Sette inn / ta ut batteriet

  1. Åpne batteridekselet ved å skyve på bryteren.

  2. Sett inn batteriet mens du trykker på låsehendelen (A) med kanten av batteriet, inntil batteriet låses på plass.

    Illustrasjon som indikerer plasseringen av låsehendelen

  3. Lukk dekselet og skyv bryteren mot LOCK-siden.

Ta ut batteriet

Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og slå av kameraet. Skyv så låsehendelen (A) til side og ta ut batteriet. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet.

Illustrasjon som indikerer plasseringen av låsehendelen