Opptakstid for film

Tabellen under viser ca. opptakstid totalt når du bruker et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene og typen minnekort som blir brukt.

(h (time), min (minutt))

Filformat Bildefrekvens Overføringshastighet 64 GB 128 GB
XAVC S 4K 30p/25p 100M 1 h 10 min 2 h 20 min
60M 1 h 50 min 3 h 20 min
XAVC S HD 60p/50p 50M 2 h 20 min 4 h 40 min
25M 4 h 30 min 9 h

Opptakstidene når [Proxy-opptak] er stilt inn på [Av].

 • Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak, varierer avhengig av filformat/opptaksinnstillinger for film, minnekort, omgivelsestemperatur, Wi-Fi-nettverket, kameraets tilstand før du begynner opptaket og statusen for ladingen av batteriet.
  Maksimal kontinuerlig opptakstid for en enkelt økt med filmopptak er ca. 13 timer (en produktspesifikasjonsgrense).

Merknad

 • Den gjenværende opptakstiden for film varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit-Rate, eller variabel bit-hastighet), som automatisk justerer bildekvaliteten etter den scenen som tas opp. Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet klarere, men den gjenværende opptakstiden er kortere, fordi det kreves mer minne til opptaket. Den gjenværende opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse.
 • Tidene som vises, er opptakstider ved bruk av et Sony-minnekort.

Merknader om kontinuerlig filmopptak

 • Høykvalitetsfilmopptak og høyhastighets kontinuerlig opptak krever store mengder strøm. Hvis du fortsetter opptaket, vil derfor temperaturen i kameraet øke, særlig temperaturen i bildesensoren. I slike tilfeller vil kameraet slå seg av automatisk, fordi overflaten av kameraet blir veldig varm, eller fordi den høye temperaturen påvirker kvaliteten på bildene eller den indre mekanismen i kameraet.
 • Varigheten som er tilgjengelig for kontinuerlig filmopptak når kameraet filmer med standardinnstillingene etter å ha vært avslått en stund, er som følger. Følgende verdier viser kontinuerlig tid fra kameraet begynner å ta opp og til det slutter å ta opp.

  Når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Standard]

  Filformat XAVC S HD XAVC S 4K
  Omgivelsestemperatur: 25 °C Ca. 120 minutter Ca. 30 minutter
  Temperatur i omgivelsene: 40 °C Ca. 120 minutter Ca. 20 minutter


  Når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy]

  Filformat XAVC S HD XAVC S 4K
  Omgivelsestemperatur: 25 °C Ca. 120 minutter Ca. 120 minutter
  Temperatur i omgivelsene: 40 °C Ca. 120 minutter Ca. 20 minutter


  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi)

 • Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak, varierer med temperaturen, filformatet/opptaksinnstillingen for film, Wi-Fi-nettet eller med kameraets tilstand før du begynner opptaket. Hvis du ofte omkomponerer bildene, eller tar bilder etter at kameraet er slått på, øker temperaturen inne i kameraet, og den tilgjengelige opptakstiden reduseres.
 • Hvis (ikon for advarsel om overoppheting) vises, har temperaturen til kameraet steget.
 • Hvis kameraet stopper filmopptak på grunn av høye temperaturer, må du la det være avslått en stund. Start opptak først etter at temperaturen i kameraet har falt fullstendig.
 • Hvis du tar hensyn til følgende punkter, vil du kunne ta opp film i lengre tidsrom.
  • Ikke utsett kameraet for direkte sollys.
  • Slå av kameraet når det ikke skal brukes mer.