Importere bilder til datamaskinen

Du kan laste ned bilder fra kameraet til en datamaskin ved å koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel, eller ved å sette minnekortet til kameraet inn i datamaskinen.

Åpne mappen hvor bildene du vil importere er lagret på datamaskinen, og kopier deretter bildene til datamaskinen.


Eksempel: mappetre under USB-masselagringsforbindelse

Trediagram som viser mappestrukturen ved USB-tilkobling

DCIM: stillbilder

CLIP: filmer

SUB: proxy-filmer

Merknad

  • Du må ikke redigere eller på annen måte behandle filmfiler/mapper fra den tilkoblede datamaskinen. Filmfiler kan være ødelagt eller bli uspillbare. Ikke slett filmer på minnekortet fra datamaskinen. Sony er ikke ansvarlig for konsekvensene av slike handlinger via datamaskinen.
  • Hvis du sletter bilder eller utfører andre operasjoner fra den tilkoblede datamaskinen, kan bildedatabasefilen bli inkonsistent. I så fall må du reparere bildedatabasefilen.
  • Mappetreet er forskjellig under MTP-forbindelse.