene på minnekortet.