Gammavisningshjelp

Film med S-Log gamma antas å skulle prosesseres etter opptak, for å gjøre bruk av det store dynamiske området.Det forutsettes at filmer med HLG gamma skal vises på HDR-kompatible skjermer.De vises derfor med lav kontrast under opptak, og kan være vanskelige å overvåke. Du kan imidlertid bruke funksjonen [Gammavisningshjelp] til å gjenskape en kontrast tilsvarende vanlig gamma. I tillegg kan [Gammavisningshjelp] også brukes ved avspilling av film på kameraets skjerm/søker.

  1. MENU (Oppsett) → [Gammavisningshjelp].
  2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Av:
Gjelder ikke [Gammavisningshjelp].
Auto:
Viser film med en [S-Log2→709(800%)]-effekt når gamma som er stilt inn i [Bildeprofil], er [S-Log2], og med en [S-Log3→709(800%)]-effekt når gamma er stilt inn på [S-Log3]. Viser filmer med en [HLG(BT.2020)]-effekt når gammaen som er konfigurert under [Bildeprofil], er [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og [Fargemodus] er stilt inn på [BT.2020].
Viser filmer med en [HLG(709)]-effekt når gammaen som er konfigurert under [Bildeprofil], er [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og [Fargemodus] er stilt inn på [709].
S-Log2→709(800%):
Viser filmer med en S-Log2-gamma som reproduserer en kontrast som er ekvivalent med ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Viser filmer med en S-Log3-gamma som reproduserer en kontrast som er ekvivalent med ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Viser filmer etter å ha justert bildekvaliteten på skjermen eller i søkeren til en kvalitet som er nesten den samme som når du viser filmer på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel skjerm.
HLG(709):
Viser filmer etter å ha justert bildekvaliteten på skjermen eller i søkeren til en kvalitet som er nesten den samme som når du viser filmer på en [HLG(709)]-kompatibel skjerm.

Merknad

  • Filmer med [HLG]-, [HLG1]-, [HLG2]- eller [HLG3]-gamma vises med en [HLG(BT.2020)]-effekt eller [HLG(709)]-effekt, avhengig av filmens gammaverdi og fargemodus. I andre situasjoner vises filmer i samsvar med gamma-innstillingen og fargemodusinnstillingen i [Bildeprofil].
  • [Gammavisningshjelp] brukes ikke på film som vises på en TV eller en skjerm som er koblet til kameraet.