Antall bilder som kan tas

Når du setter inn et minnekort i kameraet og slår på kameraet, vises antallet bilder du kan ta, på skjermen (hvis du fortsetter å fotografere med innstillingene som er valgt for øyeblikket).

Merknad

  • Når "0" (antallet bilder som kan tas) blinker oransje, er minnekortet fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet.
  • Når "NO CARD" blinker oransje, betyr det at det ikke er satt inn noe minnekort. Sett inn et minnekort.

Antall bilder som kan tas opp på et minnekort

Tabellen under viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp på et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved hjelp av Sony standard minnekort for testing.

Verdiene kan variere med opptaksforholdene og typen minnekort som blir brukt.

[JPEG-bildestr.]: [L: 24M]
[Bildeforhold]: [3:2]*1

(Enheter: Bilder)

JPEG-kvalitet/Filformat 64 GB 128 GB
JPEG Standard 8700 17000
JPEG Fin 6100 12000
JPEG Ekstra fin 3400 6800
RAW og JPEG (Komprimert RAW)*2 1600 3300
RAW (Komprimert RAW) 2300 4600
RAW og JPEG (Ukomprimert RAW)*2 1000 2000
RAW (Ukomprimert RAW) 1200 2400

*1Når [Bildeforhold] er stilt inn på noe annet enn [3:2], kan du ta flere bilder enn det antallet som vises i tabellen over. (unntatt når [RAW] er valgt)

*2 [JPEG-kvalitet] når [RAW og JPEG] er valgt: [Fin]

Merknad

  • "9999" vises selv om antallet bilder som kan tas, er over 9999.
  • Tallene som vises, gjelder bruk av et Sony-minnekort.