Starttid for strømsp.

Stiller inn tidsintervaller for automatisk innkobling av strømsparingsmodus når du ikke utfører operasjoner, for å hindre at batteriet tømmes. For å gå tilbake til opptaksmodus må du utføre en arbeidsoperasjon, som f.eks. å trykke lukkerknappen halvveis ned.

 1. MENU(Oppsett) → [Starttid for strømsp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

30 min./5 min./2 min./1 min./10 sek.

Merknad

 • Slå av produktet når du ikke skal bruke det på en stund.
 • Strømsparefunksjonen er deaktivert i følgende situasjoner:
  • Når det tilføres strøm via USB
  • Ved lysbildefremvisning
  • Under FTP-overføring
  • Under filmopptak
  • Ved tilkobling til en datamaskin eller TV
  • Når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På]