HB-nivåtrinn

Tar tre bilder totalt, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

  1. Velg / (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [HB-nivåtrinn].
    • Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
  2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
  3. Juster fokus og ta bildet.

Menyelementdetaljer

Hvitballanse nivåtrinn: Lo:
Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i hvitbalansen (i området 10MK-1*).
Hvitballanse nivåtrinn: Hi:
Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i hvitbalansen (i området 20MK-1*).

* MK-1 er den enheten som angir kapasiteten til fargetemperaturkonverteringsfiltre og angir verdien i "mired".

Merknad

  • Det siste bildet vises i autovisningen.