Sende bilder til en smarttelefon (NFC One touch-deling)

Med bare ett trykk kan du koble sammen dette produktet og en NFC-aktivert smarttelefon og sende et bilde som vises på produktets skjerm direkte til smarttelefonen. Du kan overføre stillbilder, filmer og slow-motion- og quick-motion-filmer.

 1. Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
  • På en iPhone, start Imaging Edge Mobile, og velg deretter [Koble til kameraet med En touch (NFC)] under [Koble til et nytt kamera].
 2. Vis et enkeltbilde på produktet.
 3. Berør (N-merke) på kameraet på smarttelefonen i 1–2 sekunder.

  Produktet og smarttelefonen kobles sammen, og bildet som vises, sendes til smarttelefonen.

  • Før du berører smarttelefonen, må du slå av dvale- og skjermlåsfunksjonene på smarttelefonen.
  • NFC-funksjonen er bare tilgjengelig når (N-merke) vises på produktet.
  • Hvis du skal overføre minst to bilder, velger du MENU (Nettverk)[Send til smarttelefon][Send til smarttelefon] for å velge bilder. Når den tilkoblingsaktiverte skjermen vises, må du bruke NFC til å koble sammen produktet og smarttelefonen.

Om "NFC"

NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

Merknad

 • Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller [VGA].
  For å endre bildestørrelsen må du følge nedenstående trinn.
  • For Android-smarttelefon:
   Start Imaging Edge Mobile, og endre bildestørrelsen med [Innstillinger] [Størrelse på kopiert bilde].
  • For iPhone eller iPad:
   Velg Imaging Edge Mobile fra innstillinger, og endre bildestørrelsen med [Størrelse på kopiert bilde].
 • RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
 • Avhengig av smarttelefonen kan det hende at filmen som overføres, ikke spilles av på riktig måte. Det kan for eksempel hende at filmen ikke spilles av jevnt eller at den spilles av uten lyd.
 • Hvis bildeindeksen vises på produktet, kan du ikke overføre bilder med NFC-funksjonen.
 • Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
  • Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen, og beveg deretter smarttelefonen sakte mot (N-merke) på dette produktet.
  • Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
  • Hvis produktet befinner seg i et etui, må du ta det ut av dette.
  • Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din.
 • Når [Flymodus] er stilt til [På], kan du ikke koble produktet sammen med en smarttelefon. Still inn [Flymodus][Av].