Filformat (film)

Velger filmfilformat.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Filformat] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

XAVC S 4K:
Tar opp film i 4K-oppløsning (3840×2160).
XAVC S HD:
Tar opp film i HD-oppløsning (1920×1080).