Kontrollere kameraet ved hjelp av en smarttelefon (NFC One touch-fjernkontroll)

Du kan koble dette produktet til en NFC-aktivert smarttelefon ved å holde dem mot hverandre og deretter betjene produktet ved hjelp av smarttelefonen.
Kontroller at [Kontr. med smarttlf.] er stilt inn på [På] ved å velge MENU(Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.].

 1. Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
  • På en iPhone, start Imaging Edge Mobile, og velg deretter [Koble til kameraet med En touch (NFC)] under [Koble til et nytt kamera].
 2. Sett dette produktet i opptaksmodus.
  • NFC-funksjonen er bare tilgjengelig når (N-merke) vises på skjermen.
 3. Hold smarttelefonen inntil kameraet i 1 til 2 sekunder.

  Smarttelefonen og kameraet er koblet til hverandre.

  • Du kan ta et bilde via fjernkontrollen mens du kontrollerer komposisjonen til bildet på Imaging Edge Mobile-skjermen.

Om "NFC"

NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

Merknad

 • Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
  • Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen, og beveg deretter smarttelefonen sakte mot (N-merke) på dette produktet.
  • Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
  • Hvis produktet befinner seg i et etui, må du ta det ut av dette.
  • Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din.
 • Det kan forekomme radiointerferens ettersom Bluetooth-kommunikasjon og Wi-Fi-kommunikasjon (2,4 GHz) bruker samme frekvensbånd. Hvis Wi-Fi-forbindelsen din er ustabil, kan den bli bedre hvis du slår av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen. Hvis du gjør dette, vil ikke tilknytting av stedsinformasjonen være tilgjengelig.
 • Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus][Av].
 • Hvis dette produktet og smarttelefonen er koblet sammen mens produktet er i avspillingsmodus, sendes det viste bildet til smarttelefonen.