Imaging Edge Mobile

Ved å bruke smarttelefon-applikasjonen Imaging Edge Mobile kan du ta et bilde mens du kontrollerer kameraet ved hjelp av smarttelefonen, eller overføre bilder tatt med kameraet, til smarttelefonen. Last ned og installer applikasjonen Imaging Edge Mobile fra applikasjons-nettbutikken til smarttelefonen din. Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvisse deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.
For nærmere informasjon om Imaging Edge Mobile, se støttesiden (https://www.sony.net/iem/).

Merknad

  • Avhengig av fremtidige versjonsoppgraderinger kan driftsprosedyrene eller skjermvisningene endres uten varsel.