Føl. skifte AF-mot. (film)

Du kan stille inn følsomheten for å flytte fokus til et annet motiv når det opprinnelige motivet beveger seg ut av fokusområdet under filmopptak.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Føl. skifte AF-mot.]→ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

5(følsom) / 4 / 3 / 2 / 1(låst på):
Velg en høyere verdi når du vil fotografere et motiv i rask bevegelse, eller når du vil fotografere flere motiver mens du skifter fokus kontinuerlig.
Velg en lavere verdi når du vil at fokus skal være stødig, eller når du ønsker å holde fokus på et bestemt mål uten å bli påvirket av andre motiver.